Dzień Pacjenta w Śpiączce

IAR / PAP
Henryk Walczak 12.04.2012
Sejm RP
Sejm RP, foto: Wikipedia

Ogłoszenie 18 kwietnia Narodowym Dniem Pacjenta w Śpiączce zakłada projekt uchwały przyjęty przez posłów sejmowej komisji zdrowia. Teraz projekt trafi do dalszych prac w Sejmie.

Jak wyjaśnił poseł Jarosław Katulski (PO), komisja podjęła taką inicjatywę uchwałodawczą w odpowiedzi na pisemną prośbę fundacji Ewy Błaszczyk "Akogo?".
W projektowanej uchwale napisano, że osoby w śpiączce, "niemogące czynnie zabiegać o poszanowanie swoich praw, winny być przez Rzeczpospolitą Polską objęte szczególną opieką i troską".
W dokumencie napisano, że Sejm wyraża nadzieję, że ustanowienie Narodowego Dnia Pacjenta w Śpiączce przyczyni się do lepszego zrozumienia problemów pacjentów w tym stanie, będzie też zaczynem do stworzenia w przyszłości systemu mającego na celu wybudzanie pacjentów ze śpiączki w każdym możliwym przypadku.
W uzasadnieniu przypomniano, że w Polsce nie ma danych statystycznych informujących o skali problemu, zaś danych UE wynika, że liczba tych pacjentów może dochodzić rocznie do ok. 5-6 tys.
"Istnieje potrzeba wdrożenia w Polsce systemowego rozwiązania opieki medycznej nad pacjentami w śpiączce oraz koordynacji działań specjalistów z różnych dziedzin medycyny w celu zintensyfikowania działań wybudzania pacjentów ze śpiączki" - czytamy w uzasadnieniu.
Wiceminister zdrowia Aleksander Sopliński zapewniał posłów, że pacjenci w śpiączce nie są pozostawieni sami sobie czy stowarzyszeniom. Jak wyjaśnił, pacjentów tych obejmuje system opieki długoterminowej zarówno stacjonarnej, jak i domowej. Dodał, że widzi potrzebę, aby bardziej szczegółowo zająć się tą grupą chorych

PAP/IAR