X
Szanowny Użytkowniku
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Portalu PolskieRadio.pl
1.Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
2.W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 22 645 34 03.
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
4.Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
5.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
7.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Polskie Radio S.A. informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności
Rozumiem

Choinki Jedynki 2014 - Regulamin licytacji prac dorosłych

Ostatnia aktualizacja: 04.12.2014 13:29
Audio

§ 1
Regulamin

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Plebiscycie „Choinki Jedynki”, prowadzonym w związku z akcją promocyjną Programu 1 Polskiego Radia pt. „Choinki Jedynki” – Symbole Świąt (dalej także jako akcja).

§ 2
Organizator

Organizatorem Plebiscytu jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, organizacja pożytku publicznego, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście pod nr KRS 0000174486, NIP 677 22 17 576.

 

§ 3
Czas trwania i przebieg Plebiscytu

 1. Plebiscyt trwa od 6 grudnia do 13 grudnia 2014 r. i będzie przeprowadzany podczas trwania audycji „Cztery Pory Roku” emitowanej na antenie Programu 1 Polskiego Radia.

Przedmiotem Plebiscytu są namalowane 23 listopada 2014 r. przez zaproszonych do siedziby Polskiego Radia S.A. gości ze świata kultury, nauki, sportu prace plastyczne przedstawiające „Symbole Świąt”. Łącznie zostało przygotowanych 30 prac.

 1. Prace plastyczne będzie można zobaczyć od 25 listopada 2014 roku na stronie internetowej „Choinki Jedynki” www.choinkijedynki.polskieradio.pl/ .
 2. Każda z prac będzie podpisana przez autora imieniem i nazwiskiem i będzie miała swój kod (litera + numer np. A 01). (lista wraz z numerami w załączniku nr 1)
 3. Relacje z akcji „Choinki Jedynki” na żywo w audycji Cztery Pory Roku zostaną nadawane w Programie 1 Polskiego Radia, kolejno z 8 następujących miastach Polski:
 • Tarnobrzeg            -  6 grudnia
 • Jasło                    -  7 grudnia
 • Krosno                   -  8 grudnia
 • Gliwice                   -  9 grudnia
 • Ustroń                    - 10 grudnia
 • Gniezno                 - 11 grudnia
 • Uniejów                  - 12 grudnia
 • Warszawa               - 13 grudnia
 1. W każdym mieście od 6 do 13 grudnia będzie wystawionych kilka prac plastycznych.

 

a)     Słuchacze będą mogli wziąć udział w Plebiscycie w następujący sposób:

 • od poniedziałku do soboty od godziny  9.00 - 11.55 Suchacze deklarują za pomocą telefonu lub SMS-a  swoją kwotę wyceny  na wybraną pracę  plastyczną,
 • o godzinie 11.45 kończymy przyjmowanie zgłoszeń SMS-owych,
 • o godzinie 11.55 następuje koniec  przyjmowania zgłoszeń telefonicznych,  po tym czasie wszelkie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.
 • w niedzielę od godziny 10.00-12.55 Suchacze deklarują za pomocą telefonu lub SMS-a  swoją kwotę wyceny  na wybraną pracę  plastyczną,
 • o godzinie 12.45 kończymy przyjmowanie zgłoszeń SMS-owych,
 • o godzinie 12.55 następuje koniec  przyjmowania zgłoszeń telefonicznych,  po tym czasie wszelkie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

b)     Pełnoletnie osoby fizyczne mające pełna zdolność do czynności prawnych obecne w danym mieście podczas relacji na żywo będą mogły osobiście wziąć udział w Plebiscycie w godzinach 11.00-11.55 (poniedziałek –sobota), 12.55 (niedziela) deklarując własną propozycję kwoty na wybraną pracę plastyczną.

§ 4
Uczestnicy Plebiscytu

Uczestnikami Plebiscytu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych uprawnione do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci operatora telefonii komórkowej oraz osoby, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt b. a także osoby prawne działające przez osoby uprawnione do ich reprezentowania, które zgłoszą się telefonicznie bądź za pośrednictwem SMS-ów w czasie trwania Plebiscytu.

§ 5
Zasady Plebiscytu

1. Aby wziąć udział w Plebiscycie i oddać głos na jedną z prac plastycznych Uczestnicy mogą zgłaszać swoje propozycje jej wyceny:

 

a) SMS-em pod numer 71151 (koszt 1,23 zł z VAT) podając: kod pracy plastycznej, proponowaną wycenę wartości pracy ( np. A 01 500 zl). Cena wywoławcza każdej pracy wynosi 500 zł.

b)  Telefonicznie pod numer 22 645 22 55 (koszt połączenia uzależniony od taryfy operatora), podając: kod pracy plastycznej, proponowaną wycenę wartości pracy, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon. Cena wywoławcza każdej pracy wynosi 500 zł.

2. W przypadku wysłania zgłoszenia SMS-em dane będą weryfikowane telefoniczne przez osoby obsługujące Plebiscyt.

3. W przypadku wysłania przez Uczestnika Plebiscytu wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, Uczestnik ten otrzyma zwrotnie (na numer, z którego przesłał uprzednio SMS) informację, że wiadomość SMS nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczany do sumy oddanych głosów i nie będzie stanowił skutecznego wysłania zgłoszenia do Plebiscytu.

