Wiedza, Staż i Zatrudnienie – czyli jak można szybko znaleźć pracę po studiach

Ostatnia aktualizacja: 10.07.2015 15:36
Sytuacja osób młodych na rynku pracy jest szczególnie trudna. Ponad 20 procent z nich w ogóle nie ma pracy. A duża część z tych, którzy znaleźli zatrudnienie, nie jest ze swojej pracy usatysfakcjonowana.
Kinga Bednarz- studentka kosmetologii i Kamila Rybczyńska - opiekunka laboratorium
Kinga Bednarz- studentka kosmetologii i Kamila Rybczyńska - opiekunka laboratoriumFoto: Fot. Polskie Radio

Młodzi żalą się na niskie zarobki, brak perspektyw awansu czy umowy śmieciowe. I chociaż poziom wykształcenia w społeczeństwie rośnie, nie idzie to w parze z perspektywami na dobry start w dorosłe życie. Niektórzy twierdzą z rozgoryczeniem, że uczelnie masowo produkują bezrobotnych. Duża część absolwentów szkół wyższych już od samego początku swojej kariery jest mocno sfrustrowana. Z drugiej strony są pracodawcy, którzy również żalą się na nieprzygotowanie absolwentów do realiów zawodu w którym rozpoczęli pracę. Bo nawet jeśli młodzi mają szeroką wiedzę teoretyczną, brak im umiejętności praktycznych – np. brakuje im kompetencji miękkich, umożliwiających elastyczne poruszanie się po zmieniającym się rynku pracy.

Odpowiedzią na te problemy jest program „WSIZ: Wiedza, Staż i Zatrudnienie”, realizowany w latach 2010 – 2015 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jego głównym zadaniem było przygotowanie studentów do jak najlepszego poradzenia sobie na rynku pracy. W tym celu prowadzone były np. szkolenia w czasie których eksperci - praktycy wyposażali studentów w umiejętności niezbędne nie tylko do tego, aby jak najlepiej zaprezentować się potencjalnemu pracodawcy. Uczelnia starała się również pomóc zadecydować, w jakiej branży studenci odnajdą się najlepiej. Program dał też szansę na bezpośrednie zetknięcie się z przyszłymi pracodawcami. Studenci mogli aplikować na płatne miejsca stażowe w ponad 200 firmach – głównie z rejonu Podkarpacia, ale też z innych części Polski a nawet z zagranicy
Praktyczne podejście do kwestii kształcenia jest związane nie tylko ze zrealizowanym projektem. Jak najbardziej skuteczne przygotowanie studentów do rynku pracy to misja Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Uczelnia mocno nastawia się na współpracę z gospodarką – ponad 50% przychodu uczelni to usługi pozadydaktyczne, środki finansowe są czerpane z zadań świadczonych na rzecz firm. Kadra uczelni składa się w dużej mierze z praktyków, zapoznanymi z bieżącymi realiami biznesu. Te i inne informacje o uczelni i projekcie przekazano mi podczas wizyty w Rzeszowie, podsumowującej projekt Wiedza – Staże - Informacja - Zatrudnienie.

Wycieczka po budynkach Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania rozpoczęła się od samego rana. Barbara Leśniak, kierownik Biura Karier, zabrała mnie do campusu w Kielnarowej, gdzie znajduje się laboratorium hodowli tkanek i komórek. Campus jest położony w malowniczej wiosce nieopodal Rzeszowa. Odbywający tam zajęcia studenci, mogą zachwycać się piękną okolicą z dala od zgiełku miasta. W Kielnarowej, poza budynkami przeznaczonymi do zajęć dydaktycznych, znajduje się również stadnina koni oraz zagroda zwierząt hodowlanych. Wszystkie te obiekty są oddane do dyspozycji studentów.

Po laboratorium hodowli tkanek i komórek oprowadzała nas Kamila Rybczyńska, jego opiekunka. Jak tłumaczyła, dzięki nowoczesnemu sprzętowi zakupionemu w ramach projektu, możliwa była nie tylko jeszcze bliższa współpraca pracowników naukowych ze środowiskiem biznesowym, ale przede wszystkim lepsze szkolenie studentów. Z zajęć w laboratorium korzystają wszyscy słuchacze wydziału medycznego WSIZ. Podczas wizyty w laboratorium miałam przyjemność poznać Kingę Bednarz, studentkę kosmetologii. Bardzo pozytywnie wypowiadała się na temat prowadzonych tu zajęć. Jak zaznaczyła, ważne jest to, że dzięki badaniom na tkankach, możliwe jest dokładne sprawdzanie kosmetyków, bez konieczności prowadzenia testów na zwierzętach.
olejnym punktem programu były odwiedziny w pracowni informatycznej. Znajduje się ona w budynku głównym uczelni w Rzeszowie. W ramach projektu, została wyposażona w nowoczesny sprzęt, umożliwiający pracę z komputerem osobom niepełnosprawnym. Łukasz Kuk, informatyk pracujący we WSIZ, pokazywał do czego służą zakupione urządzenia. Uczelnia dysponuje np. klawiaturą z „różdżką” Magic Wand, umożliwiającą obsługę komputera osobom sparaliżowanym lub z niedowładem kończyn. Pracownia jest też wyposażona w klawiaturę brajlowską, umożliwiającą obsługę komputera osobom niewidomym.

Jednak sam sprzęt to nie wszystko. Kadra WSIZ postanowiła umożliwić osobom niepełnosprawnym bezproblemowe poruszanie się nie tylko po terenie uczelni, czy ułatwienie korzystania z oferty dydaktycznej. Bardzo ważne było to, aby ułatwić funkcjonowanie również wewnątrz grupy studenckiej. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia z języka migowego dla wszystkich zainteresowanych studentów. Dzięki temu, osoby niesłyszące miały szansę na łatwiejsze komunikowanie się z grupą studencką. Monika Strug-Paragończyk, koordynatorka części projektu, odpowiedzialna za pracę z osobami niepełnosprawnymi podkreśla, że zainteresowanie kursami było ogromne. Potwierdziła to Ewa Wilk, absolwentką WSIZ, która ukończyła taki kurs. Dzięki temu, jest teraz w stanie swobodnie porozumiewać się z niesłyszącymi koleżankami i kolegami co przydaje się jej bardzo często – na przykład w pracy zawodowej. Pani Ewa Wilk uczyła mnie również podstawowych znaków. Jak się okazuje, wcale nie jest to proste. Jednak po kilku próbach, byłam w stanie pokazać w języku migowym przynajmniej moje imię.

Kolejne osoby, z którymi miałam okazję porozmawiać, to absolwenci WSIZ, którym udało się zakwalifikować do programu stażowego. Agnieszka Wilczyńska oraz Krystian Fornal są obecnie zatrudnieni w firmach, w których odbywali staże. Oboje przyznali, że gdyby nie projekt „Wiedza-Staże-Informacja-Zatrudnienie” byłoby im zdecydowanie trudniej znaleźć satysfakcjonującą pracę. Krystian powiedział, że aby skutecznie poradzić sobie na rynku pracy, potrzeba samemu być zaangażowanym i aktywnym. Pani Agnieszka podkreślała, że samo studiowanie nie wystarczy, bo dla pracodawców najważniejsze są realne umiejętności jakie udało się zdobyć poza wiedzą teoretyczną. Program stażowy umożliwił im wdrożenie w działanie firmy i pozwolił na bliższe zapoznanie się z pracodawcą. Udział w projekcie był zatem bardzo ważnym krokiem jeśli chodzi o ich dalszą karierę zawodową.

Agnieszka i Krystian to nie wyjątki. Dzięki programom stażowym, zatrudnienie w firmach współpracujących z uczelnią zdobył co piąty uczestnik programu. Tak dobry wynik był możliwy dzięki bardzo dobremu dopasowaniu oczekiwań i umiejętności studentów do firm i proponowanych przez nie stanowisk pracy. Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie stażowym, musiały przejść skomplikowany proces rekrutacji. Pierwszy etap odbywał się na terenie uczelni. Składał się na niego test wiedzy merytorycznej oraz spotkanie z doradcą zawodowym. Dalsza część rekrutacji odbywała się już na terenie firmy. Najczęściej była to rozmowa kwalifikacyjna lub kolejne testy. Dzięki tak dokładnej selekcji, osoby zakwalifikowane na stanowiska stażowe, posiadały całe niezbędne zaplecze i mogły od razu wdrażać się w pracę zawodową.

Z efektów projektu „Wiedza- Staże- Informacja- Zatrudnienie” jest zadowolony prof. Andrzej Rosmus, prorektor ds. nauczania. Jak podkreśla, główną misją uczelni jest takie przygotowanie studentów, aby mogli podjąć satysfakcjonującą pracę jak najszybciej po zakończeniu studiów. Jego zdaniem, ścisła współpraca z biznesem i nastawienie na praktyczne kształcenie, to kierunek na jaki powinny nastawiać się uczelnie wyższe, aby ułatwić swoim studentom start w dorosłe życie. Przykład Wyższej Szkoły informatyki i Zarządzania przełamuje niekorzystny stereotyp i pokazuje, że kształcenie akademickie to może być bardzo ważny początkowy krok w rozwijaniu dalszej kariery zawodowej.

Natalia Gorzelnik