Logo Polskiego Radia
Trójka
Agnieszka Szałowska 07.05.2011

"Jerozolima Biografia" Simon Sebag Montefiore

Niezwykła historia świętego miasta na tle wojen, romansów i losów jego królów, cesarzy, zdobywców, proroków, świętych, pisarzy, poetów, którzy tworzyli, niszczyli, odbudowywali, spisywali dzieje i wierzyli w Jerozolimę.
Fragment okładki książki Jerozolima. Biografia Simon Sebag MontefioreFragment okładki książki "Jerozolima. Biografia" Simon Sebag Montefioremat.promocyjne

Od króla Dawida, Nabuchodonozora, Heroda do Ariela Szarona, od narodzin judaizmu, chrześcijaństwa i islamu do konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Wykorzystując nieznane wcześniej archiwalia, najnowsze badania naukowe oraz dokumenty swojej rodziny i własne wspomnienia, autor stworzył wspaniałą epopeję trzech tysięcy lat wiary, fanatyzmu, zbrodni i współistnienia. Powstała intrygująca, oryginalna historia Bliskiego Wschodu.

/

Mam wrażenie, że do napisania tej książki przygotowywałem się przez całe życie. Od dzieciństwa wędrowałem po Jerozolimie. Z powodu powiązań rodzinnych, omówionych w tej książce, „Jerozolima” jest moją rodzinną dewizą. Niezależnie od więzi osobistych, starałem się opowiedzieć

o tym, co się wydarzyło i w co ludzie wierzyli. Aby wrócić do punktu wyjścia, zawsze były dwie Jerozolimy, doczesna i niebiańska, obie rządzone bardziej wiarą i emocjami niż rozsądkiem i faktami. A Jerozolima pozostaje środkiem świata.

Simon Sebag Montefiore

Jerozolima. Biografia (z Przedmowy)

Książka ukaże się 12 maja. Trójka jest patronem medialnym.

"Jerozolima. Biografia" Simon Sebag Montefiore. Wyd. Magnum.