4. Bieżące wyniki podawane są "na żywo" na antenie Programu 1 Polskiego Radia w czasie trwania akcji.

5. Po upływie czasu wyznaczonego na przyjmowanie zgłoszeń do Plebiscytu, zadeklarowane wyniki kwot przez Uczestników i potwierdzone przez osoby obsługujące Plebiscyt są wiążące i ostateczne i będą podane na antenie Programu 1 Polskiego Radia. Wygrywa ten Uczestnik, który do momentu zakończenia zgłoszeń złoży najwyższą kwotę na daną pracę plastyczną (dalej jako Zwycięzca Plebiscytu).

6. Zwycięzcy Plebiscytu, który zadeklarował i potwierdził najwyższą kwotę nie przysługuje prawo odstąpienia.

7. Zwycięzca Plebiscytu zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty w nieprzekraczalnym terminie tj. 7 dni od dnia wylicytowanej pracy licząc od dnia licytacji.  Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe Fundacji „Mimo Wszystko”, na rachunek: Alior Banku 93 2490 0005 0000 4600 4075 8249 z dopiskiem Choinki Jedynki nr pracy „…………….” do dnia 17.12.2014r . Wszystkie wpłaty muszą wpłynąć na konto Fundacji do 22.12.2014 r.

8. Jeśli Zwycięzca Plebiscytu danej pracy nie ureguluje należnej kwoty w podanym terminie (ust. 7) prawo do nabycia pracy plastycznej przechodzi na następnego uczestnika deklarującego drugą pod względem wysokości kwotę.

9. Prace plastyczne zostaną wydane, wszystkim Zwycięzcom Plebiscytu w terminie uzgodnionym jednak nie później niż do 31 stycznia 2015 roku po przedstawieniu dowodu wpłaty oraz potwierdzeniu przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko” wpływu stosownej kwoty na konto Fundacji.

§ 6
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia reklamacji na adres: Polskie Radio S.A., al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym.

§ 7

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Plebiscytu jest Organizator oraz Polskie Radio S.A.
 2. Po wysłaniu smsa, przez Uczestnika Plebiscytu, zgodnie z § 5 Regulaminu, osoby obsługujące Plebiscyt, skontaktują się z nim w celu potwierdzenia treści tego smsa i otrzymania jego danych osobowych tj. imienia, nazwiska oraz adresu miejsca zamieszkania. Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje niezakwalifikowaniem się Uczestnika do Plebiscytu.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie doraźnie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Plebiscytu. Dane te będą przechowywane tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. Dane osobowe Uczestników nie są wykorzystywane w celach marketingowych, a także udostępniane innym podmiotom. Każdy Uczestnik Plebiscytu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na co każdy Uczestnik Plebiscytu wyraża zgodę.

 

§ 8
Inne postanowienia

 1. Regulamin Plebiscytu jest dostępny w Redakcji Wiedzy i Edukacji Programu 1 Polskiego Radia S.A. oraz na stronie internetowej Polskiego Radia S.A.
 2. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu będzie czuwać komisja regulaminowa.
 3. Uczestnicy decydujący się na udział w Plebiscycie akceptują jego Regulamin.

***

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

DATA

MIASTO

VIPY

KOD SMS

6.12.2014

TARNOBRZEG

Zbigniew Boniek

A 01

 

 

Katarzyna Dąbrowska

A 02

 

 

Anna Dymna

A 03

 

 

Grzegorz Kasdepke

A 04

7.12.2014

JASŁO

Prof. Jerzy Bralczyk

A 05

 

 

Maciej Jachowski

A 06

 

 

Wojciech Korda

A 07

 

 

Maja Ostaszewska

A 08

8.12.2014

KROSNO

Zygmunt Miłoszewski

A 09

 

 

Renata Przemyk

A 10

 

 

Magdalena Zawadzka

A 11

9.12.2014

GLIWICE

Monika Kwiatkowska

A 12

 

 

Prof. Henryk Skarżyński

A 13

 

 

Mieczysław Szcześniak

A 14

 

 

Mariusz Wlazły

A 15

10.12.2014

USTROŃ

Marek Ałaszewski

A 16

 

 

Krzysztof Krawczyk

A 17

 

 

Katarzyna Pakosińska

A 18

11.12.2014

GNIEZNO

Prof. Andrzej Blikle

A 19

 

 

 

Reni Jusis

A 20

 

 

Michał Kwiatkowski

A 21

12.12.2014

UNIEJÓW

Zbigniew Buczkowski

A 22

 

 

Mirosław Hermaszewski

A 23

 

 

Kazimierz Kaczor

A 24

 

 

Maciej Pol

A 25

13.06.2014

WARSZAWA

Anna Komorowska

A 26

 

 

Joanna Krupa

A 27

 

 

Kamil Stoch

A 28

 

 

Andrzej Wajda

A 29

 

 

Michał Winiarski

A 30

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak