Chroń morze. Bałtyk jest zagrożony, potrzeba konkretnych działań

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2021 10:01
- Środowisko morskie jest opisywane poprzez 11 wskaźników, które opisują różne aspekty funkcjonowania ekosystemów morskich. W tej chwili żaden z nich nie pozwala nam na stwierdzenie, że Morze Bałtyckie jest w stanie dobrym - powiedział w Programie 1 Przemysław Gruszecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym w Wodach Polskich.
Morze Bałtyckie
Morze BałtyckieFoto: Marek Walica/shutterstock.com

Posłuchaj
03:02 Jedynka/Sygnały dnia - 3.11.20211 czyste wody Chroń morze. Morze Bałtyckie jest zagrożone. Potrzeba konkretnych działań (Sygnały dnia/Jedynka)

 

Morze Bałtyckie to jedno z najpłytszych i jednocześnie najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie. Kluczowymi zagrożeniami dla jego ekosystemu jest postępująca eutrofizacja (przeżyźnienie środowiska morskiego), intensywne połowy oraz zanieczyszczanie środowiska morskiego. W 1997 roku Komisja Helsińska ustanowiła dzień 22 marca Światowym Dniem Ochrony Bałtyku, aby zwrócić uwagę na konieczność podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy jego stanu.

Blisko 80 proc. zanieczyszczeń trafia do morza z lądu. Ich źródłem jesteśmy my sami. Prawie połowa odpadów, które znajdują się w Bałtyku, pochodzi z gospodarstw domowych. - To jednak nie wszystko - podkreśliła Joanna Sasal, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem Wodnym w Wodach Polskich.

Źródłem zanieczyszczeń są także porzucone przez rybaków narzędzia połowowe, w tym niebezpieczne sieci widmo, które stwarzają zagrożenie dla całych ekosystemów. Poważny problem stanowią także coroczne wykwity sinic. Pozostałości nawozów sztucznych, substancje biologicznie czynne, biogenne są pożywką dla glonów. Nasze morze w wakacje robi się zielone, są zakazy kąpieli - wskazała Sasal. 

Program ochrony Bałtyku

W celu polepszenia stanu naszego morza powstał kompleksowy program ochrony Bałtyku. Zakłada on 60 działań. - Dotyczą one, między innymi, wzmocnienia ochrony pewnych gatunków, działań dotyczących odbierania nieczystości ze statków, działań, które mają ograniczyć zjawisko sieci widm w morzu. Mówimy o całym pakiecie działań, które, mamy nadzieję, zbliżą nas do osiągnięcia celów środowiskowych, bo o ich osiągnięciu w ciągu sześciu lat, niestety, pomarzyć nie możemy - przyznał Przemysław Gruszecki.

Dokument powstaje w ramach unijnej strategii morskiej. Europejska gospodarka jest wysoce zależna od wód morskich. W 2008 roku przyjęto dyrektywę dla wszystkich mórz Unii Europejskiej - Ramową Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE, ustanawiającą zasady działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego. Jej celem jest zachowanie dobrego stanu środowiska mórz europejskich, zapewnienie i utrzymanie ich zasobów oraz możliwości korzystania z usług morskich. 

Więcej informacji na stronie chronmorze.eu


Czytaj także:


Kampania "Wody to nie śmietnik!"

zanieczyszczone jezioro śmieci woda 1200 free
"Wody to nie śmietnik!". Zgłoś dzikie wysypisko albo swój pomysł na walkę ze śmieciami

34 tony śmieci zebrano w 2020 roku nad Zalewem Mietkowskim na Dolnym Śląsku, 32 tony odpadów wywieziono z okolic Zalewu Brodzkiego i Zalewu Wióry w województwie świętokrzyskim, półtorej tony śmieci sprzątano po każdym weekendzie na kilometrowym odcinku Odry we Wrocławiu, 4 tony zebrano tylko podczas jednej akcji sprzątania Biebrzy - setki ton śmieci lądują w korytach rzek, na ich brzegach oraz nad zbiornikami wodnymi.

Każda akcja sprzątania przynosi efekty, ale na krótko, bo w miejsce uprzątniętych odpadów szybko pojawiają się nowe. A porzucone śmieci nie są obojętne dla ekosystemów - przedostają się do wód i w konsekwencji je zanieczyszczają. Naukowcy biją na alarm, ponieważ tworzywa sztuczne, ścieki i inne substancje mogą prowadzić do trwałego skażenia wód oraz środowiska. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rusza z kampanią społeczną "Wody to nie śmietnik!", która ma zwrócić uwagę na problem masowego zanieczyszczania polskich rzek i zbiorników wodnych. Kampania ma wymiar edukacyjny, ma nakłonić Polaków do tego, by nie porzucali śmieci nad wodą. W jej ramach prowadzone są działania informacyjne w telewizji, prasie i internecie. Szczegóły: www.wody.gov.pl Dodatkowo na adres: rzekibezsmieci@wody.gov.pl można przesłać zgłoszenie dzikiego wysypiska nad wodą lub swój pomysł, co zrobić, by śmieci nad wodą było mniej. 


Kampania społeczna: Wody to nie śmietnik! Profil: Wody Polskie


***

Specjalny cykl "Czyste wody" jest realizowany w środy i w piątki we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. W tym odcinku poruszyliśmy temat ochrony mórz.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Jego misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, racjonalne gospodarowanie wodami dla ochrony naszych zasobów wodnych, w tym również zrównoważone wykorzystanie i ochrona wód Morza Bałtyckiego.

***

Tytuł audycji: Sygnały dnia

Prowadzą: Karolina Rożej i Grzegorz Jankowski 

Autorka materiału: Maja Mazurek

Data emisji: 3.11.2021

Godzina emisji: 8.40

kk

Czytaj także

Paliwo przyszłości. Rząd przyjął "Polską strategię wodorową"

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2021 09:13
"Polska strategia wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r." jest dokumentem strategicznym, który określa główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce oraz kierunki działań potrzebnych do ich osiągnięcia. Dokument wpisuje się w globalne, europejskie i krajowe działania mające na celu budowę gospodarki niskoemisyjnej. 
rozwiń zwiń