Korzystasz z hulajnogi? Jeździsz na deskorolce albo rolkach? Uważaj! Zmieniły się przepisy

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2021 12:52
- Podstawowa zmiana jest taka, że użytkownik hulajnogi nie jest już traktowany jak pieszy. To odrębny byt na drodze, a co za tym idzie - ma swoje prawa i obowiązki - powiedział w Programie 1 ekspert w dziedzinie transportu i logistyki dr Jacek Karcz.
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: dissx/shutterstock.com

Posłuchaj
08:55 Jedynka/Cztery pory roku - 20.05.2021 hulajnogi Korzystasz z hulajnogi? Jeździsz na deskorolce albo rolkach? Uważaj! Zmieniły się przepisy (Cztery pory roku/Jedynka)

 

W czwartek, 20 maja, weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która reguluje status prawny urządzeń napędzanych elektrycznie oraz urządzeń napędzanych siłą mięśni przeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych.

cztery pory roku 1200.jpg
"Cztery pory roku"

Jak podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, do tej pory stan prawny hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego pozostawał nieuregulowany. "Stwarzało to realne zagrożenie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach. Dlatego przygotowaliśmy rozwiązania, które zwiększą bezpieczeństwo, w szczególności najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego" - zaznaczył.

- Te zmiany są dobre, ponieważ wprowadzają charakterystykę. Od tego należałoby wyjść. Te przepisy nie rozwiązują może problemu wypadków, natomiast nakładają na kierujących obowiązki, regulują kwestię poruszania się hulajnogami, a tym samym dają jasne wytyczne dla służb, takich jak policja czy straż miejska. W przypadku oceny wypadku łatwiej będzie oprzeć się na konkretnych przepisach - powiedział dr Jacek Karcz.

- Pamiętajmy, że żadne przepisy nie zastąpią jednak zdrowego rozsądku. O ten rozsądek - do użytkowników hulajnóg, elektrycznych i tradycyjnych, i wszelkiego sprzętów tego typu - wciąż trzeba apelować - dodał.

Czytaj także:

Co się zmieni?

Ustawa wprowadza pierwszeństwo pieszego w stosunku do kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego (UTO) poruszającego się po części infrastruktury przeznaczonej dla ruchu pieszych. Kierujący tymi pojazdami będą zobowiązani do ustępowania pierwszeństwa pieszym i nieutrudniania im ruchu.

Regulacje zawarte w projekcie ustawy zabraniają m.in.:

  • kierowania hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h,
  • przejeżdżania hulajnogą elektryczną, urządzeniem transportu osobistego przez przejście dla pieszych,
  • kierowania hulajnogą lub urządzeniem transportu osobistego osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
  • przewożenia hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego innych osób, zwierząt i przedmiotów,
  • ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego innych pojazdów,
  • pozostawiania hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.


Hulajnoga elektryczna

Hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

  • Gdzie można się poruszać hulajnogą elektryczną?

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Dodatkowo jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

  • Uprawnienia do kierowania

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.
Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.Urządzenia transportu osobistego - UTO

Urządzenie transportu osobistego to pojazd napędzany elektrycznie, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe (np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące).

  • Gdzie można się poruszać UTO?

Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, jeśli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić - z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

Może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, w przypadku braku drogi dla rowerów, z zachowaniem następujących zasad: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

  • Uprawnienia do kierowania

Poruszanie się urządzeniem transportu osobistego po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się urządzeniem transportu osobistego jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.

Do kierowania urządzeniem transportu osobistego przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

Urządzenia wspomagające ruch (rolki, deskorolka)

Jest to urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczone do poruszania się w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka).

Osoba korzystająca z urządzeń tego typu będzie mogła poruszać się po drodze dla rowerów lub po chodniku i drodze dla pieszych, z zachowaniem następujących zasad: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Poruszanie się urządzeniem wspomagającym ruch napędzanym siłą mięśni nie wymaga posiadania żadnych uprawnień i jest dopuszczalne bez ograniczeń wiekowych

* Szczegółowe parametry techniczne hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego zostaną uregulowane w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Przepisy dotyczące nowych warunków technicznych będą stosowane jedynie do hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego wprowadzanych do obrotu po 31 grudnia 2021 r.

Ponadto projekt ustawy zawiera przepis umożliwiający poruszanie się hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami transportu osobistego, które nie spełniają nowych warunków technicznych, jeżeli pojazdy te zostały wprowadzone do obrotu przed 1 stycznia 2022 r.

***

Tytuł audycji: "Cztery pory roku"

Prowadzi: Sława Bieńczycka

Gość: dr Jacek Karcz (ekspert w dziedzinie transportu i logistyki)

Data emisji: 20.05.2021 r. 

Godzina emisji: 9.00-12.00

Jedynka/Ministerstwo Infrastruktury/kk

Czytaj także

Karać czy wychowywać? Jak walczyć z piratami drogowymi?

Ostatnia aktualizacja: 19.04.2021 15:55
Z raportu Europejskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Transportu wynika, że w latach 2016 - 2019 na polskich drogach śmierć poniosło średnio 12 osób na miliard przejechanych kilometrów. To najwyższy wskaźnik w Europie. Co zrobić, by na polskich drogach było bezpieczniej?
rozwiń zwiń

Czytaj także

Powiązanie stawek OC z punktami karnymi - zwiększy bezpieczeństwo na drodze?

Ostatnia aktualizacja: 06.05.2021 19:40
Na polskich drogach nie jest bezpiecznie, głównym powodem takiej sytuacji jest nadmierna prędkość i niedostosowanie jej do panujących warunków. W zdyscyplinowaniu kierowców łamiących przepisy mogą pomóc nowe regulacje.
rozwiń zwiń