Kamienne piekło

Ostatnia aktualizacja: 22.08.2012 12:56
Trwają starania wielu środowisk, w tym za granicą, o upamiętnienie śmierci 40 tysięcy więźniów najcięższego obozu pracy II wojny światowej w Gross-Rosen w Rogoźnicy w postaci budowy monumentu „Kamienne Piekło Gross-Rosen II”.
Audio
Brama obozu Gross Rosen
Brama obozu Gross RosenFoto: Lzur/wikipedia

Obóz Gross-Rosen powstał w sierpniu 1940 roku jako filia KL Sachsenhausen, w której więźniowie pracowali  w miejscowym kamieniołomie granitu. Został wyzwolony przez Armię Radziecką.  W 1947 roku został oficjalnie przekazany władzom polskim, które przystąpiły do uporządkowania terenu oraz do zabezpieczenia pozostałości poobozowych.

Ostatecznie   w 1983 roku powstało tu Muzeum Gross-Rosen. Głównym zadaniem Muzeum jest gromadzenie materiałów źródłowych do historii kompleksu KL Gross-Rosen, prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy historycznej oraz zabezpieczanie pozostałości poobozowych i udostępnianie ich zwiedzającym.  

We wrześniu 2005 roku, po wielu latach starań, dzięki Fundacji Kamieniołomy Gross-Rosen wspieranej przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, teren Muzeum powiększył się o historyczne, skalne wyrobisko, gdzie w czasie wojny pracowali i ginęli więźniowie KL Gross-Rosen.  

O historii  tego miejsca,  poszukiwaniu źródeł wiedzy  dokumentujących losy więźniów i potrzebie budowy  monumentu „Kamienne Piekło Gross-Rosen II  mówią  dr Dorota Sula – historyk z  Muzeum Gross-Rosen, Aleksandra Wolska - Kierownik Działu Zarządzania Inwestycjami Muzeum Gross-Rosen,  Piotr Koral - Prezes Fundacji Kamieniołomy Gross-Rosen.

Audycję prowadziła Dorota Truszczak.

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak