100 mln zł może trafić z PARP do Inkubatorów Przedsiębiorczości

Ostatnia aktualizacja: 26.04.2013 15:29
Pieniądze te dostępne są w ramach działania „Inicjowanie działalności innowacyjnej” w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Audio
  • 100 mln zł może trafić z PARP do Inkubatorów Przedsiębiorczości
Przepisy wprowadzające ulgę IP box znajdują się w noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Przepisy wprowadzające ulgę IP box znajdują się w noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Foto: Glow Images

100 mln złotych może trafić jeszcze w tym roku do, zajmujących się finansowaniem nowych firm, Inkubatorów Przedsiębiorczości.
Pieniądze te dostępne są w ramach działania „Inicjowanie działalności innowacyjnej” w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

- O co dokładnie chodzi w działaniu 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej”, dla kogo i na co są pieniądze?


Dr Michał Bańka z PARP: Pieniądze są dla Inkubatorów Przedsiębiorczości, których zadaniem jest wyłuskiwanie „perełek” z rynku w zakresie pomysłów. Stąd też oferta PARP-u jest kierowana do Inkubatorów, a następnie do nowo powstałych innowacyjnych przedsiębiorstw.

- W obecnym konkursie są pewne zmiany, jakie?


Dr Michał Bańka: Głównie one dotyczą wprowadzenia nowych kryteriów oceny wyboru takich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Chcieliśmy się skupić na praktycznym aspekcie inwestowania środków przez Inkubatory. Pierwsze kryterium to zapewnienie udziału podmiotu prywatnego w roli ko-inwestora na etapie wejścia kapitałowego, bowiem to oznacza, ze oprócz Inkubatora Przedsiębiorczości wchodzi trzeci podmiot, który również wierzy w ten pomysł i wykłada swoje pieniądze i np. realizacja takiego projektu, który otrzymał wsparcie z PARP w partnerstwie. Takim partnerem może być fundusz venture capital czy podmiot zarządzający siecią aniołów biznesu.

- Jak wygląda ten proces od strony przedsiębiorcy, który ma pomysł z zgłasza się do Inkubatora?


Dr Michał Bańka: Gdy przedsiębiorca już trafi do Inkubatora następuje ocena tego pomysłu. Dokonywane są badania rynkowe, zlecane przez Inkubator, ocena potencjału innowacyjności, czyli sprawdzenie czy ten pomysł rokuje odniesienie komercyjnego sukcesu. Następnie liczy się na to, że zainwestowane przez Inkubator środki w młody zespół przyniosą efekt w postaci zwrotu na inwestycji.

- Na jakie pieniądze może liczyć taki przedsiębiorca?


Dr Michał Bańka: Przedsiębiorca może liczyć na kwotę do 200 tys. euro, czyli ok. 800 tys. zł, najpierw te pieniądze dostają Inkubatory.
Konkurs już został ogłoszony przez PARP. Przyjmowanie projektów będzie możliwe od 29 kwietnia, za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie, dostępnego na stronie internetowej: www.parp.gov.pl. Po zatwierdzeniu projektu w generatorze wnioskodawca składa wniosek za pomocą poczty lub przesyłki kurierskiej. Jeśli wnioskodawca dysponuje podpisem kwalifikowanym – może złożyć taki projekt za pomocą platformy ePUAP.

Rozmawiał Krzysztof Rzyman

Zobacz więcej na temat: GOSPODARKA innowacje
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak