Sygnały Dnia 23 sierpnia 2018 roku, rozmowa z Teresą Czerwińską

Ostatnia aktualizacja: 23.08.2018 08:15
Audio
  • Teresa Czerwińska o deficycie budżetowym (Sygnały dnia/Jedynka)

Piotr Gociek: Teresa Czerwińska, minister finansów. Jak państwo widzą, udało nam się sparaliżować częściowo prace rządu, bo to jeszcze nie koniec, później także wicepremier Gowin pojawi się w Sygnałach Dnia. Dzień dobry, pani minister, witam serdecznie.

Teresa Czerwińska: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.

Już trochę w moją rolę się kilkanaście minut temu wcieliła minister Rafalska, która zapowiadała, że ona to bardzo chętnie o tych sprawach społecznych w budżecie porozmawia. Ale podkreślała, że budżet jest nie tylko prospołeczny, jest także proinwestycyjny, prorozwojowy, i od razu dodała: to więcej na pewno powie minister Czerwińska. A zanim przejdziemy do tych prorozwojowych impulsów, czy to jest budżet na trudne czasy? Zadam takie przede wszystkim pytanie, no bo pojawiają się ze strony ekspertów sugestie, że koniunktura w każdej chwili może się skończyć, może się trochę pogorszyć sytuacja w Niemczech, w ogóle w strefie euro. Zagrożenia światowe zawsze za rogiem czekają. Czy to jest budżet skrojony tak z lekką dozą optymizmu czy pesymizmu? I ciekaw jestem, jak pani na to patrzy.

Rzeczywiście jeśli chodzi o przygotowanie budżetu, to powinniśmy brać pod uwagę zarówno koniunkturę tutaj krajową, ale również pamiętać o tym, że sytuacja gospodarcza w kraju to jest pewien splot wielu, wielu czynników, czyli tych czynników, które obserwujemy za granicą, czyli te wszystkie ryzyka w otoczeniu zewnętrznym, bo gospodarki przecież to jest system naczyń powiązanych. Ale również trzeba pamiętać o tym, że budżet nie jest od optymizmu, budżet raczej powinien być realny, wykonalny i budżet powinien zakładać scenariusz najbardziej prawdopodobny. I taki scenariusz najbardziej prawdopodobny budżet zakłada. Być może z lekką, powiedziałabym, taką rezerwą, z lekką dozą takiej rezerwy właśnie na trudne czasy, bo gospodarka porusza się w pewnej koniunkturze, czyli cykl koniunkturalny to jest zupełnie naturalne, że najpierw rośnie, potem jesteśmy na szczycie, potem następuje zejście z tego szczytu.

No i dobrze byłoby wtedy, kiedy jest koniunktura, odłożyć pieniądze  na te trudniejsze czasy. Ci, którzy krytykują projekt budżetu, wskazują na lepsze, ale przecież są takie kraje w Unii Europejskiej, które już mają nadwyżkę budżetową, a nie deficyt. To skoro nam teraz idzie tak dobrze, może i my powinniśmy spróbować odłożyć, a w każdym razie mocno zmniejszać deficyt.

Zmniejszenie deficytu czy w ogóle wysokość deficytu to jest zawsze bardzo trudna decyzja, ponieważ przygotowując budżet i pokazując pewną wielkość deficytu, niedoboru, czyli wyższości wydatków nad dochodami, trzeba wyważyć zarówno cele społeczne, cele priorytetowe rządu, rozwojowe, jak i też to, aby właśnie taką zdolność, powiedziałabym, absorpcji pewnych gorszych czasów, jak pan redaktor to ujął, ten budżet posiadał. Ten budżet taką zdolność ma i jeśli chodzi o redukcję deficytu, ja tylko przypomnę, mówiąc o wielkościach deficytu, to ten deficyt to jest najniższym deficyt od 2009 roku, jeszcze wcześniej, jeżeli sięgniemy pamięcią, to jest 2000 rok, czyli można powiedzieć my stopniowo redukujemy deficyt, stopniowo z jego wielkości schodzimy, właśnie korzystając z dobrej koniunktury, czyli właśnie dokonując tej konsolidacji fiskalnej. Ale chcę jeszcze też nawiązać do innych krajów, bo pan redaktor wspomniał o tym, że niektóre kraje mają nadwyżkę. Owszem, jeśli dobrze pamiętam, 12 krajów to są kraje, które mają nadwyżkę, natomiast 50% z tych krajów ma o wiele większy dług. Więc proszę pamiętać, że deficyt, ale też i dług ma znaczenie. I jeśli chodzi o dług sektora instytucji rządowych, samorządowych, to jest dług wykonany 50,6% w roku 2017 i 1,7 punkta procentowego schodzimy z długiem w roku 2019. A zatem mamy bardzo niski dług jak na standardy średnie, jeśli chodzi o Unię Europejską.

Które wydatki, które plany w tym budżecie na rok 2019 to są właśnie te wydatki prorozwojowe, te, które mają, jak rozumiem, w przyszłości sprawić, żebyśmy za rok czy dwa mówili, że polska gospodarka silna jest... a właściwie inaczej: że wpływy do budżetu stoją nie tylko na tym, że się uszczelnia system podatkowy i że więcej ludzi pracuje i płaci składki i podatki, ale też dlatego, że po prostu polska gospodarka radzi sobie coraz lepiej. Gdzie są te punkty, o które chcą państwo zadbać najbardziej?

Rzeczywiście jeśli chodzi o konstrukcję budżetu, to jest perspektywa roczna, ale musimy patrzeć w perspektywie długoterminowej, czyli ten rok jest zawsze konstruowany w pewnej perspektywie wieloletniej. I tutaj szczególne znaczenie mają – obok tych wydatków właśnie społecznych – te wydatki rozwojowe. Tutaj, jeśli chodzi o wydatki rozwojowe, należałoby podkreślić przede wszystkim takie wydatki, które mają w perspektywie podnosić innowacyjność gospodarki, chociażby jeśli dzisiaj wspomniał pan o tym, że kolejnym gościem jest pan wicepremier Jarosław Gowin, to są większe wydatki na właśnie badania, większe wydatki na naukę, czyli te środki, które będą przeznaczone na realizację ustawy 2.0, czyli nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, ale również wydatki rozwojowe, czyli wydatki infrastrukturalne, wydatki na drogi, na infrastrukturę drogową, które jeszcze w tym roku, przypomnę, nie mówiąc już o roku przyszłym, zostały o pół miliarda złotych powiększone na budowę, rozbudowę dróg samorządowych, dróg lokalnych. Również wydatki, jeśli chodzi o sektor energetyczny, również jeśli chodzi o wydatki dotyczące przemysłu obronnego, to jest ponad 3,5 miliarda złotych w budżecie więcej. A zatem stawiamy bardzo mocno na to, żeby wspierać te wydatki rozwojowe, ale też odnosząc się do podatków, to, co pan redaktor powiedział, to chcemy, aby system podatkowy również bodźcował właśnie tę gospodarkę w długim terminie i to bodźcował nie tylko w sposób taki kalibracją ustawy, bo to jest najprostsze bodźcowanie i nie zawsze skuteczne, ale bodźcował tym, że system podatkowy będzie coraz bardziej transparentny, coraz bardziej nowoczesny.

A czy on będzie także coraz prostszy? Bo o tym zawsze wspominają przedsiębiorcy, przede wszystkim mówią: te niezliczone regulacje, dodatki do dodatków, interpretacje do aneksów, do przepisów i sprzeczne jeszcze opinie na różne tematy, wydawane przez aparat skarbowy. Kiedy podatki zostaną i obniżone, i uproszczone?

Jeśli chodzi o system podatkowy, to ja to wielokrotnie podkreślam w swoich wypowiedziach, że wszystkie badania zarówno pracodawców, instytutów naukowych, krajowe i zagraniczne pokazują, że wysokość stawek podatkowych jest kwestią zupełnie drugorzędną. Kalibracja stawek podatkowych. Natomiast pierwszorzędną rzeczą jest rzeczywiście gąszcz przepisów, które przyrastają z roku na rok, które narosły nie w ciągu roku czy dwóch, tylko wielu, wielu lat. I przede wszystkim z tym się borykamy i z tym musimy się zmierzyć. Oczywiście, całkowite uproszczenie czy większa transparentność systemu podatkowego to nie jest zadanie na pół roku, na rok czy nawet na dwa lata. To jest zadanie, które należy robić systematycznie, czyli tak jakby podejście krótkookresowe i długookresowe. W krótkim okresie upraszczamy system podatkowy w ten sposób, że tam wszędzie, gdzie możemy, likwidujemy pewne bariery biurokratyczne. Tam wszędzie, gdzie możemy zrobić takie cięcia punktowe, laserowe, które są na przykład na nowelizacjach dokonywane, czy to ustawy citowskiej, czy to ustawy pitowskiej, tam wszędzie to robimy. Natomiast w długim terminie uproszczenie systemu polega na tym, że archaiczne ustawy wycofujemy, na przykład tak jak już przestarzała ordynacja podatkowa, która była niezliczoną ilość razy nowelizowana, czy też postępowanie administracyjne, czyli kodeks egzekucyjny w administracji, który jest z sześćdziesiątego któregoś roku.

A może właśnie ustawę o VAT trzeba przede wszystkim na nowo przemyśleć i napisać od początku, bo tam jest najwięcej tych dodatków, interpretacji dodatkowych, dopisanych później jakichś jeszcze artykułów.

Należałoby zrobić to etapami, więc nowa ordynacja podatkowa, która jest w konsultacjach, w tej chwili egzekucja w administracji, którą bierzemy na warsztat, która do końca roku prawdopodobnie powstanie nowy projekt. I w kolejności, oczywiście, reforma podatków dochodowych i tak dalej. Więc proszę pamiętać o tym, że system podatkowy jest nie tylko niesłychanie skomplikowany, czyli te przepisy narastały w wielu, wielu latach, ale również system podatkowy to jest system, który jest powiązany również z regulacjami unijnymi, interpretacjami unijnymi, Trybunał Sprawiedliwości, wyroki i interpretacje. Więc system prawa krajowego nakłada się na system prawa unijnego.

To á propos prawa unijnego, mówiliśmy dziś już w Sygnałach Dnia o tym, że będziemy w Polsce wprowadzali jedno z tych zaleceń, które zostały w 2016 roku przyjęte przez Unię Europejską. Chodzi o nowy podatek exit tax, czyli o złowienie tych, którzy prowadzą działalność, zarabiają duże pieniądze w jakimś kraju, a następnie próbują te pieniądze, żeby uniknąć opodatkowania, po prostu wyprowadzić. Exit tax  jakiej wysokości, od kiedy, kogo obejmie?

Jeśli chodzi o exit tax czy ten podatek dla podmiotów, które chciałyby opuścić kraj, w którym zarobiły spore środki, to rzeczywiście w tej chwili jesteśmy na etapie wpisu do wykazu. Ten wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu jest zrobiony. I chcielibyśmy, aby to rozwiązanie, które funkcjonuje również w innych krajach Unii Europejskiej, to nie jest rozwiązanie nowe, to jest...

No, już 16 zdaje się krajów wprowadziło to rozwiązanie.

Dokładnie. W związku z tym można powiedzieć, że robimy to, co w wielu krajach funkcjonuje, i chcielibyśmy, aby ten podatek funkcjonował już od przyszłego roku. Aby on tak zafunkcjonował zgodnie z całym tym trybem legislacji, do końca listopada bieżącego roku ten proces legislacyjny powinien się zakończyć.

19% to miałaby być wysokość tego podatku.

Tak.

A jeśli chodzi o osoby fizyczne, które zarabiały bardzo dużo pieniędzy, też chciałyby uniknąć opodatkowania w Polsce, tam też dla nich będzie jakaś pułapka, czy...

Nie traktowałabym exit taxu w kategoriach pułapki, powiedziałabym...

No, uproszczenie moje, ale przepis...

...ale powiedziałabym, że jest to bardzo sprawiedliwe rozwiązanie dla podmiotów, które zarobiły środki na terenie Polski czy innego kraju i chciałyby w tej chwili ze względów podatkowych się przenieść. Jeśli chodzi o... To jest rozwiązanie dla podmiotów gospodarczych, oczywiście.

To jeszcze na koniec krótkie pytanie. Jak się pani podobał nagłówek dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej: „Ministerstwo Finansów i nadzoru nad służbami”, bo dziennikarze tej gazety przestrzegają przed tym, że nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej to nada szefowi pani resortu, no, pani, tak potężne uprawnienia, jakie mało kto ma – dostęp do materiałów operacyjnych, rozpoznawczych, podsłuchy, informatorzy, którzy donoszą na konkurencję gospodarczą i nie tylko. Jak pani się do tych przestróg odniesie?

Mówiąc szczerze, nie widziałam tego nagłówka, dopiero właściwie jadąc tutaj do studia, zerknęłam na gazetę. Więc ja powiem w ten sposób: jeśli chodzi o te uprawnienia, które w tej chwili w nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej się pojawiają, one wiążą się również z odpowiedzialnością i kompetencjami. Dzisiaj w strukturze resortu całego finansów Krajowa Administracja Skarbowa jest częścią resortu finansów, a szef Krajowej Administracji Skarbowej jest moim zastępcą, czyli można powiedzieć, że te uprawnienia, to, co wszystko się pojawia  w nowelizacji, jest pewną konsekwencją odpowiedzialności, które już dzisiaj ponoszę.

Teresa Czerwińska, minister finansów, była gościem Sygnałów Dnia i radiowej Jedynki. Dziękuję, pani minister.

Dziękuję uprzejmie.

JM

 

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak