JedynkaAktywna integracja
Section06
Section07
Aktywna integracja - jak pomagać rodzinom w potrzebie

Wspólna kampania społeczna Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i Programu 1 Polskiego Radia SA.

Zadaniem kampanii jest promocja aktywnej integracji i projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, czyli odpowiedź na pytanie: Jak środki unijne pomagają przeprowadzać osoby wykluczone od bezradności do samodzielności.

Od 5 do 16 grudnia 2011 roku tematem kampanii będzie promocja wolontariatu w domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych.