Powodzie na świecie. W tym roku mieliśmy do czynienia z prawdziwą serią

Ostatnia aktualizacja: 17.11.2021 09:09
Zalanych zostało wiele państw. Obecnie trudna sytuacja jest na przykład na Malcie czy na Sycylii. Eksperci przestrzegają: liczba ekstremalnych zjawisk związanych z naszym klimatem będzie rosła.
Powódź w Niemczech
Powódź w NiemczechFoto: Shutterstock/M. Volk

Posłuchaj
02:40 Jedynka/Sygnały dnia - 17.11.2021 wody polskie Powodzie na świecie. W tym roku mieliśmy do czynienia z prawdziwą serią (Sygnały dnia/Jedynka)

 

Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, określił powoli dobiegający do końca 2021 rok rokiem powodzi. - Moi pracownicy wyliczyli, że w lecie i na jesieni było ok. 40 dużych powodzi na świecie. Najbliżej nas w Niemczech, a także w Holandii i Belgii. Zginęło ponad 200 osób. To była gigantyczna i do tego błyskawiczna powódź. Jak widać, powodzie się zdarzają nawet w krajach, które są bardzo dobrze przygotowane infrastrukturalnie do takich zjawisk - wskazał.

W Europie najlepiej rozwiniętą gospodarkę wodną ma Holandia. Daca wyjaśnił, że wiele państw ma tzw. strategie wodne, a poprzez duże inwestycje "łapią" zdecydowanie więcej wody opadowej niż Polska. Polska retencjonuje ok. 4 mld m sześc. wody, a to jest - jak ocenił Krzysztof Woś, zastępca prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą - zdecydowanie za mało. - To jest ok. 6,5 proc. tegorocznego średniego odpływu. W państwach europejskich ta średnia wynosi kilkanaście procent, w Hiszpanii - ponad 20 proc. - zaznaczył.

W Hiszpanii jest 1,2 tys. zbiorników o pojemności powyżej 1 mln m sześc. a w Polsce mamy takich zbiorników 10 razy mniej - 120. Takie zbiorniki są wielofunkcyjne - pozwalają gromadzić nadmiar wody, a w okresach, kiedy jej brakuje, stanowią rezerwuary np. na potrzeby bytowe czy przemysłowe.


Czytaj także:


Powstrzymać się nie da, ale

Powódź jest jednym z najbardziej dotkliwych i niebezpiecznych naturalnych zjawisk występujących na obszarze kraju i oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Jest zjawiskiem gwałtownym, ujawniającym swą niszczycielską moc w bardzo krótkim czasie, nierzadko nawet w ciągu godzin. Tego lata w Krakowie padł rekord dobowej sumy opadów deszczu. Coś, co powinno być wyjątkiem, powoli staje się regułą.

Działoszyce ulewa woda powódź free 1200.jpg
"Stop powodzi". Jak zarządzać ryzykiem powodziowym?

Zagrożenia powodzią wyeliminować się nie da, można jednak zarządzać ryzykiem powodziowym. By zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców zagrożonych terenów, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne, cyklicznie przygotowuje plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych.

Wyznacza się obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszary, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub na których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne. Następnie dla tych obszarów sporządza się zaktualizowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. 

Celem jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej.

Rekomendowane są działania służące minimalizacji zidentyfikowanych ryzyk i obniżaniu strat powodziowych. Są wśród nich zarówno działania techniczne (np. budowa zbiorników retencyjnych i obwałowań), jak i nietechniczne (np. z zakresu naturalnej retencji oraz instrumenty prawne), w tym właściwe planowanie przestrzenne na poziomie samorządowym.

Sami także możemy się włączać w minimalizowanie skutków powodzi, np. zatrzymując wodę opadową we własnych gospodarstwach. 


Stop Powodzi. Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o powodzi. Film ekspercki. Profil: Wody Polskie

***

Specjalny cykl "Czyste wody" jest realizowany w środy i w piątki we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. W tym odcinku poruszyliśmy temat powodzi na świecie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Jego misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, racjonalne gospodarowanie wodami dla ochrony naszych zasobów wodnych, w tym również zrównoważone wykorzystanie i ochrona wód Morza Bałtyckiego.

***

Tytuł audycji: Sygnały dnia

Prowadzą: Karolina Rożej i Grzegorz Jankowski 

Autorka materiału: Maja Mazurek

Data emisji: 17.11.2021

Godzina emisji: 8.40

kk

Czytaj także

Opłaty za wodę. Jak przebiega proces taryfowy?

Ostatnia aktualizacja: 12.11.2021 11:50
Woda jest niezbędna do życia i każdy z nas powinien mieć do niej swobodny dostęp, nie ponosząc przy tym wygórowanych opłat. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako ogólnopolski regulator cen za wodę i odbiór ścieków pilnuje, żeby nikt nie odczuł wykluczenia społecznego z powodu podwyższenia opłat za te usługi. Jak przebiega proces taryfowy? 
rozwiń zwiń