Jakim powietrzem oddychamy

Ostatnia aktualizacja: 18.05.2010 16:52
Największym problemem w dużych miastach jest pył, który znajduje się w powietrzu, którym oddychamy...
Audio

Jednym z problemów, który występuje w większości wielkich miast, jest zły stan środowiska naturalnego. Przejawia się on m.in. poprzez zanieczyszczenie powietrza. W Polsce nie jest aż tak źle - wynika z badań Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. O szczegółach Kamil Olak:

Barbara Toczko z GIOŚ: - Pył to cała gama różnych związków, od krzemionki do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, metali ciężkich.
Pył w powietrzu w kilku aglomeracjach nawet 2-krotnie przekracza dopuszczalne normy.
W aglomeracji krakowskiej, gdzie średnie roczne stężenie pyłu wynosiło około 120 mikrogramów na m3. W aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej.
Są jednak miasta, gdzie sytuacja wygląda znacznie lepiej: aglomeracja szczecińska, białostocka i trójmiejska.

Duże stężenie pyłu może być groźne dla człowieka.

Maria Suchy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie: - Wtedy alergicy oraz osoby ze schorzeniami górnych dróg oddechowych czują się gorzej.

Na stan jakości powietrza w miastach wpływa także stężenie ozonu.

Barbara Toczko: - Najwyższe stężenia tego zanieczyszczenia odnotowuje się w Polsce południowej i południowo-zachodniej od województwa lubuskiego po śląskie, łódzkie i mazowieckie. Największe stężenia ozonu mają: Bielsko-Biała, Łódź i Lublin.

Na szczęście polskie miasta nie borykają się z problemem zanieczyszczeń gazowych, tak jak CO2 czy tlenek siarki.

Barbara Toczko: - W dużych miastach nie notujemy przekroczeń SO2 i tylko w dwóch aglomeracjach: krakowskiej i warszawskiej istnieje problem z przekroczeniem norm dla tlenku azotu.

W polskich miastach problem zanieczyszczonego powietrza nie jest aż tak nasilony jak w innych krajach, ale już dziś warto jest podjąć zdecydowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Dariusz Piątek – w-ce wojewoda mazowiecki: - Jeśli chcemy oddychać zdrowym powietrzem to korzystajmy ze środków komunikacji miejskiej.

Od początku lat 90-tych w naszym kraju obserwuje się zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, co początkowo spowodowane było spadkiem produkcji przemysłowej, a obecnie postępem w instalowaniu urządzeń ochrony powietrza. Wzrasta też liczba sprzętu odpylającego i ich średnia skuteczność. Powstają ponadtonowe instalacje odsiarczania spalin i usuwania z nich tlenków azotu.

Czytaj także

Sztuczne drzewa usuną CO2

Ostatnia aktualizacja: 28.08.2009 11:05
Innowacyjna technologia to szansa na spowolnienie zmian klimatycznych.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Powietrze w Przemyślu

Ostatnia aktualizacja: 08.02.2010 06:22
Przemyślanie mają możliwość zapoznawania się na bieżąco z wynikami stężenia w powietrzu różnych trujących substancji, między innymi pyłu zawieszonego. Wyniki wyświetlane są na elektronicznej tablicy zamontowanej na elewacji magistratu.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Zanieczyszczone powietrze w miastach

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2010 06:22
U osób, które mieszkają przy najbardziej ruchliwych ulicach, występuje cztery razy większe ryzyko zachorowania na choroby układu oddechowego w porównaniu z osobami mieszkającymi na wsi. Wkrótce tysiące warszawiaków zostanie objętych badaniami na wydolność płuc.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Czyste powietrze dzięki roślinom

Ostatnia aktualizacja: 12.01.2010 16:09
Powietrze w pomieszczeniach może być niekiedy nawet 12 razy bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz...
rozwiń zwiń