Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Jan Piwnik
  • RWERozmowa z kpt. Marianem Świderskim (pseud. Dzik), data emisji: 14-06-1988 Rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z kpt. Marianem Świderskim (pseud. Dzik) - seniorem żołnierzy środowiska Świętokrzyskich... więcejRozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z kpt. Marianem Świderskim (pseud. Dzik) - seniorem żołnierzy środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich - na temat przebiegu uroczystości żałobnych pochowania w Klasztorze Cystersów w Wąchocku sprowadzonych po 18-stu latach z Nowogródczyzny prochów mjr Jana Piwnika (pseud. Ponury) - dowódcy Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej. Na początku audycji fragment Hymnu Polski Podziemnej. zwiń
  • RWEWalki i prace Armii Krajowej (cz.009), data emisji: 07-02-1965 Audycja Józefa Garlińskiego. "Zgrupowanie «Ponurego» i «Nurta»" cz. II - program opracowany na podstawie wspomnień Zygmunta... więcejAudycja Józefa Garlińskiego. "Zgrupowanie «Ponurego» i «Nurta»" cz. II - program opracowany na podstawie wspomnień Zygmunta Kaszyńskiego - mjr AK ps. "Nurt" - o organizacji zgrupowania mjr Jana Piwnika ps. "Ponury" - szefa Kedywu okręgu kielecko-radomskiego AK oraz kilku najciekawszych akcjach w rejonie Gór Świętokrzyskich. zwiń
  • RWEWalki i prace Armii Krajowej (cz.029), data emisji: 30-09-1965 Audycja Józefa Garlińskiego. "Zgrupowanie «Ponurego» i «Nurta»" - program oparty na wspomnieniach mjr (ówczesnego porucznika)... więcejAudycja Józefa Garlińskiego. "Zgrupowanie «Ponurego» i «Nurta»" - program oparty na wspomnieniach mjr (ówczesnego porucznika) Zygmunta Kaszyńskiego ps. "Nurt" (cz. I) - początki zgrupowania i prace przygotowawcze (od lądowania na polskiej ziemi skoczków spadochronowych por. Jana Piwnika ps. "Ponury" 7/8.XI.1941 roku i por. Z. Kaszyńskiego 3/4.X.1942 roku po pierwsze akcje bojowe oddziału "Ponurego" na terenie okręgu AK Radom-Kielce latem 1943 roku). zwiń
  • RWEWalki i prace Armii Krajowej (cz.066), data emisji: 02-01-1964 Audycja Józefa Garlińskiego. "Odbicie więzienia w Pińsku" - program opracowany na podstawie meldunków przechowywanych w Archiwum... więcejAudycja Józefa Garlińskiego. "Odbicie więzienia w Pińsku" - program opracowany na podstawie meldunków przechowywanych w Archiwum Polskim w Londynie oraz relacji mjr Tadeusza Klimowskiego ps."Ostoja" - dotyczący jednej z najsłynniejszych akcji AK przeprowadzonej przez specjalną grupę bojową pod dowództwem mjr Jana Piwnika ps."Ponury" 18.I.1943 roku. zwiń
  • RWEWalki i prace Armii Krajowej (cz.088), data emisji: 25-07-1963 Audycja Józefa Garlińskiego. Śmierć płk. Jana Piwnika ps. "Ponury" - relacja żołnierza AK ps. "Szczęśliwy".
  • RWEZ archiwum dźwiękowego Rozgłośni Polskiej RWE, data emisji: 05-06-1988 "Walki i prace Armii Krajowej" - audycja Józefa Garlińskiego. Relacja żołnierza AK ps. "Przyjaciel" - na temat śmierci płk. Jana... więcej"Walki i prace Armii Krajowej" - audycja Józefa Garlińskiego. Relacja żołnierza AK ps. "Przyjaciel" - na temat śmierci płk. Jana Piwnika ps. "Ponury". Odtworzenie audycji z 1963 r. - w związku z uroczystościami ku czci "Ponurego". zwiń