Poznaliśmy zwycięzców akcji "Moje archiwum"

Ostatnia aktualizacja: 02.09.2019 17:06
W wielu domowych archiwach na odkrycie wciąż czekają unikatowe eksponaty, które są ważne i cenne nie tylko dla najbliższej rodziny. To z myślą o takich pamiątkach powstała akcja "Moje Archiwum". Wspólnie ze słuchaczami radiowej Jedynki oraz Archiwum Akt Nowych udało się stworzyć niepowtarzalne rodzinne archiwum pełne oryginalnych zdjęć i wyjątkowych wspomnień.
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne Foto: DKrue/pixabay.com

Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć eksponatów, kapituła wyłoniła trzech laureatów akcji przyznając odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Nagrodę za pierwsze miejsce w postaci tygodniowej wycieczki do związanego z historią Polski miejsca w Europie otrzymał Romuald Oziewicz za: zachowanie pamięci o zapomnianych fragmentach polskiej historii w niezwykle bogatym, dobrze zachowanym i opisanym archiwum rodzinnym. Trasa wycieczki autokarowej prowadzić będzie kolejno przez: San Marino, Asyż, Watykan, Rzym, Monte Casino, Fiuggi, Florencję oraz Wenecję. Z kolei nagrodami rzeczowymi w postaci tabletów za drugie i trzecie miejsce doceniono: Michała Michałkiewicza za: wyjątkową pasję w gromadzeniu zbiorów i historii rodzinnych oraz ogromny wkład pracy w zabezpieczenie pamiątek po swoich przodkach oraz Jolantę Śliwińską za: wzruszającą historię oraz troskliwość i pieczołowitość w zachowaniu niezwykłych pamiątek i dokumentów z dalekiej syberyjskiej przeszłości rodziny. Ponadto jury przyznało trzy wyróżnienia.

. .

Kapituła pod przewodnictwem prof. dra hab. Janusza Odziemkowskiego obradowała w składzie: Joanna Chojecka (Z-ca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Mariusz Olczak (Z-ca Dyrektora Archiwów Akt Nowych), Arkadiusz Gołębiewski (reżyser), Radosław Kałużniak (Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego), dr Agnieszka Kamińska (Dyrektor Programu 1 Polskiego Radia) oraz Anna Perek-Zaborska (Z-ca sekretarza Programu 1 Polskiego Radia).

- To kolejna akcja, która ma na celu dotarcie do bardzo cennych, wartościowych i nadal nierozpoznanych materiałów archiwalnych, czyli źródeł historycznych, które są przechowywane w przysłowiowych szufladach, w rodzinnych, prywatnych, archiwach - mówiła w "Sygnałach dnia" Joanna Chojecka, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. - Temat przewodni tego projektu, którego liderem jest Archiwum Akt Nowych, jest bardzo wyjątkowy, tak jak wyjątkowym było 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości - dodała.

Kapituła oceniając zgłoszone zdjęcia eksponatów wzięła pod uwagę oryginalność prezentowanego eksponatu lub eksponatów, wartość poznawczą, wielkość prezentowanego zbioru oraz jego rolę w rodzinie.

Więcej informacji oraz galeria konkursowa: mojearchiwum.polskieradio.pl