Sekwestracja dwutlenku węgla

Ostatnia aktualizacja: 15.12.2010 06:23
Sekwestracja dwutlenku węgla to wydzielenie go z gazów spalinowych, spalania węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej czy gazu ziemnego. Celem jest ograniczenia jego emisji do atmosfery. Intensywne badania nad tym procesem prowadzi AGH w Krakowie.
Audio

Dwutlenek węgla odpowiedzialny jest za powstawanie efektu cieplarnianego. Stałe  zwiększanie jego stężenia w atmosferze spowodowane jest przede wszystkim spalaniem paliw kopalnych. Konieczne jest więc prowadzenie intensywnych badań nad sekwestracją dwutlenku węgla. Taki projekt realizuje między innymi Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Ewa Szkurłat i Profesor Stanisław Nagy, kierownik Katedry Inżynierii Gazowniczej:

Profesor Stanisław Nagy: - Sekwestracja dwutlenku węgla to proces, którym próbujemy gazy wyprodukowane w sposób sztuczny na skutek działalności człowieka najpierw skroplić, następnie przetransportować i zatłoczyć w bezpiecznym miejscu w warstwach geologicznych w taki sposób, aby w okresie kilkunastu milionów lat ten dwutlenek węgla albo się rozpuścił, albo przereagował.

Piotr Tomczyk, Dziekan na Wydziale Energetyki i Paliw: - Próbuje się to robić w zużytych odwiertach gazu ziemnego i ropy naftowej. Dzięki temu można uzyskać ich dodatkowe ilości, które są wytłaczane na powierzchnię ziemi w momencie zatłaczania dwutlenku węgla. W Polsce istnieją stosunkowo duże zasoby wód solankowych. Tam, oczywiście, potencjalne możliwości magazynowania go są olbrzymie.

Stanisław Porada, adiunkt na Wydziale Energetyki i Paliw: - Koszty rozdzielania dwutlenku węgla z gazów spalinowych, spalania węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej czy gazu ziemnego są wysokie. W tej chwili to raczej instalacje doświadczalne. Ostatnio rozwijają się technologie tak zwanej chemicznej sekwestracji dwutlenku węgla, na przykład suchy reforming gazu ziemnego, czyli użycie CO2 zamiast pary wodnej bądź ewentualnie do innych syntez chemicznych. Taka alternatywa też istnieje, chociaż wymaga badań. Badane są następujące reakcje: występujące pomiędzy dwutlenkiem węgla a wytypowanymi skałami magazynującymi, zatrzymów cementowych w otworach wiertniczych, wykorzystywanych do zatłaczania, związane ze skałami uszczelniającymi daną strukturę. Istnieją schematy związane z zatłaczaniem.

Jeżeli ta technologia zostanie dobrze zbadana i wprowadzona do przemysłu, czy zmniejszy to radykalnie emisję CO2 do atmosfery?

Stanisław Porada: - Nigdy jej całkowicie nie unikniemy. Ma ona źródło nie tylko w technologiach przemysłowych, lecz również w takich dziedzinach jak transport. Zdecydowanie rzeczywiście ta emisja się obniży, ale to proces, oczywiście, bardzo kosztowny. Prognozy międzynarodowych agencji energetycznych w zakresie możliwości emisji dwutlenku węgla główny nacisk położą na zwiększenie efektywności energetycznej. Planuje się aż pięćdziesiąt siedem procent zmniejszenia w ogóle CO2. Pozostałe procenty będą miały związek z wprowadzaniem głównie nowych technologii ze źródeł odnawialnych. Jednak ostatnie dziesięć procent pozostanie związane z procesem sekwestracji dwutlenku węgla przy klasycznej energetyce węglowej.

15-12-2010 06:23 3'15

Czytaj także

Polacy boją się zmian klimatu, chcą z nimi walczyć

Ostatnia aktualizacja: 29.11.2009 14:03
84 procent Polaków uważa, że zmiany klimatyczne stanowią zagrożenie, któremu trzeba aktywnie przeciwdziałać.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Czy walka z globalnym ociepleniem ma sens?

Ostatnia aktualizacja: 01.12.2009 12:00
Czy dwutlenek węgla jest przyczyną globalnego ocieplenia? Niekoniecznie. Czy człowiek jest odpowiedzialny za zmiany klimatyczne? Coraz więcej naukowców twierdzi, że wpływ człowieka jest minimalny. Dlaczego zatem mamy płacić za wojnę z ociepleniem, która jest przegrana?
rozwiń zwiń

Czytaj także

Redukcja CO2

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2010 16:30
NIE dla zwiększenia redukcji emisji dwutlenku węgla - mówi Andrzej Kraszewski, minister środowiska. Unia Europejska zaproponowała, aby do 2020 roku zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych nie o 20, na co zgodziły się kraje członkowskie, ale o 30 procent.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Składowanie dwutlenku węgla

Ostatnia aktualizacja: 27.09.2010 06:23
W Brandenburgii tuż przy polskiej granicy nasilają się protesty przeciwko składowaniu dwutlenku węgla pod ziemią. W planach jest wtłoczenie tam trzech milionów ton dwutlenku węgla rocznie. Czy stanowi to zagrożenie dla Polski?
rozwiń zwiń

Czytaj także

Zmiany klimatu i emisja dwutlenku węgla

Ostatnia aktualizacja: 19.10.2010 06:23
Redukcja emisji dwutlenku węgla to jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Do 2020 roku emisja tego gazu ma zmniejszyć się o dwadzieścia procent. Jednak oprócz krajów Wspólnoty, chęć zredukowania ilości CO2 muszą wyrazić pozostałe potężne państwa.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Energetyczne zasoby przyrody

Ostatnia aktualizacja: 29.11.2010 06:24
Wspomnienie katastrofy w Czarnobylu i przyzwyczajenie do korzystania z nieodnawialnych źródeł energii to przyczyny niechęci Polaków do budowania elektrowni atomowych, wiatrowych czy wodnych. Na szczęście, z roku na rok stajemy się im coraz bardziej przychylni.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Forum Rozwoju Efektywnej Energii

Ostatnia aktualizacja: 09.12.2010 06:26
Ponad 90% mieszkańców wsi korzysta z tradycyjnych źródeł ciepła. Część z nich do palenia w piecu używa również... śmieci. Większość systemów grzewczych jest przestarzała. Polska wieś ma jeszcze wiele do zrobienia w dziedzinie efektywnego gospodarowania energią.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Efektywność energetyczna w Polsce

Ostatnia aktualizacja: 13.12.2010 06:22
Poprawa efektywności energetycznej to jeden z głównych celów UE. Generuje miejsca pracy, przyczynia się do obniżenia rachunków za energię i redukcji emisji CO2. Zdaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych Polska ma w tej dziedzinie duży potencjał.
rozwiń zwiń