Skąd się biorą środki na pomaganie?

Ostatnia aktualizacja: 01.09.2011 11:34
Kontrakt socjalny, kwalifikacja do otrzymania funduszy.
Audio
  • SD – Kontrakt socjalny.
  • PzJ 1 – Projekt „W aktywności siła” realizowany przez PCPwR w Wyszkowie.
  • PzJ 2 – Aktywizacja i integracja społeczna – kontrakt socjalny.

Coraz częściej wykorzystywanym sposobem mobilizowania osób, otrzymujących pomoc społeczną, jest kontrakt socjalny. To rodzaj umowy zawieranej między pracownikiem socjalnym a osobą korzystającą ze świadczeń. Ma on mobilizować ją do zmiany swojego życia.
Emilia Izdebska-Stańczyk z Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Ożarowie Maz.: - Choć korzystający z pomocy społecznej borykają się z różnymi problemami, to najczęściej wsparcia poszukują osoby reprezentujące pewien typ. Wyobraźmy sobie osobę, która nie wierzy we własne siły, boi się kontaktów z innymi osobami.

 Potwierdzają to uczestnicy programów realizowanych przez pomoc społeczną.
- Bałam się wyjść z domu, nie wiedziałam co o mnie ludzie pomyślą.
- Powiedzieć cokolwiek, wyjść coś załatwić – u mnie był to problem.
- Było to życie monotonne, liczyłem na prace dorywcze, nie miałem motywacji, aby dziś.


Z takiej sytuacji niełatwo wyjść, potrzeba determinacji i ciągłego mobilizowania, najlepiej w postaci pisemnej umowy.
Ryszard Szarfenberg z Instytutu Polityki Społecznej UW
: - W kontrakcie socjalnym mamy, jak w każdej umowie, prawa i obowiązki. Ten kto korzysta z pomocy społecznej zobowiązuje się do realizacji celów.

Jakie zobowiązania może zawierać kontrakt socjalny?
Krystyna Wyrwicka z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: - Może być ich dużo, bo mówimy o aktywizacji zawodowej i na to jest nastawiony Europejski Fundusz, ale jest szereg działań towarzyszących, które dotyczą rodziny. Bardzo często dzięki kontraktowi jesteśmy w stanie zmobilizować rodzinę do szerszego działania, nie zaniedbywania swoich dzieci, wysłania ich na zajęcia pozalekcyjne, uczestnictwa w wychowaniu. Często to są takie małe rzeczy, których w rutynowych działaniach się nie zauważa, a dopiero dokładna analiza, partnerska rozmowa z klientem pozwala na ustalenie co tak naprawdę może sama osoba i rodzina, a w czym powinny jej pomóc odpowiednie służby.

Grażyna Rymarczyk z PCPwR w Grodzisku Maz.: - Zawieranie kontraktów socjalnych to narzędzie wykorzystywane od niedawna. To jest pewien rodzaj umowy między osobą, która chce skorzystać z pomocy a pracownikiem socjalnym. Różnie z tym jest, niektórzy wywiązują się z tych ustaleń, a inni oczekują tylko wsparcia finansowego.

Dlatego warunki umowy muszą działać mobilizująco na osobę, otrzymującą wsparcie.
Ryszard Szarfenberg: - Chyba, że ktoś nie współpracuje w ramach kontraktu, to wtedy można zawiesić wypłacanie świadczeń.

Pani Danuta: - Dzięki kontraktowi znalazłam pracę, która mnie satysfakcjonuje i myślę dalej robić coś ze sobą.

PzJ 1 – Projekt „W aktywności siła” realizowany przez PCPwR  w Wyszkowie.

PzJ 2 – Aktywizacja i integracja społeczna – kontrakt socjalny.

Przygotowała: Ewa Syta

Zobacz więcej na temat: wychowanie dzieci