Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 15.12.2010

Wojciech Jaruzelski

Ur. 1923. Generał, polityk. W latach 1968-1983 minister obrony narodowej.

Współodpowiedzialny za czystki antysemickie w wojsku polskim po wydarzeniach marcowych 1968, a także za masakrę robotników na Wybrzeżu w 1970.

13 grudnia 1981 podjął decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. W 1989 współorganizator obrad Okrągłego Stołu, a następnie prezydent PRL, wybrany przez Zgromadzenie Narodowego większością jednego głosu.