Jagiellonka zaprezentuje najnowsze znaleziska

Ostatnia aktualizacja: 26.10.2015 00:01
Nieznane królewskie przywileje, pismo Długosza, pieczęć Łokietka. Podczas katalogowania dokumentów przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej odkryto wiele nieznanych obiektów. Biblioteka zaprezentuje najważniejsze z nich.
Dokument Zbigniewa Oleśnickiego biskupa krakowskiego pisany przez Jana Długosza. Biblioteka Jagiellońska, Dypl. 214.
Dokument Zbigniewa Oleśnickiego biskupa krakowskiego pisany przez Jana Długosza. Biblioteka Jagiellońska, Dypl. 214.Foto: Biblioteka Jagiellońska.

"Źródła na nowo odkryte" to tytuł prezentacji nieznanych lub mało znanych źródeł historycznych, które zostały odnalezione w Bibliotece Jagiellońskiej przy okazji prac nad tamtejszym katalogiem dokumentów pergaminowych.

Wystawa, poprzedzona krótką prelekcją poświęconą świeżo wydanemu „Katalogowi zbioru dokumentów pergaminowych Biblioteki Jagiellońskiej”, będzie miała miejsce 28 października 2015 r. o godz. 14:00 w gmachu Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

Autorzy katalogu - Karol Nabiałek z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Wojciech Świeboda z Biblioteki Jagiellońskiej i Maciej Zdanek z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego - zaprezentują najciekawsze obiekty, które nie były szerzej znane badaczom dziejów Polski.

Wśród nich np. trzeci oryginalny egzemplarz ważnego przywileju króla Władysława Jagiełły wydanego w Jedlni w 1430 roku dla całego rycerstwa polskiego.

Ważnym źródłem historycznym jest również dokument króla Zygmunta I z 1542 roku dotyczący reformy systemu sądownictwa w Prusach Królewskich. Do niedawna jego treść nie była znana badaczom historii prawa.

Pieczęcie i listy

Ponadto udało się ustalić, że pieczęć Władysława Łokietka, jako księcia krakowskiego, wisząca przy jednym z dokumentów, jest najstarszym zachowanym egzemplarzem w Polsce. Do tej pory znany był jej odcisk z 1308 r., podczas gdy dokument z Jagiellonki pochodzi z roku 1307. Autorom katalogu udało się ponadto odnaleźć unikatową pieczęć Kolegium Prawników Uniwersytetu Krakowskiego z XVIII w., znaną do tej pory z jednego egzemplarza.

Cennym obiektem jest dokument biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego pisany i podpisany przez Jana Długosza, autora bezcennej Kroniki dziejów Polski. Do innych ciekawych znalezisk można zaliczyć fragment dokumentu fundacyjnego seminarium duchownego dla Żmudzi z końca XVI wieku, a także szczątki akt konsystorza wrocławskiego z 1370 roku, które pozwalają na przesunięcie początkowej daty funkcjonowania tego sądu co najmniej o 18 lat.

Ponadto na uwagę zasługują zespoły dokumentów, w tym średniowieczne dyplomy poświadczające udzielenie święceń kapłańskich różnym osobom, nieznane przywileje królów Władysława Jagiełły i Kazimierza Jagiellończyka dla osób prywatnych i miast, nominacje na urzędy kościelne i państwowe, a także dokumenty miejskie, jak statuty cechowe czy przywileje dla miast.

W trakcie prezentacji będzie można nabyć dwutomowy katalog zawierający opisy 715 dokumentów pergaminowych znajdujących się w Sekcji Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej.

(wś/ew/BJ)

Czytaj także

Stal damasceńska? Tylko z Krakowa

Ostatnia aktualizacja: 30.03.2015 22:22
Nóż typu handżar, wykonany z samodzielnie wytworzonej stali damasceńskiej, przyniósł studentom metalurgii na Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) wyróżnienie na międzynarodowej konferencji naukowej w USA.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Politechnika Krakowska podpisała nową umowę o współpracy z CERN

Ostatnia aktualizacja: 24.06.2015 15:14
Nową umowę o współpracy podpisały w środę Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN) oraz Politechnika Krakowska. Dotyczy ona eksploatacji i usprawnień Wielkiego Zderzacza Hadronów oraz kooperacji przy pracach badawczo-rozwojowych związanymi z projektami nowej fizyki.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Michał Sędziwój. Jak polski alchemik odkrył tlen

Ostatnia aktualizacja: 09.08.2015 17:00
Alchemicy poszukiwali m.in. metody transmutacji ołowiu w złoto, ale w gruncie rzeczy ich celem było lekarstwo na wszystkie choroby. "Przy okazji" znajdowali wiele innych substancji.
rozwiń zwiń