Sygnały Dnia 29 września 2016 - rozmowa z Rafałem Bochenkiem

Ostatnia aktualizacja: 29.09.2016 07:15
Audio
  • Rzecznik rządu o dymisji ministra finansów i o planach dotyczących spółek skarbu państwa (Jedynka/Sygnały dnia)

Piotr Gociek: W naszym studio gość: Rafał Bochenek, rzecznik rządu Beaty Szydło. Witam serdecznie, dzień dobry.

Rafał Bochenek: Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie państwa.

Dlaczego wczoraj dziennikarze tak długo musieli czekać na ogłoszenie zmian w rządzie? Zapowiadano konferencję pani premier na godzinę 15, dwie godziny trzeba było jeszcze poczekać.

A widzi pan, panie redaktorze, czasami jest tak, że życie pisze własne scenariusze i niestety Rada Ministrów troszkę nam się przedłużyła z uwagi na to, że omawialiśmy bardzo ważny dokument, jakim jest budżet na przyszły rok. Ministrowie koncentrowali się na swoich resortach, każdy analizował te wydatki i te dochody, które są zaplanowane na przyszły rok, rozgorzała dyskusja i dlatego ta Rada Ministrów troszkę się przedłużyła. Stąd też konferencja prasowa również odbyła się w późniejszym terminie, dwie godziny później. Trudno sobie wyobrazić, aby pani premier podawała informacje na temat zmian kadrowych w rządzie wtedy, kiedy jeszcze posiedzenie Rady Ministrów trwa i ministrowie, którzy odpowiadają za najważniejszy dokument, minister właściwie, który odpowiada za najważniejszy dokument, który jest omawiany na tym posiedzeniu, jeszcze pracuje.

Czyli ministrowie rozmawiali o budżecie i skończyło się to tak, że Paweł Szałamacha powiedział: to ja w takim razie w tym wszystkim już udziału brał nie będę, tak?

Wszelkie zmiany kadrowe, które teraz nastąpiły i pewnie jeszcze nie raz nastąpią, wynikają przede wszystkim ze zmiany naszej optyki, z przeprofilowania naszej polityki. Przez pierwsze pół roku rząd pani premier Beaty Szydło koncentrował się na wielu zmianach społecznych, wdrożyliśmy wiele ważnych programów prorodzinnych, prodemograficznych, jak chociażby program, sztandarowy program Rodzina 500+, program darmowych leków dla osób starszych 75+, podnieśliśmy płacę minimalną, będzie również wyższa najniższa emerytura – tysiąc złotych brutto. To już od przyszłego roku, proszę państwa. Tak że to były sprawy, którymi rząd zajmował się w pierwszym półroczu. Na te kolejne pół roku, na te kolejne miesiące naszej pracy chcieliśmy się nieco bardziej skoncentrować na kwestiach gospodarczych i...

To chce pan powiedzieć, że minister Szałamacha się nadawał do koncentrowania na kwestiach społecznych, a nie nadaje się do koncentrowania na kwestiach gospodarczych? Raczej z roli społecznika go do tej pory nie znaliśmy.

Nie, pan minister Szałamacha świetnie zna się na gospodarce, aczkolwiek z uwagi na pewne trudności, również i prawne w polskim porządku prawnym, chodziło nam o to, aby uprościć i ułatwić również realizację planu pana Mateusza Morawieckiego na rzecz planu odpowiedzialnego rozwoju, dlatego zdecydowaliśmy się oddać te dwa resorty, czyli Ministerstwo Rozwoju, jak również Ministerstwo Finansów, pod nadzór jednej osoby po to, aby pewne procesy przebiegały sprawniej, aby te rozwiązania, które chcemy wdrożyć na rzecz polskiej gospodarki, na rzecz polskich przedsiębiorców, wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, były wdrażane nieco szybciej niż dotychczas. Teraz dla polskiego rządu bardzo ważnym elementem są kwestie gospodarcze, są przedsiębiorcy i to właśnie dla nich chcemy teraz przygotować szereg reform, szereg rozwiązań, które będą w najbliższym czasie prezentowane. W tym momencie jest przygotowywana konstytucja dla przedsiębiorców, czyli taka kompleksowa ustawa o działalności gospodarczej, która będzie upraszczała wiele procedur, jeśli chodzi o kwestię zakładania firm, prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, również na etapie konsultacji międzyresortowych jest sto ułatwień dla przedsiębiorców, które już wkrótce zostaną także zaprezentowane przez wicepremiera Morawieckiego. Tak że to są teraz te sprawy, nad którymi rząd będzie się ze szczególną troską pochylał.

A premier Beata Szydło chciała, żeby Paweł Szałamacha został w rządzie, a on nie chciał, czy też to było tak, że powiedziała do niego: no, już w tej nowej strukturze nie widzę dla ciebie miejsca, czy byłbyś łaskaw złożyć dymisję?

Wie pan, to nie jest kwestia tego, czy ktoś chce zostać w jakimś gremium, czy nie. Dla nas najważniejsze jest to, dla pani premier Beaty Szydło, aby skutecznie realizować program Prawa i Sprawiedliwości. I czasami pewne zmiany strukturalne, zmiany systemowe są konieczne. I właśnie do tego zmierzała ta rekonstrukcja...

Ale to znaczy, że Paweł Szałamacha nie chciał realizować programu Prawa i Sprawiedliwości? No bo zastanawiam się, to jest zwykle tak, że dymisja następuje wtedy, kiedy minister się nie sprawdza, zastępuje się go wtedy lepszym. Zastanawiam się więc, za co został ukarany Paweł Szałamacha.

Nie, ja nie traktowałbym tego w aspektach karnych, bo absolutnie tak nie należy tego rozważać i do tego tak podchodzić. Pan minister Paweł Szałamacha świetnie wywiązał się ze swojego zadania, przygotował budżet, który będzie jako podstawą również prowadzenia naszej polityki, polityki rządu progospodarczej i będziemy ją realizowali, tę politykę będzie realizował wicepremier Mateusz Morawiecki. Dlatego dzisiaj chcemy wszyscy skoncentrować się na wdrażaniu tych wszystkich rozwiązań, tych założeń, które były kilka miesięcy temu zaprezentowane przez pana wicepremiera w planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Pani premier kilka dni temu zresztą dość wyraźnie powiedziała, że teraz od koncepcji, od założeń, od pisania planów musimy przejść do czynów, do działań. I do tego właśnie przechodzimy.

I dostanie w związku z tym też jakiś termin wicepremier Morawiecki? Na przykład że jeśli nie będzie wyraźnych efektów... skoro przechodzimy do działań od planów, skoro nie będzie wyraźnych efektów na przykład, nie wiem, do maja następnego roku, to wtedy będzie rekonstrukcja i kolejni ministrowie pożegnają się ze swoimi stanowiskami?

Wie pan, plan odpowiedzialnego rozwoju jest planem wieloletnim, to nie jest tak, że gospodarka Polski w ciągu jednego miesiąca czy dwóch jest w stanie jakoś bardzo ruszyć do przodu. Tu trzeba rozwiązań prawnych, które w jakiś sposób stworzą środowisko prawne, środowisko gospodarcze korzystne dla przedsiębiorców, którzy będą chcieli rozwijać swoje firmy, będą chcieli przypuszczać ekspansję również za granicę, bo również do tego zmierza plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, który między innymi ma zająć się... w ramach tego planu powstaną specjalne instytucje za granicą, a właściwie te, które już istnieją, zostaną trochę przemodelowane, tak, aby skuteczniej promować nasz biznes w innych krajach, nie tylko europejskich, ale również poza Europą, ponieważ warto zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o naszą wymianę gospodarczą, to 80% tej wymiany koncentruje się na współpracy w ramach Unii Europejskiej. My uważamy, że również powinniśmy pomyśleć o ekspansji na rynki chociażby wschodnie. I to będzie również taka inicjatywa w ramach chociażby tego nowego jedwabnego szlaku. Ostatnio gościliśmy w ostatnich miesiącach prezydenta tutaj, przywódcę chińskiego i rozmawialiśmy na tematy gospodarcze. I te reformy, te wszelkie działania mają do tego również zmierzać, czyli nie tylko kwestia tutaj działania w kraju, ale również ekspansji za granicę.

Ale opozycja mówi w pewnym sensie to, co premier Beata Szydło: dosyć opowiadania na konferencjach  o tym, jak to fajnie ma być w przyszłości, gdzie są konkrety? I określa prześmiewczo Ministerstwo Rozwoju „ministerstwem slajdów” od tego, że zajmuje się wicepremier Morawiecki bardzo obszernie naświetlaniem szczegółów swojego planu i zapowiadaniem różnych rozwiązań. Ale pytanie powraca: kiedy te rozwiązania w takim razie, które mają umożliwić wieloletni rozwój kraju gospodarczy szybszy, po prostu zostaną przyjęte?

Te rozwiązania zostaną zaprezentowane już w najbliższych tygodniach. W piątek ruszy Komitet Ekonomiczny przy Radzie Ministrów, który będzie gromadził wszystkich ministrów, którzy są odpowiedzialni w jakimś stopniu za rozwój gospodarczy. Będzie w ramach tego komitetu pracował między innymi minister infrastruktury, minister również spraw zagranicznych, minister energii i wielu innych ważnych szefów resortów poszczególnych w ramach tego rządu. I wszyscy oni będą skoncentrowani na tym, aby inicjować działania, które mają pobudzić polską gospodarkę. W ramach planu odpowiedzialnego rozwoju jest również realizowany program Mieszkanie Plus, ostatnio rząd przyjął ten program, w najbliższych tygodniach na posiedzenie Rady Ministrów trafi także bardzo ważna ustawa, która będzie regulowała te kwestie.

Mówił minister Adamczyk szczegółowo o tym planie wczoraj w Sygnałach Dnia. Ale zaraz, skoro Komitet Ekonomiczny, którym będzie kierował wicepremier Morawiecki, będzie również koordynował pracę takich resortów, jak MSZ, to co? To mamy dwóch premierów w rządzie w tej chwili – Beatę Szydło i Mateusza Morawieckiego?

Panie redaktorze, premier jest tylko jeden, premierem jest pani premier Beata Szydło i to pani premier Beata Szydło odpowiada w całości za to, co dzieje się w polskim rządzie, to ona nadaje kierunki. I decyzją pani premier między innymi wszyscy ministrowie teraz będą koncentrowali się na reformach gospodarczych, tak, aby wszystkim przedsiębiorcom w naszym kraju pracowało się lepiej, aby mogli rozwijać się, aby doprowadzić poprzez te rozwiązania, które będziemy wdrażać, do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.

A jak długo minister Henryk Kowalczyk będzie nadzorował spółki Skarbu Państwa? Kiedy doczekamy się informacji na temat tego, jaka forma została ostatecznie przyjęta, jeśli o zarządzaniem tym sektorem chodzi?

W przyszłym tygodniu odbędzie się wspólna konferencja prasowa pani premier i ministra Kowalczyka, na której zostaną zaprezentowane szczegóły zarządzania mieniem Skarbu Państwa i tego, kto będzie dokładnie i w jakiej formule będzie nadzorował spółki, które dotychczas jeszcze podlegały pod Ministerstwo Skarbu Państwa. Pan minister Henryk Kowalczyk pracuje, dopracowuje właściwie już szczegóły tej ustawy, która została przygotowana w oparciu o koncepcję przygotowaną przez ministra Jackiewicza...

On tam trzy koncepcje wymieniał. Która z nich została wybrana?

Wkrótce to zostanie zaprezentowane, w przyszłym tygodniu już minister Henryk Kowalczyk to państwu zaprezentuje.

Mówił Rafał Bochenek, rzecznik rządu Beaty Szydło, gość Sygnałów Dnia w radiowej Jedynce. Dziękuję.

Dziękuję.

JM

 

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak