Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Andrzej Mietkowski
 • RFI100-lecie urodzin Jerzego Giedroycia, data emisji: 06-07-2006 W ramach obchodów 100-lecia urodzin Jerzego Giedroycia o współpracownikach "Kultury" mówią Wojciech Karpiński, Andrzej Mietkowski,... więcejW ramach obchodów 100-lecia urodzin Jerzego Giedroycia o współpracownikach "Kultury" mówią Wojciech Karpiński, Andrzej Mietkowski, Jerzy Pomianowski. Autor: Anna Rzeczycka. zwiń
 • RWEAudycja dokumentalna, data emisji: 14-04-1985 Audycja Andrzeja Mietkowskiego - o radzieckiej zbrodni na polskich jeńcach wojennych w Katyniu. W audycji m.in.: wypowiedzi... więcejAudycja Andrzeja Mietkowskiego - o radzieckiej zbrodni na polskich jeńcach wojennych w Katyniu. W audycji m.in.: wypowiedzi Stanisława Swianiewicza i Józefa Czapskiego - dwóch byłych więźniów radzieckich obozów jenieckich. zwiń
 • RWEAudycja polityczno-społeczna Rozmowa A. Mietkowskiego z udziałem S. Popowskiego, P. Ławińskiego oraz Z. Najdera (udział telefoniczny) - na temat polskiej... więcejRozmowa A. Mietkowskiego z udziałem S. Popowskiego, P. Ławińskiego oraz Z. Najdera (udział telefoniczny) - na temat polskiej polityki wschodniej oraz o sprawie choroby "wściekłych krów" paraliżującej Europę (brak wypowiedzi S. Popowskiego i P. Ławińskiego, brak początku rozmowy); rozmowa Andrzeja Mietkowskiego z Krzysztofem Wolickim, Piotrem Kwiecińskim, Bronisławem Wildsteinem (brak jego wypowiedzi) - na temat sytacji w Zarządzie Telewizji Polskiej, której obecnym prezesem jest Wiesław Walendzi zwiń
 • RWEAudycja poświęcona Włodzimierzowi Wysockiemu, data emisji: 28-07-1990 Audycja Andrzeja Mietkowskiego - poświęcona Włodzimierzowi Wysockiemu - poecie i pieśniarzowi rosyjskiemu - nadana w 10-tą... więcejAudycja Andrzeja Mietkowskiego - poświęcona Włodzimierzowi Wysockiemu - poecie i pieśniarzowi rosyjskiemu - nadana w 10-tą rocznicę jego śmierci. Utwory W. Wysockiego - m.in.: "Tatuirowka" * "W nasz tiesnyj krug nie każdyj popadał" * "Bolszoj Karietnoj" * "Piesnia o drugie" * "Ja nie lubliu" * "Parus" * "O poetach i kikuszach". zwiń
 • RWEAudycja poświęcona Włodzimierzowi Wysockiemu, data emisji: 28-07-1990 Audycja Andrzeja Mietkowskiego - poświęcona Włodzimierzowi Wysockiemu - poecie i pieśniarzowi rosyjskiemu (dokończenie).
 • BBCDebata Wałęsa - Miodowicz, data emisji: 03-12-1988 Debata telewizyjna Lecha Wałęsy z Alfredem Miodowiczem.
 • RWEDyskusja Dyskusja z udziałem Marii Wągrowskiej, Zdzisława Najdera, Sławomira Popowskiego i Andrzeja Mietkowskiego (zagajenie dyskusji) - na... więcejDyskusja z udziałem Marii Wągrowskiej, Zdzisława Najdera, Sławomira Popowskiego i Andrzeja Mietkowskiego (zagajenie dyskusji) - na temat kwestii współpracy Rosji z Zachodem oraz stanowiska Rosji w sprawie rozszerzenia NATO. zwiń
 • RWEDyskusja Dyskusja z udziałem Janiny Paradowskiej, Wiktora Dłuskiego, Bronisława Wildsteina i Andrzeja Mietkowskiego (zagajenie dyskusji) -... więcejDyskusja z udziałem Janiny Paradowskiej, Wiktora Dłuskiego, Bronisława Wildsteina i Andrzeja Mietkowskiego (zagajenie dyskusji) - na temat sytuacji politycznej w Polsce - m.in.: oczekiwania na uchwalenie Konstytucji i jej znaczenia wyborczego; przejścia grupy posłów z Unii Wolności do Akcji Wyborczej "Solidarność". zwiń
 • RWEEuropa bez granic, data emisji: 07-04-1991 Relacja Andrzeja Mietkowskiego z wizyty prezydenta Lecha Wałęsy w Brukseli - m.in.: fragmenty wypowiedzi L. Wałęsy oraz prof.... więcejRelacja Andrzeja Mietkowskiego z wizyty prezydenta Lecha Wałęsy w Brukseli - m.in.: fragmenty wypowiedzi L. Wałęsy oraz prof. Janusza Ziółkowskiego - sekretarza stanu w urzędzie prezydenckim; ambasadora Kułakowskiego - kierującego przedstawicielestwem Polski przy Europejskich Wspólnotach; Jacka Saryusza-Wolskiego, pełnomocnika rządu do spraw integracji europejskiej oraz pomocy zagranicznej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0092), data emisji: 18-06-1983 Audycja pod redakcją Piotra Sawickiego. Rozmowa Józefa Ptaczka z Andrzejem Mietkowskim - byłym działaczem Studenckiego Komitetu... więcejAudycja pod redakcją Piotra Sawickiego. Rozmowa Józefa Ptaczka z Andrzejem Mietkowskim - byłym działaczem Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie (SKS); korespondencja Mariana Bagińskiego z Wiednia - o reakcjach prasy austriackiej na wizytę Papieża w Polsce; przegląd prasy zachodniej - w związku z wizytą Ojca św. Jana Pawła II w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0097), data emisji: 19-06-1983 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Rozmowa Józefa Ptaczka z Andrzejem Mietkowskim - działaczem Studenckiego Komitetu... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Rozmowa Józefa Ptaczka z Andrzejem Mietkowskim - działaczem Studenckiego Komitetu Solidarności - na temat I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski; korespondencja ze Stuttgartu - o zakończonej konferencji na szczycie państw Wspólnoty Europejskiej; komentarz na temat sytuacji w Chile; uwagi Krystyny Miłotworskiej - o próbach wykorzystania wizyty Papieża do podważenia idei pojednania międzi Polakami a Niemcami. Muzyka. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0102), data emisji: 23-06-1983 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Refleksje ks. Stanisława Ludwiczaka - o postaci brata Alberta czyli Adama Chmielowskiego;... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza. Refleksje ks. Stanisława Ludwiczaka - o postaci brata Alberta czyli Adama Chmielowskiego; rozmowa Andrzeja Mietkowskiego z Józefem Czapskim - pisarzem i malarzem mieszkającym we Francji - na temat papieskiej pielgrzymki do Polski; korespondencja Piotra Kobylińskiego ze Stanów Zjednoczonych - na temat wypowiedzi amerykańskich kongresmenów o znaczeniu wizyty Papieża w Polsce; korespondencja Teresy Michałowicz - na temat udzielenia wywiadu przez Zbigniewa Brzezińskiego jednej z amerykańskich stacji telewizyjnych - w którym mówił m.in. o możliwościach pomocy Zachodu dla Polski. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1007), data emisji: 07-08-1990 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: informacje Tomasza Wróblewskiego z Waszyngtonu na temat złożenia przez Kazimierza... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: informacje Tomasza Wróblewskiego z Waszyngtonu na temat złożenia przez Kazimierza Dziewanowskiego - ambasadora Polski w USA listów uwierzytelniających Georgowi Bushowi - prezydentowi USA (wypwiedź K. Dziewanowskiego); rozmowa Andrzeja Mietkowskiego z Czesławem Bielckim - założycielem Porozumienia Ponad Podziałami. Sygnał RWE. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1008), data emisji: 09-08-1990 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu na temat wydarzeń w Zatoce... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu na temat wydarzeń w Zatoce Perskiej; rozmowa Andrzeja Mietkowskiego z Janem Majewskim - podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - na temat pobytu w Iraku i Kuwejcie grupy Polaków i możliwościach sprowadzenia ich do Polski; rozmowa Wiesława Wawrzyniaka z Lechem Wałęsą - przewodniczącym "Solidarności" - na temat sytuacji w Polsce (rozmowa nagrania po kilkutygodniowym urlopie L. Wałęsy w gdańskiej siedzibie związku). zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1023), data emisji: 20-11-1990 Audycja pod redakcją Piotra Sawickiego: "Polityka ekologiczna państwa" - komentarz Danuty Drzewińskiej; korespondencja Andrzeja... więcejAudycja pod redakcją Piotra Sawickiego: "Polityka ekologiczna państwa" - komentarz Danuty Drzewińskiej; korespondencja Andrzeja Mietkowskiego na temat konferencji KBWE w Paryżu; komentarz Sławomira Sussa na temat sytuacji w rejonie Zatoki Perskiej; uwagi Jerzego Bekkera o sytuacji w Związku Radzieckim. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1043), data emisji: 22-12-1990 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: rozmowa Jerzego Bekkera z prof. Richardem Pipesem - politologiem - na temat rezygnacji... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: rozmowa Jerzego Bekkera z prof. Richardem Pipesem - politologiem - na temat rezygnacji Eduarda Szewardnadze - radzieckiego ministra spraw zagranicznych z pełnionego stanowiska; rozmowa Andrzeja Mietkowskiego z Ryszardem Kapuścińskim - pisarzem o rezygnacji E. Szewardnadze. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1046), data emisji: 26-12-1990 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: relacja Andrzeja Mietkowskiego z Belwederu na temat wniosku jaki wpłynął do Kancelarii... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: relacja Andrzeja Mietkowskiego z Belwederu na temat wniosku jaki wpłynął do Kancelarii Sejmu z propozycją nowego premiera (wypowiedzi: Jana Krzysztofa Bieleckiego - nowego premiera - oświadczenie złożone dziennikarzom; Andrzeja Drzycimskiego - rzecznika prezydenta RP - na temat rozmów politycznych prowadzonych przez prezydenta, premiera z przedstawicielami środowisk politycznych; prof. Bronisława Geremka - posła - na temat kampanii wyborczej; Krzysztofa Kozłowskiego - ministra spraw wewnętrznych i Piotra Kołodziejczyka - ministra obrony narodowej - na temat składu nowego rządu); "Polska 1990 - osiągnięcia i niepowodzenia" - rozmowa Sławomira Sussa z Krzysztofem Bobińskim - korespondentem dziennika "Financial Times", Dariuszem Fikusem - redaktorem naczelnym "Rzeczpospolitej", Krzysztofem Wolickim - korespondentem francuskiego pisma. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1050), data emisji: 14-01-1991 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: wypowiedź Polki - naocznego świadka wydarzeń na Litwie (relacja Radia Białystok);... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: wypowiedź Polki - naocznego świadka wydarzeń na Litwie (relacja Radia Białystok); rozmowy na temat wydarzeń na Litwie: Andrzeja Mietkowskiego Czesławem Okinczycem - deputowanym do Rady Najwyższej Litwy; A. Świejkowskiego z Leopoldem Łabędziem - politologiem; A. Mietkowskiego z prof. Zbigniewem Brzezińskim. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1051), data emisji: 14-01-1991 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: wypowiedź Leopolda Ungera o ataku armii sowieckiej na Litwę; opinia mieszkającego... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: wypowiedź Leopolda Ungera o ataku armii sowieckiej na Litwę; opinia mieszkającego w Moskwie astrofizyka; próby rozmowy Andrzeja Mietkowskiego z ambasadą sowiecką w Warszawie; relacja Krzysztofa Burnetki z Krakowa z demonstracji przeciwko inwazji na Litwę oraz A. Mietkowskiego z Warszawy; kalendarium Litwy. Sygnał RWE. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1054), data emisji: 21-01-1991 Audycja pod redakcją Józefa Rozwadowskiego: relacja Tomasza Wróblewskiego na temat wojny w Zatoce Perskiej; rozmowa Andrzeja... więcejAudycja pod redakcją Józefa Rozwadowskiego: relacja Tomasza Wróblewskiego na temat wojny w Zatoce Perskiej; rozmowa Andrzeja Mietkowskiego z Andrzejem Majkowskim - szefem sztabu antykryzysowego w Warszawie - na temat interesów gospodarczych Polski na terenie Iraku i Kuwejtu; komentarz Jerzego Bekkera na temat struktury politycznej Bliskiego Wschodu, po zakończeniu wojny; rozmowa Romana Żelaznego z Jaanisem Jurkansem - ministrem spraw zagranicznych Łotwy o sytuacji w Rydze, po szturmie wojsk sowieckich na ministerstwo spraw wewnętrznych. zwiń