Dodatkowe Wyróżnienia w konkursie "Choinki Jedynki" – "Tajemnice Bożego Narodzenia"

Ostatnia aktualizacja: 08.12.2017 15:00
Niniejszy regulamin reguluje zasady przyznania dodatkowych wyróżnień w Konkursie "Choinki Jedynki", zwanego w niniejszym regulaminie Konkursem.
Choinki Jedynki
Choinki JedynkiFoto: Choinki Jedynki/Polskie Radio

Dodatkowe Wyróżnienia w konkursie "Choinki Jedynki" – "Tajemnice Bożego Narodzenia"

§ 1

Niniejszy regulamin reguluje zasady przyznania dodatkowych wyróżnień w Konkursie "Choinki Jedynki", zwanego w niniejszym regulaminie Konkursem.

§ 2

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko", organizacja pożytku publicznego, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście pod nr KRS 0000174486, NIP 677 22 17 576.

§ 3

1. W dniach 4 - 8 grudnia 2017 r. (włącznie) spośród wszystkich nadesłanych prac Jurorzy wyróżnią 3 nagrodami w postaci zestawów kredek dla dzieci z tytułu stworzenia szczególnie ciekawej pracy, która nie zakwalifikowała się do ścisłego Finału. Autorzy prac zostaną wymienieni na antenie Programu I w czasie trwania Wielkiego Finału w dniu 9 grudnia 2017 r. Nagroda zostanie wymieniona na antenie.
2. Dyrekcja Programu I Polskiego Radia postanowiła przyznać dwa zestawy nagród (słuchawki i przenośne radio) dzieciom, które zdobyły główne nagrody. Laureaci będą wymienieni z imienia i nazwiska antenie Programu I w czasie trwania Wielkiego Finału w dniu 9 grudnia 2017 r. Nagroda zostanie wymieniona na antenie.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny w Redakcji Kultury i Edukacji Programu I Polskiego Radia S.A. oraz na stronie internetowej Polskiego Radia S.A.
4. Otrzymane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne oraz nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Regulaminu konkursowego "Choinki Jedynki" – "Tajemnice Bożego Narodzenia", zawieszonego na stronach Polskiego Radia, kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.