Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 22.12.2010

Sylwetki z czasów moich (audycja gen. prof. Mariana Kukiela 1964-66)

Sylwetki z czasów moich (audycja gen. prof. Mariana Kukiela 1964-66)Marian Kukiel, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe