Sygnały Dnia 22 maja 2019 roku, rozmowa z Krzysztofem Michałkiewiczem

Ostatnia aktualizacja: 22.05.2019 07:40
Audio
  • Krzysztof Michałkiewicz o pracach nad nowym świadczeniem dla niepełnosprawnych (IAR)

Piotr Gociek: Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzień dobry, panie ministrze, witam serdecznie.

Krzysztof Michałkiewicz: Witam państwa.

Kiedy poznamy szczegóły tego dodatkowego plusa, który dołożył do piątki Kaczyńskiego niedawno prezes Prawa i Sprawiedliwości? Mówię tutaj o wypłacie zasiłku w wysokości 500 zł dla osób całkowicie niepełnosprawnych. Wiem, że rząd wczoraj się tą sprawą zajmował. Jak teraz ta mapa wygląda? Od kiedy wejdzie? Kogo obejmie? To są pytania, które nasi słuchacze sobie zadają.

Ja także wczoraj zadawałem premierowi w tej dyskusji, która była na Radzie Ministrów, właśnie pytania szczegółowe. Dyskutujemy nad tym, pracujemy nad tym, natomiast na pewno jest ważne to, co premier powiedział, czyli że dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji z orzeczeniem o znacznej niepełnosprawności będzie dodatkowe świadczenie, będzie te 500 złotych, które jest ważne, ważne dla tych, którzy są niesamodzielni, którzy faktycznie nie byli w stanie sobie wypracować świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy faktycznie oczekują na nasze wsparcie i którzy przede wszystkim powinni liczyć na to, że rząd o nich będzie pamiętał, będzie ich wspierał. Natomiast tak jak mówię, premier chce, żeby ustawa była jak najszybciej w Sejmie. Pracujemy w Ministerstwie nad tym, chcemy, żeby jeszcze w tej kadencji Sejm miał szansę ją uchwalić, natomiast, oczywiście, przygotowanie projektu to jest jedna sprawa, a proces legislacyjny to jest druga sprawa. Będziemy pilnować, żeby to było jak najszybciej.

Myślę, że w ostatnich miesiącach widzieliśmy, że da się bardzo szybko przeprowadzić takie zmiany. Przecież szybko też przeprowadzono zmiany rozszerzające choćby program 500+ na każde dziecko, więc nie wątpię, że tutaj przy dobrej woli, a ta przecież jest, to zmiany uda się szybko wprowadzić. No ale pytanie w takim razie: od kiedy miałaby ta zmiana obowiązywać? Od kiedy byłyby te zasiłki wypłacane? To świadczenie, przepraszam, nie zasiłki. Bo pojawiły się informacje, że to może dopiero od następnego roku. Jak pan mówi, że premier chciałby jak najszybciej, no to podejrzewam, że, nie wiem, od lipca, od września?

Pan premier chciałby, żeby ustawa weszła we wrześniu, więc mamy faktycznie krótko... mało czasu. Wiemy, że w czerwcu jest jedno posiedzenie Sejmu, wiemy, że w lipcu są dwa posiedzenia Sejmu, więc mniej więcej także próbujemy to zgrać z pewnym harmonogramem posiedzeń Sejmu. Oczywiście, zawsze jest możliwe dodatkowe posiedzenie Sejmu. Ale chcielibyśmy także te propozycje, które przygotujemy, mieć szansę jeszcze skonsultować, więc dlatego troszkę czasu potrzebujemy...

A to chciałem dopytać właśnie o te konsultacje, jak one będą wyglądały, jak będą szerokie. Pytam dlatego, że już się odezwali zaraz po... odezwała się część środowisk opiekunów osób niepełnosprawnych po deklaracji prezesa Kaczyńskiego w sprawie tego nowego świadczenia, mówiąc, że to ich obraża, że to jest niewystarczająca pomoc i tak dalej.

Ja mówię to ciągle, że jeżeli są środowiska, które uważają, że reprezentują wszystkich niepełnosprawnych, to to jest duże nadużycie. Osoby niepełnosprawne są w różnych grupach, mają różne potrzeby, różne niepełnosprawności i oczywiście także różne sympatie polityczne i różne sympatie partyjne nawet. I oczywiście bardzo różnie głosują w wyborach. I jeżeli jedna grupa polityczna chce przejąć niepełnosprawnych, to to jest ogromne nadużycie z tego względu, że jest to krzywdzące. Uważam, że niepełnosprawni faktycznie są w takiej sytuacji, że potrzebują naszego zainteresowania i pomocy i że to powinien być ten temat, który powinien być ponadpolityczny, powinien iść w poprzek podziałów politycznych i powinien nas łączyć, bo bez względu na to, jakie poglądy ma osoba niepełnosprawna, zasługuje na nasze wsparcie, na naszą pomoc, na nasze zainteresowanie.

Panie ministrze, pieniądze to nie wszystko, zawsze są inne problemy bardzo ważne do rozwiązania, żeby zapewnić kompleksową opiekę. Jakie problemy w tej chwili należałoby w szybkim tempie też zacząć rozwiązywać, żeby to wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, dla ich opiekunów było większe?

To jest bardzo ważne, bo, oczywiście, te potrzeby, tak jak potrzeby społeczeństwa i aspiracje, i oczekiwania społeczeństwa się zmieniają, także się zmieniają potrzeby osób niepełnosprawnych. To nie jest tak, że załatwimy pewną sprawę i ona jest załatwiona już na zawsze. Natomiast oprócz tych świadczeń z budżetu, które są, które są systemowo wprowadzane i realizowane, cieszę się ogromnie, że od tego roku mamy także solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych, bo w ramach tego funduszu jesteśmy w stanie realizować programy, które dotykają tych potrzeb, które są z różnych powodów niekoniecznie typowe albo powszechne dla wszystkich osób niepełnosprawnych. Często dotyczą konkretnych środowisk, konkretnej niepełnosprawności czy konkretnych grup osób niepełnosprawnych i w ramach tych programów staramy się to robić. Jestem dumny, że udało nam się w końcu uruchomić program „Opieka wytchnieniowa”, to dla osób niskofunkcjonujących, osób, które wymagają opieki i dla ich opiekunów jest bardzo ważne, że w sytuacji, w której opiekun z różnych powodów – z powodu zmęczenia, z powodu wyjazdu do sanatorium czy pobytu w szpitalu, czy kwestii załatwienia swoich indywidualnych spraw – potrzebuje mieć przerwę w świadczeniu opieki, jesteśmy w stanie w ramach tej opieki wytchnieniowej sfinansować opiekę zastępczą czy w domu, czy w specjalnie do tego przygotowanym miejscu, gdzie ten pobyt, także całodobowy, będzie zagwarantowany i będzie bezpieczny, bo będzie i w miejscu przystosowanym, i także świadczony przez personel, który jest do tego przygotowany, jest do tego wykształcony, wie, jak się tą osobą niepełnosprawną zajmować. W tej chwili pracujemy nad bardzo też ważnym programem, nad centrami opiekuńczo–mieszkalnymi także dla tych osób nieskofunkcjonujących, którzy w pewnej chwili, gdy opiekunowie już nie mogą się nimi zajmować, potrzebują miejsca, gdzie będą mogli zamieszkać, gdzie będą także liczyć na opiekę i wsparcie.

A ci, którzy przy odpowiednim prowadzeniu i pomocy mogą zwiększyć swoją aktywność? Mówię tutaj o takich kierunkach, jak terapia zajęciowa, aktywność zawodowa. Bo rozumiem chyba nieraz jest tak, że i ci sami niepełnosprawni chcieliby, żeby nikt ich nie traktował jak osoby trwale niezdolne do niczego...

Dokładnie tak.

...tylko chcieliby się czuć potrzebni i użyteczni.

Dokładnie tak, niepełnosprawni chcą zawdzięczać przede wszystkim sobie sukcesy, które osiągają, chcą niezależnego życia. I faktycznie staramy się także bardzo dużo robić. Wczoraj podpisaliśmy porozumienie z Eneą, z jedną z większych spółek Skarbu Państwa, która włącza się jako partner do takiego programu „Aktywni Plus”, w ramach tego programu realizujemy różnego rodzaju działania mające zaktywizować osoby niepełnosprawne, pomóc im zafunkcjonować na rynku pracy, wesprzeć pracodawców, żeby te miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych powstawały. Z drugiej strony warto także podkreślić, korzystając z okazji, że w tej chwili w konsultacjach na naszej stronie w Ministerstwie wisi projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym. Tam te prace... Agencja Zatrudnienia Wspomaganego będzie szukać miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, szczególnie tych najtrudniej zatrudnialnych, na przykład osób z niepełnosprawnością intelektualną, będzie pomagać im zaadaptować się w tym miejscu pracy, będzie ich wspierać w wykonywaniu pracy. I uważam, że to jest bardzo ważne, także dla tych osób praca jest szansą na godne, niezależne życie.

Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej odpowiedzialny za pomoc osobom niepełnosprawnym, był gościem Sygnałów Dnia i radiowej Jedynki. Bardzo dziękuję, panie ministrze.

Dobrego dnia życzę.

JM

 

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak