Uroczystości pogrzebowe prof. Bronisława Geremka

Ostatnia aktualizacja: 21.07.2008 14:52
Lech Kaczyński żegnając na warszawskch Powązkach prof. Bronisława Geremka powiedział, że bez takich osób jak On, nie byłoby "porozumień sierpniowych.
Audio

Na warszawskich Powązkach odbyły się uroczystości pogrzebowe Bronisława Geremka. Były minister spraw zagranicznych spoczął w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Pożegnanie profesora Geremka na Cmentarzu Powązkowskim rozpoczęło się od odegrania hymnów Polski i Unii Europejskiej. W uroczystościach biorą udział przedstawiciele władz państwowych: prezydent, premier, członkowie rządu oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Prezydent Lech Kaczyński żegnając na warszawskch Powązkach profesora Bronisława Geremka powiedział, że bez takich osób jak On, nie byłoby "porozumień sierpniowych", a dzieje "Solidarności" zakończyły by się w marcu 1981 roku. "Bronisław Geremek jest jednym z dwóch, trzech najważniejszych autorów tamtego sukcesu" - powiedział prezydent.

Lech Kaczyński podkreślił zasługi jakie dla ruchu "Solidarności" miała grupa doradców-intelektualistów, wśród których ważną rolę odegrał profesor Geremek. Prezydent podkreślił, że "Solidarność" była ruchem spontanicznym, ale w pewnym momencie potrzebna stała się pomoc osób, które potrafiły ocenić sytuację polityczną i pokierować związkiem. "To zaangażowanie w robotniczy zryw intelektualistów przyczynił się do złamania komunistycznego systemu w Polsce "- podkreślił Lech Kaczyński. Przypomniał też, że mimo aresztowania w stanie wojennym, Bronisław Geremek nie poddał się i nadal angażował się w działalność "Solidarności

Prezydent przypomniał również zasługi profesora Geremka dla wolnej Polski i jego działalność na polu dyplomacji. Podkreślił, że jako dyplomata Geremek wyróżniał się charakterem, intelignecją i umiejętnością budzenia respektu u osób rządzących współczesnym światem. Dlatego - zdaniem prezydenta - mógł tak wiele osiągnąć dla naszego kraju na arenie międzynarodowej. 

Premier Donald Tusk przypomniał podczas uroczystości pogrzebowych Bronisława Geremka na warszawskich Powązkach, że dla całego pokolenia, które wchodziło w dorosłe w życie w latach 80. był On przede wszystkim wielkim nauczycielem.

Premier powiedział, że Bronisław Geremek uczył, że słowo "Solidarność" zobowiązuje do dialogu, a polityka powinna służyć przede wszystkim pokojowi. Przypomniał, że działając w tamtych czasach trudno było kierować się wskazówkami profesora Geremka, zwłaszcza jego wiarą w drugiego człowieka, skłonnością do rozumengo działania. Dlatego - zdaniem premiera - wyjątkowość prfesora Geremka polegała na tym, że bez niepotrzebnych gestów i ostrych słów, potrafił pokazać odwagę najwyższej próby

Profesor Bronisław Geremek zginął 13 lipca w wypadku samochodowym. Miał 76 lat.

Z wykształcenia był historykiem. W 1989 został mianowany profesorem nadzwyczajnym. W swojej pracy naukowej zajmował się badaniami nad historią kultury i społeczeństwa wieków średnich.
W 1980 został jednym z ekspertów i doradców powstającego NSZZ "Solidarność". Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany, zwolniony w grudniu 1982, był doradcą zdelegalizowanej wówczas "Solidarności", blisko współpracował z Lechem Wałęsą. Aresztowano go ponownie w 1983 roku.


W latach 1987-1989 przewodniczył Komisji Reform Politycznych Komitetu Obywatelskiego. W 1989 roku brał udział w obradach Okrągłego Stołu. W wyborach do sejmu kontraktowego po raz pierwszy zdobył mandat poselski. Przez część kadencji kierował Obywatelskim Klubem Parlamentarnym. Później był trzykrotnie wybierany do Sejmu - w 1991, 1993 i 1997 roku.

W 2004 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego został wybrany europosłem z komitetu Unii Wolności. Profesor Geremek został nagrodzony wieloma odznaczeniami, między innymi Wielkim Krzyżem z Gwiazdą Orderu Zasługi RFN. Był też oficerem Legii Honorowej Republiki Francuskiej. W listopadzie 2002 roku został uhonorowany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Orderem Orła Białego.

Czytaj także

"New York Times": Bronisław Geremek był mężem stanu i kluczową postacią w walce z komunizmem

Ostatnia aktualizacja: 14.07.2008 10:46
Amerykański dziennik wspomina profesora w dzień po jego tragicznej śmierci w wypadku samochodowym.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Donald Tusk

Ostatnia aktualizacja: 25.01.2007 08:13
Wziąłem na siebie współodpowiedzialność za to zamieszanie, ale mówię tylko o jednym, jeśli prawo nam pozwala, nie róbmy kolejnego wyborczego cyrku.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Lech Kaczyński

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2007 08:17
Prezydent Bush nie powiedział nie w żadnej sprawie. Nie powiedział, że się nie zgadza z moimi ocenami. Ale rozumiem pewną odmienność punktów widzenia.
rozwiń zwiń