Wyszehradio

Ostatnia aktualizacja: 29.03.2018 08:50
Wyszehradio to cykliczna audycja powstająca przy współpracy Polskiego Radia z nadawcami publicznymi krajów Grupy Wyszehradzkiej – czeskim radiem Rozhlas oraz węgierskim nadawcą MTVA. Audycji można słuchać w każdą niedzielę na antenie Programu I Polskiego Radia oraz na antenie Radia Kossuth węgierskiego nadawcy MTVA. 

Założeniem projektu jest produkcja audycji o treści wyszehradzkiej. Wspólny projekt ma na celu promowanie wiedzy o kulturze, społeczeństwie i zagadnieniach polityczno-gospodarczych naszych krajów, a przez to przybliżenie społeczeństw państw należących do V4. W ramach projektu dziennikarze realizowali nie tylko audycje prowadzone ze studia Polskiego Radia w Warszawie, ale również audycje wyjazdowe: z Pragi, Budapesztu oraz Bratysławy. Oprócz zagadnień kulturalnych i turystycznych pojawiały się także komentarze ekspertów dotyczące ważnych wydarzeń politycznych dotyczących krajów Grupy Wyszehradzkiej np. wyborów parlamentarnych w Czechach lub na Węgrzech. Istotną kwestią poruszaną w Wyszehradiu były sprawy polskiej Polonii – jak również relacje gospodarcze, także – szerzej – w kontekście współpracy w ramach Unii Europejskiej. Bardzo ważne i spotykające się z odzewem słuchaczy były relacje reporterów dotyczące atrakcji turystycznych krajów Grupy Wyszehradzkiej, szczególnie w okresach ferii zimowych oraz letnich – są to informacje szczególnie pożądane przez słuchaczy Polskiego Radia.

Projekt przyczynił się do zintensyfikowania współpracy między nadawcami publicznymi z krajów Grupy Wyszehradzkiej, a w szczególności pomógł zbudować i wzmocnić platformę współpracy między dziennikarzami publicznych nadawców uczestniczących w projekcie. W listopadzie 2017 r. doszło do spotkania dziennikarzy zaangażowanych w produkcję audycji Wyszehradio. W spotkaniu uczestniczyli dziennikarze Polskiego Radia, MTVA oraz Czeskiego Radia.

Audycja tworzona jest przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.


 

Zobacz więcej na temat: W POLSKIM RADIU Wyszehradio