Fenomen dawnej Rzeczpospolitej

Ostatnia aktualizacja: 27.06.2012 06:00
"Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI-XVIII w.)" – to tytuł wystawy zorganizowana przez Muzeum Historii Polski we współpracy z Zamkiem Królewskim w Warszawie.
Audio
Plakat wystawy Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI-XVIII w.)
Plakat wystawy "Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI-XVIII w.)" Foto: www.muzhp.pl

Ekspozycja przedstawia fenomen dawnej Rzeczypospolitej – jednego z najbardziej zróżnicowanych językowo, wyznaniowo i kulturowo państw nowożytnej Europy.

Państwo to było przykładem tolerancji i pokojowego współżycia narodów. Na wystawie prezentowane są  jego osiągnięcia, ale też i  słabości. Multimedialna ekspozycja jest również pretekstem do postawienia pytań o obecność  dziedzictwa Rzeczpospolitej w polskiej kulturze współczesnej. Jest także próbą opisania relacji kulturowych łączących nas z innymi narodami, z którymi kiedyś dzieliliśmy  nie tylko "wspólne niebo", ale i wspólną ziemię.

Gośćmi audycji "Jedynka przed północą" byli: dr Igor Kąkolewski - autor scenariusza i jeden z komisarz wystawy oraz  Robert Kostro – dyrektor Muzeum Historii Polski.

Do wysłuchania rozmowy na temat wystawy zaprasza Katarzyna Kobylecka.

Czytaj także

Supernowoczesne muzea i tajemnice historii

Ostatnia aktualizacja: 11.03.2012 08:00
Wszyscy je znają - chodzi o Muzeum Historii Polski, którego przyszła siedziba będzie chyba najnowocześniejszym i najśmielszym projektem w Polsce, na który UE przeznaczyła naprawdę sporo środków.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Wspólne niebo Rzeczpospolitej

Ostatnia aktualizacja: 02.05.2012 13:56
Poranna audycja w Dwójce dotyczyć będzie wystawy w Zamku Królewskim w Warszawie ukazującej wielokulturowe oblicze ziem dawnej Rzeczypospolitej.
rozwiń zwiń

Czytaj także

To był kraj wielokulturowy, tolerancyjny, wielki

Ostatnia aktualizacja: 02.05.2012 20:49
Fenomenowi dawnej Rzeczypospolitej jest poświęcona otwarta dziś w Warszawie wystawa "Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur XVI-XVIII wieku".
rozwiń zwiń

Czytaj także

Wielokulturowa i tolerancyjna

Ostatnia aktualizacja: 04.05.2012 10:00
Fenomenowi dawnej Rzeczypospolitej jest poświęcona wystawa "Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur XVI-XVIII wieku".
rozwiń zwiń