Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Getto warszawskie
 • fot. Wikipedia, domena publiczna

  Wydzielony teren Warszawy o obszarze ok. 2,6 km2 dla ludności żydowskiej. Getto utworzono 2 października 1940,  wysłano tam ponad 460 tys. Żydów.

  W getcie panował terror i straszliwy  głód, w ciągu dwóch lat zginęło ponad 100 tys. ludzi. W lipcu 1942 Niemcy przeprowadzili pierwszą dużą akcję likwidacyjną, wywożąc do obozów koncentracyjnych ponad 300 tys. ludzi

  Próba likwidacji Getta zakończyła się powstaniem zbrojnym, które wybuchło 19 kwietnia 1943 i trwało aż do 16 maja 1943. Po upadku powstania, Niemcy dokonali ostatecznej eksterminacji Żydów i zrównali z ziemią cały teren.

Nagrania na temat: getto warszawskie
 • RWE20 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim, data emisji: 28-09-1971 Program okolicznościowy nadany z okazji 20 rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim w kwietniu 1943 roku: wypowiedź dr... więcejProgram okolicznościowy nadany z okazji 20 rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim w kwietniu 1943 roku: wypowiedź dr Józefa Lichtena. zwiń
 • RWE25 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim, data emisji: 19-04-1968 Relacja z uroczystości obchodów 25 rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, zorganizowanych przez londyńskie Koło... więcejRelacja z uroczystości obchodów 25 rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, zorganizowanych przez londyńskie Koło Żołnierzy AK: m. in. symboliczne wręczenie laureatom Władysławowi Bartoszewskiemu i Zofii Lewinównej - nagrody literackiej AK za książkę pt. "Ten jest z ojczyzny mojej". Prowadzący wieczór - Franciszek Miszczak - prezes Zarządu Głównego Koła b. Żołnierzy AK. Głos zabierają: dr Leopold Kielanowski; płk. Stanisław Weber ps. "Chirurg"; Wanda Pełczyńska i Maria Danilewicz-Zielińska. Recytacja wierszy - Irena "Kora" Brzezińska. zwiń
 • RFIArchiwa Ringelbluma, data emisji: 26-01-2005 Eleonora Berman opowiada o tym, jak ocalały archiwa Ringelbluma. Autor: Sylwia Gibs.
 • RFIArchiwum Ringelbluma na liście UNESCO, data emisji: 08-03-2007 Archiwa getta warszawskiego (Ringelbluma) na liście UNESCO "Pamięć świata". Rozmowa z Eleonorą Bergman. Wywiad: Anna Rzeczycka.
 • RWEAudycja literacka, data emisji: 04-06-1969 Recenzja Wandy Pełczyńskiej wydanego w Jerozolimie "Dziennika Warszawskiego Getta" - Adama Czerniakowa - przewodniczącego... więcejRecenzja Wandy Pełczyńskiej wydanego w Jerozolimie "Dziennika Warszawskiego Getta" - Adama Czerniakowa - przewodniczącego Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie podczas okupacji niemieckiej. Zapowiedź - Czesław Dobek. zwiń
 • RWEAudycja o gen. W. Sikorskim Audycja o gen. W. Sikorskim - fragment wypowiedzi W. Sikorskiego - wyrażającej podziw dla: narodów Związku Radzieckiego,... więcejAudycja o gen. W. Sikorskim - fragment wypowiedzi W. Sikorskiego - wyrażającej podziw dla: narodów Związku Radzieckiego, broniącego się przed najazdem germańskim; Polski - jako symbolu oporu i walki; narodu angielskiego - za upór i bohaterstwo; bohaterstwa Armii Czerwonej i jej zdobyczy terytorialnych; krytyka zbrodni A. Hitlera; zapowiedź utworzenia nowego ładu politycznego i zwycięstwa * Wypowiedź - niezidentyfikowanej osoby na temat: śmierci W. Sikorskiego oraz otwarcia Instytutu jego imienia (j. angielski); nawiązanie do walki o niepodległość Polski i Stanów Zjednoczonych (j. angielski) * Wypowiedzi w j. francuskim i angielskim - dotyczące II wojny światowej: getta warszawskiego. zwiń
 • RWEByli wśród nas, data emisji: 20-04-1991 Audycja Małgorzaty Raczyńskiej przygotowana w związku z 48. rocznicą wybuchu Powstania w getcie warszawskim. W audycji... więcejAudycja Małgorzaty Raczyńskiej przygotowana w związku z 48. rocznicą wybuchu Powstania w getcie warszawskim. W audycji wykorzystano fragmenty prozy Róży Fiszman-Sznajdman i Bernarda Zingera - czytają: Barbara Klimkiewicz i Wojciech Stockinger. Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza i Antoniego Słonimskiego w interpretacji Marcina Idzińskiego. zwiń
 • RWEByli wśród nas, data emisji: 20-04-1991 Audycja Małgorzaty Raczyńskiej przygotowana w związku z 48. rocznicą wybuchu Powstania w getcie warszawskim (dokończenie).
 • RWEDziennik Adama Czerniakowa, data emisji: 18-04-1993 Dziennik Adama Czerniakowa - dokument dotyczący tragedii getta warszawskiego.
 • RWEExodus - w 20 rocznicę wybuchu powstania w Getcie 19.04.1943 roku, data emisji: 18-04-1963 Program Władysława Kani. Redakcja: Stefan Wysocki; Jerzy Kopczewski; Tadeusz Lasko; Karol Dorwski; Jerzy Bożekowski; Kazimierz... więcejProgram Władysława Kani. Redakcja: Stefan Wysocki; Jerzy Kopczewski; Tadeusz Lasko; Karol Dorwski; Jerzy Bożekowski; Kazimierz Sowiński. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0178), data emisji: 08-04-1988 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: tekst oświadczenia Komitetu Obywatelskiego w sprawie obchodów rocznicy powstania w... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: tekst oświadczenia Komitetu Obywatelskiego w sprawie obchodów rocznicy powstania w getcie warszawskim - czyta Leszek Moczulski - przywódca Konfederacji Polski Niepodległej (KPN); pełna lista nazwisk osób wchodzących w skład Komitetu Obywatelskiego; komentarz Danuty Drzewińskiej - o wydarzeniach które miały miejsce w Dniu Służby Zdrowia w Polsce; tekst listu Jana Sądka z Warszawy - o kwestii specjalnych pełnomocnictw dla rządu PRL; korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - o porozumieniu w sprawie Afganistanu. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0182), data emisji: 18-04-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: relacja telefoniczna Jacka Kuronia z Warszawy - z obchodów 45. rocznicy powstania w... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: relacja telefoniczna Jacka Kuronia z Warszawy - z obchodów 45. rocznicy powstania w getcie warszawskim; korespondencja Bronisława Wildsteina z Paryża - o wywiadzie udzielonym paryskiemu dziennikowi "Liberation" przez dr Marka Edelmana; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - o sytuacji w Zatoce Perskiej; korespondencja Józefa Ruszara z Nowego Jorku - o prasie amerykańskiej zajmującej się różnymi aspektami sprawy Afganistanu. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0184), data emisji: 23-04-1988 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu nt. katastrofy greckiego zbiornikowca,... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu nt. katastrofy greckiego zbiornikowca, pływającego pod banderą cypryjską oraz losów polskich marynarzy; "Perspektywy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Watykanem a rządem PRL" - komentarz Aliny Grabowskiej; rozmowa Marka Łatyńskiego (Michała Suszyckiego), dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE z prof. Israelem Gutmanem, wykładowcą historii na Uniwersytecie w Jerozolimie o obchodach w Polsce 45. rocznicy Powstania w getcie warszawskim. zwiń
 • RWEFelieton Andrzeja Pomiana z Waszyngtonu Felieton historyczny Andrzeja Pomiana z Waszyngtonu na temat upadku powstania w Gettcie Warszawskim. Uwagi o zbiorowych... więcejFelieton historyczny Andrzeja Pomiana z Waszyngtonu na temat upadku powstania w Gettcie Warszawskim. Uwagi o zbiorowych samobójstwach Żydów podczas walk. zwiń
 • RWEFelieton historyczny Andrzeja Pomiana z Waszyngtonu Felieton historyczny Andrzeja Pomiana z Waszyngtonu na temat powstania i upadku w Gettcie Warszawskim podczas II wojny światowej.... więcejFelieton historyczny Andrzeja Pomiana z Waszyngtonu na temat powstania i upadku w Gettcie Warszawskim podczas II wojny światowej. Uwagi dotyczące rozwoju żydowskich, podziemnych organizacji bojowych. zwiń
 • RWEGetto, data emisji: 18-05-1986 Audycja okolicznościowa Jerzego Bajera - w 43-cią rocznicę likwidacji warszawskiego Getta przez hitlerowskich okupantów.
 • RWEI Zjazd NSZZ "Solidarność" (cz.11), data emisji: 04-11-1981 Sprawozdanie dźwiękowe z popołudniowego posiedzenia drugiego dnia (27 września), II tury obrad Zjazdu "Solidarności" w Gdańsku -... więcejSprawozdanie dźwiękowe z popołudniowego posiedzenia drugiego dnia (27 września), II tury obrad Zjazdu "Solidarności" w Gdańsku - wystąpienie gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza; rozmowa z Markiem Edelmanem - jednym z bohaterów II wojny światowej - o swojej «aktualnej» aktywności politycznej; wystąpienie Jana Rulewskiego; wystąpienia przedstawicieli sieci: Jerzego Milewskiego i Adama Matuszczaka - przewodniczącego komisji zakładowej WSK w Rzeszowie. zwiń
 • RWEList do kraju, data emisji: 07-05-1953 "O powstaniu w getcie warszawskim" - uwagi prof. Michała Silberberga.
 • RWEMelodie Ghetta, data emisji: 27-03-1978 "Melodie Ghetta" - audycja prof. Michała Silberberga - nadana z okazji rocznicy walk i zagłady Warszawskiego Getta. W audycji... więcej"Melodie Ghetta" - audycja prof. Michała Silberberga - nadana z okazji rocznicy walk i zagłady Warszawskiego Getta. W audycji m.in.: fragmenty wspomnień M. Silberberga - historyka - na temat zburzonej Warszawy, Żydów zamkniętych w gettcie, postaci Janusza Korczaka, odczytów organizowanych w gettcie dla dzieci żydowskich; recytacje wierszy [Icchaka] Pereca - poety żydowskiego (m.in. fragm. wiersza pt. "Bracia"); fragment piosenki żydowskiej w wykonaniu dzieci; opis ulic getta żydowskiego i śpiewających tam dzieci zarabiających na życie; liczne fragmenty piosenek i melodii żydowskich; wiersz pt. "Żyd" - Pauliny Braun. zwiń
 • RWEOpen Slot, data emisji: 13-06-1993 Audycja Witolda Pronobisa przedstawiająca dzieje inicjatywy polsko-niemieckiej o odbudowie Szpitala Ewangelickiego, który podczas... więcejAudycja Witolda Pronobisa przedstawiająca dzieje inicjatywy polsko-niemieckiej o odbudowie Szpitala Ewangelickiego, który podczas II wojny światowej znajdował się przy ulicy Karmelickiej w Warszawie; historia szpitala zburzonego przez Niemców podczas powstania w Gettcie Warszawskim; rozmowa z ks. Mirosławem Danyszem - proboszczem parafii niemieckiej na temat działalności stowarzyszenia "Pomoc dla odbudowy Szpitala Ewangelickiego w Warszawie" oraz problemów związanych ze zdobywaniem środków finansowych. zwiń