Skąd się biorą środki na pomaganie?

Ostatnia aktualizacja: 29.08.2011 10:58
Czym jest pomoc społeczna i kto z niej korzysta.
Audio
  • SD – Czym jest pomoc społeczna
  • PzJ 1 – Pan Sławek Gil, który otrzymał pomoc w zdobyciu kwalifikacji na kierowcę TIR-a.
  • PzJ 2 – Rolą pracowników socjalnych jest skłanianie do aktywności, a nie wspieranie finansowe.

 Z czym kojarzy się mieszkańcom Warszawy pomoc społeczna?
- To jest udzielanie pomocy drugiej osobie nieodpłatnie, tylko i wyłącznie z dobroci serca.
- Pomoc dla ludzi ubogich, którzy mają problemy z pracą bądź inne.
- Kojarzę to z ludźmi, którzy stoją pod budką.

Krystyna Wyrwicka – dyrektor Departamentu Pomocy Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej: - To szeroko pojęte wspieranie osób, które sobie nie radzą i nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb życiowych albo wymagają wsparcia w wyjściu z różnych sytuacji kryzysowych. Pomoc społeczna to różne formy wsparcia. Są to świadczenia pieniężne jak i usługi. Świadczenia pieniężne są dla tych, którzy nie mają dochodu. Oblicze pomocy społecznej w ciągu ostatnich lat bardzo się zmieniło. To jest ten wybór, czy dać komuś zasiłek jak nie ma pieniędzy, czy zaproponować inne formy, często bardziej skuteczne., ponieważ pobieranie zasiłków często uzależnia.

Dlatego coraz więcej instytucji pomocowych korzysta z funduszy unijnych.
Elżbieta Szymanik z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
: - Chodzi o środki z programu operacyjnego Kapitał Ludzki, który ma za zadanie wzrost zatrudnienia i wzrost spójności społeczno-ekonomicznej Mazowsza, więc mogą korzystać takie osoby, które np. nie pracują, które chcą założyć własną działalność gospodarczą lub które podlegają wykluczeniu społecznemu, np. osoby niepełnosprawne, które wychodzą z więzień, z nałogów.

Mimo, że sposób pomagania bardzo się zmienił, to myślenie o wsparciu i roli pracowników socjalnych wciąż jest stereotypowe.
Krystyna Kurowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie
: - Pracownik socjalny kojarzy się z osobą, która przychodzi i wtyka nos wszędzie, ustawia i sam decyduje o tym, jaka pomoc powinna być udzielona.

Tymczasem realizowane projekty są dostosowywane do potrzeb potrzebujących pomocy i wymagają z ich strony dużego zaangażowania.
Krystyna Kurowska
: - Całość działań, które mają przywrócić go do prawidłowego funkcjonowania w środowisku.

PzJ 1 – Pan Sławek Gil, który otrzymał pomoc w zdobyciu kwalifikacji na kierowcę TIR-a.

PzJ 2 – Rolą pracowników socjalnych jest skłanianie do aktywności, a nie wspieranie finansowe.

Przygotowała: Ewa Syta