Kierunki zamawiane - ocena i perspektywy w nowym budżecie unijnym

Ostatnia aktualizacja: 07.04.2014 19:17
- Dla nas dobry inżynier, to osoba, która zdobytą na studiach wiedzę potrafi zastosować w konkretnych procesach technologicznych. Staje się to możliwe, jeśli już w trakcie nauki student ma kontakt z przedsiębiorstwem - mówił w Jedynce Sebastian Mróz, kierownik Centrum Personalnego w Volkswagen Poznań.
Audio
  • Kierunki zamawiane - ocena programu (Popołudnie z Jedynką)
Kierunki zamawiane - ocena i perspektywy w nowym budżecie unijnym
Foto: East News/Glow Images

Od 2008 roku w Polsce realizowany jest Program pilotażowy "Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych" współfinansowany z europejskich funduszy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pierwsi absolwenci opuścili już mury uczelni, można więc rozmawiać o efektach.

- Kiedy program startował mieliśmy nadreprezentację kierunków humanistycznych, a bardzo mało studentów na kierunkach technicznych. Przez tych kilka lat udało się przywrócić równowagę - powiedział w radiowej Jedynce Piotr Krasiński, z-ca kierownika Działu Rozwoju Kadry Naukowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przedsiębiorczość akademicka - wszystkie audycje cyklu >>>

Jego zdaniem o sukcesie programu świadczą liczby - prognozowano, że kierunki zamawiane podejmie 20 tysięcy studentów, dziś - jak podaje gość Jedynki - ukończyło je już 16 tysięcy osób, a okolejne 80 tys. podjęło studia na pierwszym roku. - Z danych, jakie posiada Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, absolwenci tych kierunków znajdują pracę w 75 procentach - dodał.

Prof. Jacek Goc, prorektor ds. kształcenia na Politechniki Poznańskiej powiedział, że kierunki zamawiane spełniły trzy zadania: przyciągnęły wartościową młodzież, dawały szansę na wyposażenie laboratoriów i uatrakcyjnienie studiów oraz możliwość zorganizowania płatnych praktyk i staży zagranicznych. - Większość najlepszych studentów kontynuuje studia na drugim stopniu kształcenia - zaznaczył i dodał, że wybierane przez ministerstwo do programu kierunki mogą być rozwijane w przyszłości.

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju >>>

Z uczelniami w zakresie kierunków technicznych coraz częściej współpracują firmy, późniejsi pracodawcy. - We współpracy z Politechniką Poznańską i firmą Phoenix Contact Wielkopolska rozwinęliśmy projekt studiów dualnych. To zmodyfikowany pod potrzeby obu naszych firm program nauczania na kierunku automatyka i robotyka - powiedział Sebastian Mróz, kierownik Centrum Personalnego w Volkswagen Poznań.

Ministerstwo zapowiada kolejne udoskonalenia w programie kierunków zamawianych. Zostanie on wzbogacony o wyposażenie studentów w tzw. kompetencje miękkie. - Mieliśmy często sygnały od pracodawców, że sama wiedza jest niewystarczająca, student musi potrafić odnaleźć się w firmie. To będzie naszym głównym celem przez następne lata w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - podkreślił Krasiński. Założenia te realizowane będą w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Rozmawiała Zuzanna Dąbrowska.

Popołudnie z Jedynką" na antenie Jedynki od poniedziałku do piątku między godz. 15.00 a 19.00. Zapraszamy!

(asz)

Czytaj także

Nauka z biznesem powinny iść ręka w rękę

Ostatnia aktualizacja: 13.01.2014 21:47
Czy to wolny rynek ma wychowywać absolwentów uczelni - wysoko wykwalifikowanych pracowników? Czy potrzebna jest współpraca między szkołami wyższymi i biznesem?
rozwiń zwiń

Czytaj także

Staże i praktyki studenckie. "To musi być integralna część programu kształcenia"

Ostatnia aktualizacja: 10.02.2014 20:30
- Najlepszy staż to taki, który dla studenta wiąże się z tym, czego się nauczył. Realizowany już po zakończeniu nauki, na przykład po pierwszym stopniu studiów, pozwala studentowi wykorzystać w przedsiębiorstwie wiedzę i kompetencje, które nabył - mówił w Jedynce Piotr Krasiński z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Pracodawcy i uczelnie to zespół. "Chcemy kształcić profesjonalistów"

Ostatnia aktualizacja: 10.03.2014 18:22
Mniejsze bezrobocie i dobrze przygotowani pracownicy to cele, jakie przyświecają zarówno uczelniom, jak i pracodawcom. Coraz częściej więc uczelnie wyższe i biznes podejmują wspólne działania na rzecz przygotowania młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.
rozwiń zwiń