Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Wojciech Jaruzelski
 • fot. PAP Ur. 1923. Generał, polityk. W latach 1968-1983 minister obrony narodowej.

  Współodpowiedzialny za czystki antysemickie w wojsku polskim po wydarzeniach marcowych 1968, a także za masakrę robotników na Wybrzeżu w 1970.

  13 grudnia 1981 podjął decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. W 1989 współorganizator obrad Okrągłego Stołu, a następnie prezydent PRL, wybrany przez Zgromadzenie  Narodowego większością jednego głosu.

Nagrania na temat: Wojciech Jaruzelski
 • RWE25-lecie Polski Ludowej (cz.1), data emisji: 22-07-1969 Relacja z uroczystej defilady wojskowej i parady sportowej na Placu Defilad w Warszawie: opis wojsk; przemówienie gen. Wojciecha... więcejRelacja z uroczystej defilady wojskowej i parady sportowej na Placu Defilad w Warszawie: opis wojsk; przemówienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, ministra obrony narodowej nt. trwałości polskich granic, Hymn Polski, salwy artyleryjskie, melodie wojskowe w wykonaniu orkiestry, komentarz sprawozdawcy na temat oddziałów wojskowych biorących udział w defiladzie. Sprawozdawcy Lechosław Janowicz i Stanisław Włodarski. Brak zakończenia. zwiń
 • RWEAudycja dokumentalna, data emisji: 20-03-1983 Audycja dokumentalna Janusza Marchwińskiego - w drugą rocznicę pamiętnej prowokacji bydgoskiej 19.III.1981 r. (dokończenie). W... więcejAudycja dokumentalna Janusza Marchwińskiego - w drugą rocznicę pamiętnej prowokacji bydgoskiej 19.III.1981 r. (dokończenie). W audycji m.in: wypowiedź Lecha Wałęsy - który był obecny w Bydgoszczy, ale nie brał udziału w bezpośrednich rozmowach; kłamliwy komunikat agencji PAP; 22.III - przyjazd do Bydgoszczy komisji powołanej przez W. Jaruzelskiego; 23.III - odwołanie akcji strajkowej; 25.III - obrady Biura Politycznego KC PZPR i obrady KKP; 27.III - strajk ostrzegawczy na terenie całego kraju (zapis dźwiękowy); 30.III - wypowiedź Bogdana Lisa - o osiągniętym porozumieniu; VI - wypowiedź Jana Wojewódzkiego - prokuratora; 8.VI - tekst wypowiedzi Meczysława Rakowskiego - wicepremiera - w Bydgoszczy. zwiń
 • RWEAudycje III programu podziemnego radia «Solidarność» Audycje (8,15) III programu podziemnego radia «Solidarność». I.(8) Instruktaż słuchania radia «Solidarność»; "Polskie grudnie" -... więcejAudycje (8,15) III programu podziemnego radia «Solidarność». I.(8) Instruktaż słuchania radia «Solidarność»; "Polskie grudnie" - audycja zawierająca materiały archiwalne, autentyczne rozmowy milicyjne dotyczące wydarzeń w grudniu 1970 roku; fragment przemówienia Edwarda Gierka - po objęciu stanowiska I sekretarza PZPR; przemówienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego na temat wprowadzenia stanu wojennego; piosenki: "Janek Wiśniewski padł"; "Przyszli nocą...". II.(15) Fragment kolędy "Lulajże Jezuniu"; informacje na temat Wigilii więźniów politycznych; fragmenty piosenek: "Idą święta...", "White Christmas" - Elvisa Presleya. III. Fragment specjalnej audycji radia «Solidarność» poświęconej dzieciom. Wiersz - "Kto Ty jesteś?". zwiń
 • RFIBratkowski o rządach Jaruzelskiego, data emisji: 16-12-1987 Wypowiedź Stefana Bratkowskiego o rządzie generała Wojciecha Jaruzelskiego i jego programie reform. Wywiad: Kazimierz Piekarec.
 • RWEDelegatom na IX Kongres ZSL pod rozwagę, data emisji: 21-03-1984 Audycja Aleksandra Świejkowskiego i Marcina Idzińskiego - na temat pozycji polskiego rolnictwa na gospodarczej mapie kraju. W... więcejAudycja Aleksandra Świejkowskiego i Marcina Idzińskiego - na temat pozycji polskiego rolnictwa na gospodarczej mapie kraju. W audycji m.in.: słowa Stanisława Mikołajczyka; rozmowa z prof. Janem Marczewskim - ekonomistą; fragment listu Prymasa Polski Józefa Glempa - skierowanego do gen. Wojciecha Jaruzelskiego (14.IX.1982 r.); fragment listu gen. W. Jaruzelskiego; komentarz "Trybuny Ludu" - na temat konferencji Jerzego Urbana; słowa Stanisława Mikołajczyka. zwiń
 • RWEDokumenty stanu wojennego, data emisji: 01-01-1991 Audycja nadana w 10 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W audycji m.in.: wypowiedzi Jana Rulewskiego z Bydgoszczy i Lecha... więcejAudycja nadana w 10 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W audycji m.in.: wypowiedzi Jana Rulewskiego z Bydgoszczy i Lecha Wałęsy - uczestniczących w obradach Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" * Proklamacja Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego * Frag. przemówienia gen. Wojciecha Jaruzelskiego * Wypowiedź Andrzeja Milczanowskiego * Dramatyczny apel kobiet do milicjantów i żołnierzy * Piosenka: "Wyjeżdżajcie już chłopcy od Piasta..." * Frag. kazania ks. Mirosława Drzewieckiego - wygłoszonego we wrocławskiej katedrze * Nagranie wykonane w więziennej celi w Uchercach * Wypowiedź Stefana Olszowskiego - jednego z głównych inkwizytorów stanu wojennego - na naradzie partyjnej w marcu 1982 r. * Fragment nagrania z partyjnej narady w komitecie wojewódzkim PZPR we Wrocławiu z wypowiedzią Tadeusza Porębskiego * Fragm. wypowiedzi Janusza Przymanowskiego - jednego z gwiazdorów stanu wojennego * Wypowiedź ordynariusza diecezji przemyskiej biskupa Tokarczuka - na obchodach dożynkowych na Jasnej Górze w 1982 r. * Przemówienie mecenasa Rossa - obrońcy Władysława Frasyniuka *… zwiń
 • RWEDruga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, data emisji: 26-06-1983 II pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 16-23.VI.1983 r.: fragment wystąpienia Ojca św. na Górze św. Anny w diecezji opolskiej;... więcejII pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 16-23.VI.1983 r.: fragment wystąpienia Ojca św. na Górze św. Anny w diecezji opolskiej; przypomnienie najważniejszych wydarzeń z pielgrzymki Ojca św. do kraju w chronologicznym porządku: dzień pierwszy 16.VI.1983 r. Warszawa, lotnisko Okęcie - przemawiają prof. Henryk Jabłoński, Prymas Polski Józef Glemp oraz Jan Paweł II; fragment homili Ojca św. wygłoszonej w warszawskiej archikatedrze św. Jana podczas mszy św. w intencji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień drugi 17.VI.1983 r. - spotkanie Jana Pawła II w Belwederze z przedstawicielami władz PRL: fragment przemówienia powitalnego gen. Wojciecha Jaruzelskiego; fragment przemówienia Ojca św.; spotkanie Papieża z ludem Warszawy na błoniach przy stadionie X-lecia: słowa powitania Prymasa Polski Józefa Glempa oraz fragmenty z homilii Ojca św. Lektor: Wacław Pomorski. zwiń
 • RWEDyskusja redakcyjna, data emisji: 06-02-1988 Dyskusja redakcyjna z udziałem Marka Łatyńskiego (Michała Suszyckiego) - zagajenie dyskusji; Aliny Grabowskiej; Janusza... więcejDyskusja redakcyjna z udziałem Marka Łatyńskiego (Michała Suszyckiego) - zagajenie dyskusji; Aliny Grabowskiej; Janusza Marchwińskiego; Piotra Sawickiego i Wiesława Wawrzyniaka - na temat stosunków polsko-żydowskich - w związku z depeszą gen. Wojciecha Jaruzelskiego przesłaną na Sympozjum Polsko-Żydowskie w Jerozolimie. zwiń
 • RWEDyskusja redakcyjna w RWE o Polsce, Polonii i USA, data emisji: 01-01-1988 Fragment dyskusji z udziałem Aliny Grabowskiej i Jana Nowaka - jednego z dyrektorów Kongresu Polonii Amerykańskiej - na temat... więcejFragment dyskusji z udziałem Aliny Grabowskiej i Jana Nowaka - jednego z dyrektorów Kongresu Polonii Amerykańskiej - na temat m.in.: zapowiedzi przez Lecha Wałęsę zorganizowanych w Polsce strajków w sierpniu; zadań czekających emigrację polską; działalności Kongresu Polonii; gen. W. Jaruzelskiego; zmian w polityce amerykańskiej, gdyby prezydentem USA został senator z partii demokratycznej; RWE - fragment z książki J. Nowaka. zwiń
 • RWEDziennik radiowy Przegląd wiadomości w skrócie. W dzienniku m.in. na temat: wznowienia po miesięcznej przerwie obrad Komitetu Centralnego PZPR, na... więcejPrzegląd wiadomości w skrócie. W dzienniku m.in. na temat: wznowienia po miesięcznej przerwie obrad Komitetu Centralnego PZPR, na których przemawiał Wojciech Jaruzelski - szef państwa i partii - oraz Marian Orzechowski * Interwencji Sekretarza Stanu George'a Shultza - który wezwał ZSRR do zniszczenia wszystkich urządzeń do zagłuszania zachodnich rozgłośni radiowych * Niezależnej demonstracji w Pradze - którą rozpędziła policja * Spotkania [Francisco Ordonesa] - hiszpańskiego Ministra Spraw Zagranicznych, przebywającego w Jerozolimie - z przywódcami izraelskimi * Rządu Węgier, który wystąpił w obronie swej decyzji - podwyższenia cen - i zaapelował do robotników o poparcie reformy gospodarczej * Audycję przygotował: Jan Śniegocki. Lektor: Aleksander Białostocki. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0036), data emisji: 14-01-1982 Audycja pod redakcją Tadeusza Mieleszko (Jerzego Kaniewicza). "Wymowne milczenie Lecha Wałęsy" - komentarz T. Mieleszko; komentarz... więcejAudycja pod redakcją Tadeusza Mieleszko (Jerzego Kaniewicza). "Wymowne milczenie Lecha Wałęsy" - komentarz T. Mieleszko; komentarz Tadeusza Podgórskiego - na temat odwołania wymuszonego oświadczenia przez Zdzisława Rozwalaka - przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Regionu Wielkopolska; komentarz Józefa Ptaczka - o podziemnych apelach NSZZ "Solidarność"; korespondencja z Rzymu - na temat listu gen. Wojciecha Jaruzelskiego skierowanego do Papieża Jana Pawła II. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0039), data emisji: 01-01-1982 Audycja pod redakcją Andrzeja Krzeczunowicza. Komentarz Piotra Sawickiego - na temat dwutorowości akcji propagandowej prowadzonej... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Krzeczunowicza. Komentarz Piotra Sawickiego - na temat dwutorowości akcji propagandowej prowadzonej przez juntę wojskową; "Jaka przyszłość PZPR?" - uwagi A. Krzeczunowicza; refleksje na temat zaprzepaszczenia przez Wojciecha Jaruzelskiego szansy przeprowadzenia w Polsce reform politycznych i gospodarczych. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0040), data emisji: 18-01-1982 Audycja pod redakcją Adama Barskiego. Komentarze Lecha Wierczyńskiego - na temat roli Kościoła w dniach stanu wojennego w świetle... więcejAudycja pod redakcją Adama Barskiego. Komentarze Lecha Wierczyńskiego - na temat roli Kościoła w dniach stanu wojennego w świetle "niedzielnego" wystąpienia Prymasa Polski Józefa Glempa; Adama Barskiego - o losach Lecha Wałęsy; Józefa Ptaczka - o czystkach w PZPR; Tadeusza Podgórskiego - o spotkaniu Wojciecha Jaruzelskiego z reprezentacją pseudo-związkowców; Lechosława Gawlikowskiego - o planowaniu przez władze drastycznych podwyżek cen. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0055), data emisji: 26-12-1981 Relacje i komentarze o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Komentarz Andrzeja Krzeczunowicza - na temat warunków w... więcejRelacje i komentarze o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Komentarz Andrzeja Krzeczunowicza - na temat warunków w obozach "koncentracyjnych" junty gen. Wojciecha Jaruzelskiego; refleksje Włodzimierza Odojewskiego - o niechlubnym podziale opinii publicznej Europy Zachodniej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0056), data emisji: 27-12-1981 Relacje i komentarze o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Refleksje historyka - na temat świąt Bożego Narodzenia... więcejRelacje i komentarze o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Refleksje historyka - na temat świąt Bożego Narodzenia obchodzonych w kraju w warunkach stanu wojennego oraz wigilijnego przemówienia gen. Wojciecha Jaruzelskiego; relacja o strajku na Politechnice Wrocławskiej po proklamowaniu stanu wojennego w Polsce; treść apelu wrocławskiej NSZZ "Solidarność" do społeczeństwa (17.XII.1981 roku); komentarz Andrzeja Krzeczunowicza - o perspektywach PZPR w aktualnej sytuacji kraju. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0080), data emisji: 11-12-1982 Audycja pod redakcją Piotra Sawickiego. Uwagi Andrzeja Krzeczunowicza na temat pogłosek o treści listu Lecha Wałęsy do gen.... więcejAudycja pod redakcją Piotra Sawickiego. Uwagi Andrzeja Krzeczunowicza na temat pogłosek o treści listu Lecha Wałęsy do gen. Wojciecha Jaruzelskiego; komentarz Aliny Grabowskiej o tzw. "czystkach" personalnych na tle walki o władzę; dyskusja z udziałem Marka Celta, Andrzeja Krzeczunowicza, Tadeusza Nowakowskiego i Zdzisława Najdera, dyrektora RWE (zagajenie dyskusji) na temat roli Kościoła w aktualnej sytuacji w kraju. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0082), data emisji: 20-06-1983 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej - dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. "Z notatników zachodnich... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej - dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. "Z notatników zachodnich dziennikarzy" - komentarz Zygmunta Jabłońskiego; komentarz na temat telewizji warszawskiej i jej relacji z przebiegu wizyty papieskiej; uwagi Krzysztofa Banasika - o przeczytanym artykule z "Trybuny Ludu"; uwagi Aleksandra Świejkowskiego - o spotkaniu Lecha Wałęsy z Janem Pawłem II; komentarz na temat wypowiedzi majora Wiesława Górnickiego - doradcy Wojciecha Jaruzelskiego - dla prasy włoskiej; komentarz Tadeusza Podgórskiego o konferencji prasowej Jerzego Urbana; korespondencja Tadeusza Kryski-Karskiego z Londynu - o reakcjach brytyjskich na wizytę Papieża. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0104), data emisji: 23-06-1983 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej. Komentarz Zygmunta Jabłońskiego - na temat spotkania Jana Pawła II z gen. Wojciechem... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej. Komentarz Zygmunta Jabłońskiego - na temat spotkania Jana Pawła II z gen. Wojciechem Jaruzelskim na Wawelu; relacja Pawła Trzyńskiego - o pokojowych demonstracjach w Krakowie; komentarz Krzysztofa Banasika - o spotkaniu Ojca św. z Lechem Wałęsą; "Cenzura a prasa krajowa" - komentarz; "Media Wschodnie a Papież" - komentarz; "Gdzie jest gmach Partii we Wrocławiu?" - komenatrz K. Miłotworskiej; uwagi K. Miłotworskiej - o stosunkach Państwo-Kościół. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0122), data emisji: 02-06-1986 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego. Informacje na temat aresztowania Henryka Wujca i Władysława Frasyniuka - działaczy... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego. Informacje na temat aresztowania Henryka Wujca i Władysława Frasyniuka - działaczy "Solidarności"; korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu: fragmenty Listu Pasterskiego Kardynałów, Arcybiskupów i biskupów polskich - o prawach rodziców i zadaniach szkoły w wychowaniu młodego pokolenia; przedstawienie sylwetki Zbigniewa Bujaka (odczytanie fragmentów jego wypowiedzi); uwagi Andrzeja Krzeczunowicza - na temat przemówienia gen. Wojciecha Jaruzelskiego - na warszawskiej konferencji przedzjazdowej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0144), data emisji: 19-01-1988 Audycja pod redakcją Piotra Załuskiego: wypowiedź telefoniczna Jacka Szymanderskiego - rzecznika Ruchu Wolnośc i Pokój - na temat... więcejAudycja pod redakcją Piotra Załuskiego: wypowiedź telefoniczna Jacka Szymanderskiego - rzecznika Ruchu Wolnośc i Pokój - na temat oświadczenia Jerzego Urbana - rzecznika rządu PRL, o wpłynięciu do władz wojskowych projektu ustanowienia służby zastępczej dla osób, które nie chcą służyć w wojsku ze względu na przekonania i światopogląd; komentarz na temat listu otwartego Jerzego Holzera - historyka - do Lecha Wałęsy i gen. Wojciecha Jaruzelskiego; komentarz Józefa Ptaczka - o sprzecznościach w polityce władz; komentarz Mieczysława Górskiego - o posiedzeniach Sejmu PRL; komentarz Aliny Grabowskiej - na temat ZBoWIDu (Związek Bojowników o Wolność i Demokrację). zwiń