Stocznia Gdańska niebawem na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO?

Ostatnia aktualizacja: 05.03.2020 13:57
Wniosek w tej sprawie został już złożony i zaakceptowany. Teraz analizują go eksperci UNESCO do spraw zabytków.
Audio
  • Stocznia Gdańska ma być wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Cztery pory roku/Jedynka)
Brama nr 2 Stoczni Gdańskiej
Brama nr 2 Stoczni GdańskiejFoto: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Ducha historii chyba najmocniej czuje się przed słynną bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej, przed którą rozgrywały się wydarzenia, mające wpływ na dzieje Polski. - To szczególne miejsce dla Gdańszczan, ale i dla całego świata - mówi Maciej Grajewski ze Stoczni. Zaraz obok jest Pomnik Poległych Stoczniowców i słynna sala BHP, w której podpisywano Porozumienia Sierpniowe. Obecnie jest to muzeum, do którego cały czas trafiają pamiątki z lat 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku. Są to głównie stemple jeszcze ze starą nazwą Stocznia Gdańska imienia Lenina.

Stocznia Gdańska cały czas jest czynnym zakładem produkcyjnym, choć już nie tak wielkim jak kiedyś, kiedy zatrudniała 20 tysięcy pracowników, a na jej terenie był nawet szpital, o licznych sklepach nie wspominając. Obecnie zajmuje się czterema dziedzinami działalności: energetyką wiatrową, infrastrukturą przeładunkową, konstrukcją platform wiertniczych i okrętownictwem.
Od 2018 roku, czyli od przejęcia stoczni przez Agencję Rozwoju Przemysłu zakład odzyskuje kompetencje w dziedzinie budowy statków, które utracił, ponieważ wcześniej ukraiński właściciel skupił się na produkcji farm wiatrowych.

Radek Kotarski/Youtube

Miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa stanowią wspólne dobro ludzkości.
Zgodnie z Konwencją UNESCO z 1972 roku wyróżnia je "najwyższa powszechna wartość", a dzielone są na kryteria pod względem kulturowym i przyrodniczym. Osobną listę stanowią obiekty zagrożone.

Światowe Dziedzictwo ma przedstawiać różnorodność kulturalną i bogactwo natury wszystkich regionów świata. Szczególna opieka, jaką miejscom zaliczonym w poczet Światowego Dziedzictwa mają zapewnić Państwa - Strony Konwencji ma je chronić przez zniszczeniem i pozwolić na zachowanie ich w możliwie niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń. Konwencja jest umową międzynarodową określającą obowiązki Państw-Stron i instrumentem współpracy międzynarodowej.

Obecnie na Liście Światowego Dziedzictwa znajduje się 1121 obiektów w 167 państwach: 869 obiekty kultury, 213 przyrodniczych i 39 o charakterze mieszanym kulturowo-przyrodniczym. Na Listę Światowego Dziedzictwa w zagrożeniu wpisane są 53 miejsca. Z Polski na liste zostało wpisanych 16 miejsc (15 dziedzictwa kulturowego oraz 1 dziedzictwa przyrodniczego). Na liście oczekujących na nominację znajduje się zaś 7 obiektów.

Uzasadnienie wniosku w sprawie Stoczni Gdańskiej
W uzasadnieniu wniosku podkreślono, że "Stocznia Gdańska stanowi znakomity przykład wielkoskalowego zakładu przemysłowego. Po II wojnie światowej był to największy producent statków w Polsce i całym Bloku Wschodnim, który zatrudniał tysiące pracowników. Jednocześnie dla ludzi w komunistycznej Europie było to "okno na świat". (…) Sieć budynków ulic i otwartych przestrzeni Stoczni Gdańskiej stała się świadkami wydarzeń będących kamieniem milowym w historii świata prowadzących do zjednoczenia demokratycznej Europy. Stocznia Gdańska – miejsce narodzin "Solidarności" i symbol upadku żelaznej kurtyny w Europie, z wielu powodów jest miejscem o ogromnym znaczeniu dla historii świata i wspólnego dziedzictwa ludzkości."

Procedura wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
Każdego roku państwa mogą zgłosić zaledwie jedną kandydaturę do wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Cykl formalnej oceny rozpoczyna się 1 lutego. Pierwszym krokiem jest zweryfikowanie zgłoszenia pod kątem kompletności przez Centrum Światowego Dziedzictwa. Jeśli zostanie ono pozytywnie rozpatrzone na tym etapie, następuje proces oceny merytorycznej, który trwa co najmniej 1,5 roku, a finalizuje go rekomendacja organizacji doradczej dla Komitetu Światowego Dziedzictwa. Następnie wniosek jest omawiany na sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, odbywającej się zazwyczaj na przełomie czerwca i lipca każdego roku. Podczas tego wydarzenia Komitet podejmuje wiążącą decyzję.

***

Tytuł audycji: Cztery pory roku 

Prowadzą: Joanna Racewicz i Roman Czejarek

Reporterka: Małgorzata Głogowska

Gość: Maciej Grajewski (Biuro Marketingu Stoczni Gdańskiej)

Data emisji: 5.03.2020

Godzina emisji: 9.00-12.00

pap/ag

Czytaj także

Złożono wniosek o wpisanie Stoczni Gdańskiej na listę UNESCO

Ostatnia aktualizacja: 03.01.2020 09:00
Przedstawiciele Polski złożyli w Paryżu wniosek o wpisanie Stoczni Gdańskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Stocznia Gdańska bliżej listy UNESCO. Jest pozytywna ocena wniosku

Ostatnia aktualizacja: 28.02.2020 17:52
Wniosek o wpisanie Stoczni Gdańskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO otrzymał pozytywną ocenę. List w tej sprawie z Centrum Światowego Dziedzictwa otrzymała Generalny Konserwator Zabytków Magdalena Gawin. 
rozwiń zwiń