Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
PolskieRadio24.pl
Piotr Błaszczyk 31.03.2022

Grupa Azoty ZAK zbuduje pierwsze w tej części Europy laboratorium paliw alternatywnych

- Grupa Azoty ZAK uzyskała pozwolenie na budowę pierwszego w tej części Europy laboratorium paliw alternatywnych. Budowa ma rozpocząć się w maju, a zakończyć w 2023 r. – poinformowała Grupa Azoty. Laboratorium stanie się ważnym ogniwem w rozwoju gospodarki wodorowej - podkreślono.

- Zakładamy, że budowa rozpocznie się w maju, a zakończenie inwestycji planujemy na 2023 rok - poinformowała Grupa Azoty, do której należy spółka.

Zgodnie z informacją Grupa Azoty ZAK uzyskała pozwolenie na budowę laboratorium paliw alternatywnych. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych i montażowych. Na pytanie o koszty spółka odpowiedziała, że "na ten moment informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa".

Wiadomo natomiast, jaką rolę laboratorium odegra w rozwoju nowego sektora gospodarki.

– Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój gospodarki wodorowej w Polsce, zakładamy, że laboratorium będzie stanowiło istotny element tego procesu. Obecnie w Europie jest niewiele laboratoriów wykonujących analizy czystości wodoru. Nasze laboratorium będzie pierwszym w tej części Europy, a wykonywanie kompleksowych analiz wodoru dla automotive będzie kluczowym działaniem dopuszczającym paliwo do użytku. Tym samym stanie się ważnym ogniwem w rozwoju gospodarki wodorowej - stwierdziła Grupa Azoty.

Grupy Azoty współpracuje już z Toyota Motor Poland w zakresie wykorzystania technologii wodorowych w transporcie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wiceprezesa Grupy Azoty Puławy Grzegorza Kądzielawskiego spółka prowadzi intensywne prace nad wykorzystaniem wodoru w procesach logistycznych w transporcie kołowym, rzecznym, kolejowym. Chodzi też o współpracę z samorządami w ramach projektów dotyczących zielonego transportu.

- Współpraca z Toyota Motor Poland jest realizowana w ramach nowo utworzonej Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Wspólnie z pozostałymi sygnatariuszami stoimy przed zdefiniowaniem szczegółowego zakresu działalności Doliny. Chcemy, by współpraca miała wymierne korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron – dla nas jako dostawcy wodoru oraz jego odbiorców, jakim może być Toyota. Wykorzystanie napędów wodorowych w transporcie to przyszłościowa perspektywa i na pewno będziemy analizować uruchomienie takich technologii w Grupie - zaznaczyła spółka.

Obecnie Grupa Azoty wykorzystuje produkowany przez siebie wodór w procesach produkcji chemikaliów. Spółka jest największym producentem wodoru w Polsce.

– Nasza strategia wodorowa do 2030 r. dąży do stopniowego obniżenia emisyjności stosowanego wodoru. W ramach planowanych projektów zakładamy inwestycje zarówno w OZE, jak również w elektrolizery pozwalające na wytworzenie zielonego wodoru. Analizujemy też rozwiązania umożliwiające obniżenie emisyjności posiadanych instalacji reformingu parowego oraz zagospodarowanie CO2 pochodzącego z tych instalacji - poinformowała spółka.

Trwają prace nad tzw. konstytucją dla wodoru, która będzie zawierała pakiet ustaw i rozporządzeń niezbędnych dla funkcjonowania nowego sektora.

Zgodnie z Krajowym Planem Odbudowy w Polsce ma powstać co najmniej 5 dolin wodorowych.


ab/ mmu/ bp


CZYTAJ TAKŻE: