Radio Parlament
Section01

Specustawa w sejmie

migracja
migrator migrator 12.08.2010

Minister w Kancelarii Premiera Michał Boni mówi że premier zobowiązał swoich urzędników do przygotowania systemowej ustawy na wypadek klęsk.

Minister w Kancelarii Premiera Michał Boni mówi że premier zobowiązał swoich urzędników do przygotowania systemowej ustawy na wypadek klęsk. 
Według Michała Boniego, żadna nowelizacja ani dodatkowe przepisy na wypadek kolejnej powodzi nie będą już potrzebne:

Tak zwana specjalna ustawa powodziowa przewiduje między innymi ułatwienia w odbudowie miejsc pracy oraz pomoc dla gospodarstw, które znalazły się pod wodą. Według przepisów pracownicy, którzy ze względu na katastrofę nie będą mogli przyjść do pracy, będą mieli usprawiedliwioną nieobecność. Pracodawca będzie musiał zapłacić za nieobecność do 10 dni, na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z kolei pracodawcy, którzy ponieśli duże straty w wyniku powodzi, mogą ubiegać się o pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 Na zalanych  terenach osoby bezrobotne decyzją starosty będą mogły  być skierowane do robót publicznych w ramach usuwania skutków kataklizmu. Za ich pracę zapłaci Fundusz Pracy. Agencja Nieruchomości Rolnych uzyska możliwość zbywania swoich zasobów bez przetargu na potrzeby mieszkaniowe dla osób poszkodowanych przez powódź. Osoby, które zaciągnęły kredyty na remonty lub budowę, będą mogły uzyskać niskooprocentowany kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego

Informacyjna Agencja Radiowa./Agnieszka Rucińska/jg/Siekaj

 

Section02
Section03
Section04