"Stop powodzi". Jak zarządzać ryzykiem powodziowym?

Ostatnia aktualizacja: 05.11.2021 09:46
Powódź jest jednym z najbardziej dotkliwych i niebezpiecznych naturalnych zjawisk występujących na obszarze kraju i oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Jest zjawiskiem gwałtownym, ujawniającym swą niszczycielską moc w bardzo krótkim czasie, nierzadko nawet w ciągu godzin.
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: JoannaGiovanna/Shutterstock

Posłuchaj
02:51 Jedynka/Sygnały dnia - 5.11.2021 czyste wody "Stop powodzi". Jak ograniczać skutki powodzi? (Sygnały dnia/Jedynka)

 

Tego lata w Krakowie padł rekord dobowej sumy opadów deszczu. Coś, co powinno być wyjątkiem, powoli staje się regułą.

Jak powiedział w Programie 1 Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, takie zjawisko nazywa się powodzią błyskawiczną. - Gdy mamy wybetonowane powierzchnie i nie mamy sprawnej kanalizacji deszczowej, to albo mamy powódź miejską, albo woda nam się wlewa bezpośrednio do rzek, do tzw. odbiorników, które płyną przez miasto. Te rzeki absolutnie takiej ilości wody nie są w stanie zebrać - wskazał. 

Krzysztof Woś, zastępca prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą, podkreślił, że z powodziami w naszym kraju trzeba się liczyć cały rok. - Zimą mamy zagrożenia wystąpienia powodzi zatorowych, w okresie wiosennym są to powodzie roztopowe, latem - powodzie opadowe, a jesienią - powodzie opadowe i wczesne powodzie zatorowe - wymienił. 

Jak ograniczać skutki powodzi?

zanieczyszczone jezioro śmieci woda 1200 free
"Wody to nie śmietnik!". Zgłoś dzikie wysypisko albo swój pomysł na walkę ze śmieciami

Zagrożenia powodzią wyeliminować się nie da, można jednak zarządzać ryzykiem powodziowym. By zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców zagrożonych terenów Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne, cyklicznie przygotowuje plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych.

Wyznacza się obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszary, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub na których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne. Następnie dla tych obszarów sporządza się zaktualizowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. 

Celem jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej.

Rekomendowane są działania służące minimalizacji zidentyfikowanych ryzyk i obniżaniu strat powodziowych. Są wśród nich zarówno działania techniczne (np. budowa zbiorników retencyjnych i obwałowań), jak i nietechniczne (np. z zakresu naturalnej retencji oraz instrumenty prawne), w tym właściwe planowanie przestrzenne na poziomie samorządowym.

Sami także możemy się włączać w minimalizowanie skutków powodzi, np. zatrzymując wodę opadową we własnych gospodarstwach. 


Stop Powodzi. Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o powodzi. Film ekspercki. Profil: Wody Polskie


Czytaj także:


***

Specjalny cykl "Czyste wody" jest realizowany w środy i w piątki we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. W tym odcinku poruszyliśmy temat ochrony przed powodziami.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Jego misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, racjonalne gospodarowanie wodami dla ochrony naszych zasobów wodnych, w tym również zrównoważone wykorzystanie i ochrona wód Morza Bałtyckiego.

***

Tytuł audycji: Sygnały dnia

Prowadzą: Katarzyna GójskaDaniel Wydrych

Autorka materiału: Maja Mazurek

Data emisji: 5.11.2021

Godzina emisji: 8.35

kk

Zobacz więcej na temat: ekologia środowisko

Czytaj także

Paliwo przyszłości. Rząd przyjął "Polską strategię wodorową"

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2021 09:13
"Polska strategia wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r." jest dokumentem strategicznym, który określa główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce oraz kierunki działań potrzebnych do ich osiągnięcia. Dokument wpisuje się w globalne, europejskie i krajowe działania mające na celu budowę gospodarki niskoemisyjnej. 
rozwiń zwiń