Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Izabella Mazurek 02.04.2012

Kawalkada czasu 1952-1964 cz.II

13. "Akcja w obronie zapomnianych" - Jan Nowak-Jeziorański o konieczności powrotu do kraju Polaków przebywających w obozach radzieckich, fragm. listy osób uwięzionych w tychże obozach, odczytywanej codziennie przez spikerów RWE, komentarz na temat apelu władz PRL o powrót rodaków do Polski (1955).
14. "Manifestacja w Manchesterze" (listopad 1955) – informacja o manifestacji uchodźctwa polskiego pod hasłem "Upominamy się o rodaków więzionych w Sowietach", fragm. przemówienia Zygmunta Nowakowskiego.
15. "Poemat dla dorosłych" - literatura w Polsce na fali odwilży, fragm. poematu Adama Ważyka.
16. "Pieśń Mazowsza głosem przestrogi dla partyjnego furmana" – fragment popularnej piosenki wykonywanej przez Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze ze znaczącymi słowami: "Koń nie prosi i nie pyta, ale twarde ma kopyta...".
17. "Tajny referat Nikity Chruszczowa na XX Zjeździe partii w Moskwie" – informacja na temat wystąpienia przywódcy KPZR, fragm. przemówienia Chruszczowa o wymuszaniu zeznań przez NKWD.
18. "Poznań zbuntowany" – informacja o strajku i demonstracja na ulicach Poznania w czerwcu 1956, relacja uczestnika wydarzeń Jana Kaczmarka, fragm. przemówienia premiera Józefa Cyrankiewicza, w którym stwierdził że: "Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie”.
19. "Milion pielgrzymów na Jasnej Górze” (sierpień 1956) - relacja z wydarzeń związanych ze składanymi przez wiernych Jasnogórskimi Ślubami Narodu.
20. "Polski Październik" - korespondencja dziennika "Le Monde", komentarz Jana Nowaka-Jeziorańskiego, nagrania z wiecu w Warszawie - fragm. wystapienia I sekr. KW PZPR Stefana Staszewskiego, fragm. przemówienia I sekr. KC PZPR Władysława Gomułki.
21. "Rewolucja na Węgrzech" - opis wydarzeń i komentarz uzupełniony o nagranie apelu premiera Imre Nagy`a o pomoc, fragm. ostatniej audycji nadanej przez węgierską radiostację powstańczą.
22. "Podsumowanie" - bilans wydarzeń październikowych w Polsce, fragm. wystąpienia I sekr. KC PZPR Władysława Gomułki dotyczący głosowania w wyborach na listę partyjną.
23. "Polska flaga na olimpijskim maszcie w Melbourne" - reportaż Wojciecha Trojanowskiego ze zwycięskiego skoku w dal (6,35m) Elżbiety Krzesińskiej oraz momentu dekoracji medalami.