Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 20.12.2010

Okrągły stół

Okrągły stółWikipedia

Porozumienie części opozycji z władzą komunistyczną, które zostało zawarte w 1989.

Na jego mocy przeprowadzono częściowo wolne wybory w czerwcu 1989, stworzono senat oraz zalegalizowano NSZZ „Solidarność” i NZS.

Rozmowy Okrągłego Stołu część opozycji uznała za zdradę.