Opłaty za wodę. Jak przebiega proces taryfowy?

Ostatnia aktualizacja: 12.11.2021 11:50
Woda jest niezbędna do życia i każdy z nas powinien mieć do niej swobodny dostęp, nie ponosząc przy tym wygórowanych opłat. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako ogólnopolski regulator cen za wodę i odbiór ścieków pilnuje, żeby nikt nie odczuł wykluczenia społecznego z powodu podwyższenia opłat za te usługi. Jak przebiega proces taryfowy? 
zdj. ilustracyjne
zdj. ilustracyjne Foto: Shutterstock/sonsart

shutterstock powódź rzeka 1200.jpg
"Stop powodzi". Jak zarządzać ryzykiem powodziowym?

Jak tłumaczy Paweł Rusiecki, zastępca prezesa Wód Polskich, obecnie trwa proces ustalania cen za wodę i ścieki na najbliższe trzy lata. - Mając na względzie fakt, że przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne funkcjonuje w obszarze monopolu technicznego, po długim okresie pojawił się organ regulacyjny, zewnętrzny, który stoi na straży weryfikacji wniosków taryfowych i oceny czy propozycja zmian cen jest zasadna - informuje. 


Posłuchaj
02:49 Jedynka/Sygnały dnia - 12.11.2021 czyste wody Opłaty za wodę. Jak przebiega proces taryfowy? (Sygnały dnia/Jedynka)

 

Ząbki z obniżką cen za wodę 

Stawki za wodę obniżyła m.in. Gmina Ząbki. Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 czerwca 2021 r. zatwierdzona została taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Ząbki. Jak mówi Janusz Czarnogórski, prezes PWiK w Ząbkach, udało się to dzięki kilku rozwiązaniom. - Udało nam się w 2017 roku oddać do użytku własną stację uzdatniania wody. Z naszych wyliczeń wynikało, że będziemy mieć więcej wody o lepszej jakości, to jest jeden z czynników - przyznaje. - Drugi czynnik to monitoring zdarzeń, które mają miejsce na naszej sieci wodociągowej. To spowodowało, że udało nam się w tym okresie taryfowym obniżyć cenę wody o 33 grosze za metr sześcienny - tłumaczy. 

Zbyt wygórowane ceny 

W przypadku, gdy ceny zaproponowane przez przedsiębiorstwo są zbyt wygórowane, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie odrzuca wnioski. - W takich sytuacjach wnioskujemy do gmin, aby wspomogły przedsiębiorstwo dopłatami do każdego metra sześciennego wody i często spotykamy się z akceptacją gmin, przejmując część ciężaru kosztowego na siebie i dopłacają do metra sześciennego wody, żeby cena była akceptowana społecznie - wyjaśnia gość Jedynki. 

Czytaj także:

źródło: Wody Polskie/Youtube 

***

Specjalny cykl "Czyste wody" jest realizowany w środy i w piątki we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. W tym odcinku poruszyliśmy temat opłat za wodę. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Jego misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, racjonalne gospodarowanie wodami dla ochrony naszych zasobów wodnych, w tym również zrównoważone wykorzystanie i ochrona wód Morza Bałtyckiego.

***

Tytuł audycji: Sygnały dnia

Autorka materiału: Klaudia Porębska 

Data emisji: 12.11.2021

Godzina emisji: 8.39

ans 

Zobacz więcej na temat: ekologia środowisko

Czytaj także

Paliwo przyszłości. Rząd przyjął "Polską strategię wodorową"

Ostatnia aktualizacja: 03.11.2021 09:13
"Polska strategia wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r." jest dokumentem strategicznym, który określa główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce oraz kierunki działań potrzebnych do ich osiągnięcia. Dokument wpisuje się w globalne, europejskie i krajowe działania mające na celu budowę gospodarki niskoemisyjnej. 
rozwiń zwiń