Czysta woda dla Opolszczyzny

Ostatnia aktualizacja: 18.10.2010 13:56
Budowa systemu kanalizacyjnego i oczyszczalni ścieków
Audio

Pod powierzchnią Opolszczyzny znajduje się ogromny rezerwuar wody pitnej. Powierzchnia tego podziemnego zbiornika to ponad tysiąc km kwadratowych.
W Opolu podpisano umowę  między  trzema opolskimi gminami a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej na budowę systemu kanalizacyjnego w 17 miejscowościach  i budowę  nowoczesnej oczyszczalni  osadów ściekowych. Relacja Janusza Maćkowiaka:

Koszt tego projektu to ponad 200 mln zł.

Piotr Kętrzyński – prezes spółki: - Głównym zadaniem i celem tego projektu jest ochrona zbiornika wód podziemnych. Każdy z mieszkańców, mając do dyspozycji dobrej jakości wodę, ma również możliwość odprowadzania ścieków.

Nie zapominajmy, że pod nami jest chyba najbogatszy zbiornik w Polsce, takiej czystej krystalicznej wody.

Piotr Kętrzyński: - Leży ona bardzo głęboko w pokładach wapienia muszlowego, najgłębsze studnie sięgają głębokości 700 m, a woda z grotowic jest tłoczona do sieci wodociągowej bez uzdatniania, bezpośrednio ze źródła.

Godny podkreślenia jest fakt, że w tym przypadku była zgodność samorządów. Na nic kanalizacja w Opolu, jeśli w sąsiednich gminach ścieki wylewać będą na pola.

Ryszard Zembaczyński – prezydent Opola: - Tu jest wspólnota interesów pomiędzy gminami ościennymi a Opolem.

Zbigniew Cichoń – wójt gminy Tarnów Opolski: - Ale rura kanalizacyjna jeszcze przez jakiś czas nie rozwiąże problemu. Będą techniczne możliwości, bo jeżeli będą wykopy to wszystkie inne rury, które nie są w ewidencji, będą poodcinane, pozaślepiane. Wtedy sprawa rozwiąże się samoistnie.

Paweł Smolarek – wójt giny Komprachcice: – Nareszcie skończą się te wywozy i nieczystości na pole. Odetchnie zbiornik, nad którym gmina Komprachcice się znajduje.

Małgorzata Skucha – w-ce prezes NFOŚiGW: - Chwaliłam już samorządy za bardzo dobre strategiczne myślenie, przygotowywanie się odpowiednio wcześniej, bo środki na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej są już wyczerpane. Mało prawdopodobne, że będą kolejne konkursy.
Kto nie ureguluje tej gospodarki będzie płacił słone kary, ponieważ mamy konkretne zobowiązania, wynikające z traktatu akcesyjnego. Do 2015 roku mamy mieć uregulowane zagospodarowanie ścieków i ich odpowiednią utylizację na terenach aglomeracji.

To przede wszystkim ochrona tych wód, które są pod nami.

Piotr Kętrzyński: - Okres realizacji zaplanowany jest na lata 2010-2014. Harmonogram jest bardzo napięty i mam nadzieję, że wszystko zrealizujemy w terminie.

15.10.10 r./ 16:50/ 3'15

Zobacz więcej na temat: Opole GOSPODARKA POLSKA