Choinki Jedynki 2013. Zbiórka w bardzo szczytnym celu

Ostatnia aktualizacja: 20.10.2013 13:00
Dochód z tegorocznej aukcji w ramach akcji charytatywnej Pierwszego Programu Polskiego Radia Choinki Jedynki zostanie przekazany na rzecz dwóch organizacji: Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko" oraz Stowarzyszenia Debra Polska Kruchy Dotyk.
Anna Dymna i podopieczni Fundacji Mimo Wszystko
Anna Dymna i podopieczni Fundacji "Mimo Wszystko"Foto: Archiwum Fundacji/Marek Kowalski

Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"

Fundacja powstała 26 września 2003 r. Anna Dymna założyła ją, by ratować miejsca terapii dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkańców schroniska w podkrakowskich Radwanowicach, którzy – na mocy nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z 20 grudnia 2002 roku – utracili prawo do korzystania z tamtejszych Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Priorytetem Fundacji nadal jest pomoc dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. To właśnie dla nich Fundacja wybudowała "Dolinę Słońca" i buduje Warsztaty Terapii Artystycznej w nadbałtyckim Lubiatowie. Ponadto Fundacja prowadzi "Teatr Radwanek" oraz współorganizuje Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Albertiana". Z myślą o dzieciach i osobach dorosłych z różnego rodzaju niepełnosprawnościami Fundacja organizuje Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, Ogólnopolskie Dni Integracji "Zwyciężać Mimo Wszystko", projekt "Każdy ma swoje Kilimandżaro", a także prowadzi Akademię Odnalezionych Nadziei.

- W ciągu 10 lat prowadzenia fundacji nauczyłam się przede wszystkim, jaką wartość ma radość. Ona jest ogromną siłą, która może nas uratować. Radością zarażamy innych i właśnie dzięki temu zmieniamy świat na lepszy – mówi Anna Dymna podsumowując 10 lat działania Fundacji "Mimo Wszystko".

W ciągu 10 lat Fundacja Anny Dymnej pomogła ponad 20 tysiącom chorych i niepełnosprawnych osób z całej Polski. Fundacja współpracuje z ponad 80 organizacjami pozarządowymi z całej Polski. Od wielu lat Fundacja wspiera na różnych płaszczyznach Stowarzyszenie Debra Polska Kruchy Dotyk.

"Dolina Słońca"

Budowa Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Dolina Słońca" rozpoczęła się jesienią 2008 r., a zakończyła w 2012 r. Nadal trwa wyposażanie ośrodka. Będzie on służył 200 dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Dwa z pięciu pawilonów „Doliny Słońca” zostały przekazane przez Fundację Anny Dymnej, w bezpłatne użytkowanie, Fundacji im. Brata Alberta (uruchomiono w nich świetlicę terapeutyczną oraz środowiskowy dom samopomocy). Podopieczni Fundacji im. Brata Alberta korzystają również z sal rehabilitacyjnej i "doświadczania świata". Zajęcia w tej ostatniej mają także uczniowie integracyjnej szkoły podstawowej w Radwanowicach.

Na terenie ośrodka prowadzone są: Warsztaty Terapii Artystycznej oraz Oddział Dzienny Psychiatryczno-Rehabilitacyjny. W "Dolinie Słońca" funkcjonuje obecnie 9 pracowni. W planach jest uruchomienie kolejnych: kulinarnej i ogrodniczej. Do opieki nad swoimi podopiecznymi Fundacja zatrudnia terapeutów, psychologów, lekarzy i pielęgniarki.

Stowarzyszenie Debra Polska Kruchy Dotyk
Epidermolysis bullosa (EB) jest grupą genetycznie uwarunkowanych chorób pęcherzowych skóry charakteryzujących się powstawaniem pęcherzy samoistnie lub po niewielkim urazie mechanicznym. Częstość choroby szacuje się na 1/50 000 żywych urodzeń. W Polsce na EB choruje około 500 osób. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ma EB, ze względu na różne typy tej choroby i podtypy. Nie posiadają też odpowiednio postawionej diagnozy stwierdzającej typ EB. Do Stowarzyszenia Debra Polska należy 80 chorych z różnymi typami i podtypami schorzenia.
Stowarzyszenie Debra Polska Kruchy Dotyk jest członkiem Debra International, EURORDIS, Krajowe Forum OPHRAN na rzecz Chorób Rzadkich. Organizacja powstała w 2004 roku z inicjatywy Przemysława Sobieszczuka zmagającego się z ultrarzadką genetyczną chorobą skóry zwaną epidermolysis bullosa (EB) pęcherzowe oddzielanie się naskórka.
Głównymi celami organizacji Debra jest angażowanie się w szereg badań związanych z leczeniem epidermolysis bullosa (EB) pęcherzowego oddzielania się naskórka, nie tylko w kraju, ale także na arenie międzynarodowej. Dzięki Debrze i tam, gdzie ma ona swoje siedziby, powstają Centra EB, czyli oddzielne placówki medyczne zaangażowane tylko w proces leczenia i opieki pielęgnacyjnej oraz diagnostycznej nad osobami zmagającymi się z tą ciężką dolegliwością.
W Polsce działania Debry opierają się na organizowaniu profesjonalnej opieki medycznej, pielęgnacyjnej, diagnostycznej, genetycznej, psychologicznej, socjalnej, skierowanej tylko dla zmagających się z EB osób i ich rodzin. Dodatkowo, by zapewnić wszystkim chorym w Polsce dostęp do profesjonalnej pielęgnacji i leczenia, stowarzyszenie Debra poprzez edukację i uświadamianie zapoczątkowało w 2008 roku, przy współpracy z Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz innymi organizacjami, szereg pozytywnych zmian legislacyjnych związanych z uznaniem choroby za przewlekłą.
Uznanie epidermolysis bullosa za chorobę przewlekłą zapoczątkowało proces refundacji specjalistycznych materiałów opatrunkowych, które umożliwiają chorym na EB leczenie, ochronę oraz pielęgnację. Są też dużym udogodnieniem pozwalającym na bezinwazyjne funkcjonowanie każdego dnia i aktywny udział w społeczeństwie. W miarę pojawiania się nowych możliwości leczenia i pielęgnacji EB, dzięki liście chorób przewlekłych, istnieje większe prawdopodobieństwo refundacji nowych specjalistycznych leków i opatrunków.
Od początku istnienia Debra Polska za jeden z ważnych celów obrała sobie zjednoczenie w jedną grupę rodzin dotkniętych EB, w szczególności dzieci, które zmagają się z tym problemem od urodzenia. Organizacja pierwszych działań edukacyjnych, poprzez kongresy rodzin z lekarzami specjalistami z dziedziny dermatologii, chirurgii, genetyki, umożliwiła szerszy oddźwięk społeczny związany z istnieniem takiej choroby w Polsce. Stowarzyszenie zapoczątkowało też, przy współpracy z Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i uczestnikami Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, szereg form integracji muzyczno-kulturalnej i teatralnej, pozwalającej podopiecznym stowarzyszenia na wspólny udział w przedstawieniach, koncertach i konkursach (dla niektórych rodzin jest to jedyna forma obcowania z szeroko pojętą  kulturą).
Debra Polska, od 2009 roku, zapoczątkowała organizację dla swoich podopiecznych, szczególnie dzieci i ich rodziców/opiekunów, turnusy szkoleniowo-rehabilitacyjne, tzw. Lato dla Motylków. Turnusy organizowane są co roku, także przy dużym wsparciu Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Ich głównym założeniem jest zapewnienie podopiecznym przynajmniej raz w roku wspólnego wypoczynku.
Wszystkie działania tak małej organizacji, jaką jest DEBRA, są możliwe tylko dzięki współpracy i przyjaźni z innymi fundacjami, stowarzyszeniami. Od 2006 roku Anna Dymna jest Ambasadorem Stowarzyszenia Debra Polska Kruchy Dotyk, dzięki czemu rozpoczął się proces informacji, edukacji, podnoszenia świadomości społecznej na temat okrutnej choroby, jaką jest epidermolysis bullosa (EB).

Cel zbiórki w ramach akcji Choinki Jedynki 2013
Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" przeznaczy środki na:
1) Wyposażenie pracowni rękodzieła artystycznego (zakup sprzętu, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia terapii oraz zajęć np. meble, piec, farby, kredki, glina, szkło, drobne elementy dekoracyjne, materiały i narzędzia do tworzenia witraży),

2) Wyposażenie pracowni rehabilitacyjnej.

Stowarzyszenia Debra Polska Kruchy Dotyk przeznaczy środki na:
1) Dofinansowanie organizowanego przez Stowarzyszenie corocznego turnusu szkoleniowo-rehabilitacyjnego „Lato dla Motylków”,
2) Bezpośrednią pomoc najbardziej potrzebującym rodzinom w zakupie specjalistycznych materiałów opatrunkowych (m.in. bandaże, jednorazowe igły, lignina, gaziki (gaza), kremy natłuszczające skórę, płyny kąpielowe i odkażające, bielizna nie przylegająca do skóry – antypotliwa, wysokoenergetycznej żywności umożliwiającej szybszy proces gojenia ran, sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego i inne,
3) Działania edukacyjne opiekunów/rodzin/wychowawców poprzez druk i dystrybucję broszur informacyjnych o sposobach pielęgnacji dziecka z EB od momentu urodzenia.
materiały prasowe


Zobacz więcej na temat: Choinki Jedynki

Czytaj także

Rekordowa licytacja Choinek Jedynki. Dziękujemy!

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2012 19:30
Od rana można było licytować prace nadesłane przez dzieci ze szkół podstawowych i młodzież z gimnazjów na konkurs w ramach akcji "Choinki Jedynki". Dzięki ogromnemu zainteresowaniu udało zebrać się rekordową kwotę ponad 36 tysięcy złotych!
rozwiń zwiń

Czytaj także

Choinki Jedynki 2013. Konkurs z magią świąt w tle

Ostatnia aktualizacja: 17.10.2013 10:00
Konkurs rozpoczyna się 20 października i trwa do 12 grudnia 2013 r. Jest on związany z coroczną akcją charytatywną Pierwszego Programu Polskiego Radia Choinki Jedynki.
rozwiń zwiń