Rekultywacja zwałowisk w Bełchatowie

Ostatnia aktualizacja: 12.01.2010 05:08
Zalesianie, tworzenie sztucznych zbiorników wodnych i zagospodarowanie zwałowisk - to podstawowe działania rekultywacyjne prowadzone na terenach pokopalnianych przez kopalnię węgla brunatnego Bełchatów.
Audio

Równie ważne zadanie to stały monitoring wód i powietrza - podkreślają w rozmowie z Agnieszką Jas przedstawiciele bełchatowskiej kopalni:

Jacek Kaczorowski – prezes kopalni Bełchatów: - Kopalnia Bełchatów w swoim czasie funkcjonowała na liście 80 największych trucicieli. Już na tej liście nie funkcjonuje dzięki przyjętym i zatwierdzonym programom rekultywacji terenów przeznaczonych pod działalność górniczą. Na bieżąco kopalnia Bełchatów realizuje wszystkie zadania, które pozwalają na dotrzymanie norm środowiskowych w zakresie ochrony wody, powietrza i rekultywację celem przywrócenia środowiska przemysłowego dla działalności leśnej, a w konsekwencji rekultywacji wodnej.

Benedykt Kubiak – kierownik działu Ochrony Środowiska i Szkód Górniczych: - Przede wszystkim prowadzenie prac odwodnieniowych w taki sposób, aby ograniczyć działanie leja depresji. Lej depresji jest tym czynnikiem, który powoduje największe szkody. Następnie prowadzimy stały monitoring skutków, które lej depresji powoduje po to, żeby je minimalizować, zapobiegać im. Prowadzimy stały monitoring jakości wód odprowadzonych z kopalni do cieków powierzchniowych. Bezpośrednio nie możemy odprowadzać tych wód do rzek, musimy je oczyścić.

Jacek Kaczorowski: Kopalnia Bełchatów w całej historii nie płaciła nigdy kar za przekroczenie norm środowiskowych w zakresie jakości wód zrzucanych do prawobrzeżnych dopływów rzeki Warty, pochodzących z odwodnienia wgłębnego kopalni, z odwodnienia powierzchniowego. Nie płaciła za przekroczenie norm w zakresie emisji do powietrza.

Benedykt Kubiak: - Tych emitorów mamy niewiele, a te które mamy staramy się wyposażać w różnego rodzaju filtry tak, żeby te emisje były jak najmniejsze.

Jacek Kaczorowski: - W ramach projektu zagospodarowania złoża jego integralną częścią jest projekt rekultywacji terenów po-górniczych. W związku z tym obydwa wyrobiska: Bełchatów i Strzelców, w końcowej fazie wypełnione zostaną wodą, oczywiście po wstępnym przygotowaniu, złagodzeniu generalnych zboczy i wypłyceniu wyrobiska celem zabezpieczenia w przyszłości powierzchni przed ruchami pływowymi, przed falowaniem, bo ten zbiornik będzie miał, łącznie licząc, około 10 km długości w kierunku wschód-zachód, szerokości 2,5 do 3,5 km.

Benedykt Kubiak: - Kopalnia zmienia teren, z jednej strony powstają wykopy w postaci wyrobisk, z drugiej strony sztuczne góry w postaci zwałowisk – to wszystko trzeba zrekultywować; to jest zadrzewianie już zabezpieczonych skarp, wprowadzamy drzewa i na tym rekultywacja zwałowisk się kończy.

Jacek Kaczorowski: - Myślę, że w przyszłości będzie tu centrum rekreacji.

Benedykt Kubiak: - To, że zaingerowaliśmy tak w to środowisko w sumie okazuje się dla nas korzystne.

Na jednym ze zwałowisk wybudowano fermę wiatrową i stworzono warunki dla narciarzy. Na drugiej, planowanej sztucznej górze, ma być pole golfowe. Przy zbiornikach natomiast powstaną porty jachtowe. 

Zobacz więcej na temat: ekologia depresja

Czytaj także

Poligony i NATURA 2000

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2010 06:24
Niebawem rozpocznie się rekultywacja polskich poligonów. Projekt jest jednym z trzech realizowanych w ramach współpracy Lasów Państwowych z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Na razie przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do rozpoczęcia prac na terenach zdegradowanych.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Biodegradacja rtęci jonowej

Ostatnia aktualizacja: 26.01.2010 06:22
Są takie bakterie, które są odporne na rtęć...
rozwiń zwiń

Czytaj także

Ustawa odpadowa

Ostatnia aktualizacja: 22.02.2010 06:24
Kto ma być właścicielem odpadów? Gminy czy firmy wywożące śmieci? Na ten temat toczy się spór. Przygotowano założenia do ustawy, aby to samorządy decydowały o tym co stanie się z odpadami.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Przeciw kompostowni

Ostatnia aktualizacja: 01.03.2010 06:23
Mieszkańcy Tłuszcza protestują przeciwko budowie kompostowni. Obawiają się, że zatruje im życie. Boją się nieprzyjemnych zapachów i bakterii, które przywożone będą wraz z odpadami.
rozwiń zwiń