Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Krzysztof Żukowski 07.01.2011

Polskie Siły Zbrojne w ZSRR

Armia Polska w ZSRRArmia Polska w ZSRRWikipedia, domena publiczna

Potoczna nazwa - Armia Andersa (utworzona od nazwiska dowódcy – generała Władysława Andersa) – oddziały Wojska Polskiego podporządkowane legalnemu rządowi RP na emigracji, utworzone po wybuchu wojny III Rzeszy z ZSRR, zawarciu układu Sikorski-Majski i tzw. amnestii dla obywateli polskich z Rzeczypospolitej: zesłanych, uwięzionych w więzieniach śledczych NKWD i deportowanych do obozów koncentracyjnych Gułagu (źr. Wikipedia).