Rozmowa dnia: Eugeniusz Kondracki

Ostatnia aktualizacja: 05.06.2013 15:30

Przemysław Szubartowicz: Naszym gościem jest Eugeniusz Kondracki, prezes Polskiego Związku Działkowców. Witam serdecznie.

Eugeniusz Kondracki: Dzień dobry.

Panie prezesie, działkowcy protestują, nie podoba im się projekt Platformy Obywatelskiej. Jakiś projekt i tak musi być przegłosowany, bo Trybunał Konstytucyjny dał czas do końca stycznia 2014 roku. Dlaczego ten projekt Platformy jest zły według pana?

Nie tylko według mnie, ale według tych wszystkich tysięcy działkowców, którzy dzisiaj protestowali we wszystkich miastach wojewódzkich pod urzędami wojewódzkimi i marszałkowskimi, ale również przez wszystkich tych działkowców, którzy podpisali się pod projektem obywatelskim, a przecież jest to blisko 1 milion podpisów. Projekt jest zły, dlatego że zakłada w gruncie rzeczy totalną likwidację ogrodów działkowych na przestrzeni czasu. Przede wszystkim pozbawia działkowców wszystkich praw, które dzisiaj mają. Dzisiaj działkowcy mają prawa do gruntów zapisane w księgach wieczystych, jest to użytkowanie wieczyste, mamy też użytkowanie zwykłe i większość gruntów ma uregulowany stan prawny, który gwarantuje im użytkowanie.

Panie prezesie, to może ja wyjaśnię, jak jest w tym projekcie zapisane. Prawo do gruntu jest oczywiście przedmiotem sporu i wiem, że działkowcy o to walczą, ale Platforma Obywatelska uważa, że ich projekt oczywiście nie jest zły, dlatego że jeśli nastąpiłaby ewentualna likwidacja działek, byłaby możliwa np. w celu realizacji inwestycji, celu publicznego, ale w tym przypadku gmina albo Skarb Państwa musiałyby zapewnić działkowcowi działkę gdzie indziej, w innym ogrodzie albo odtworzenie ogrodu w innym miejscu i do tego jeszcze musiałoby być wypłacone odszkodowanie dla działkowca. Tak mówią politycy Platformy i że to jest podstawa tego projektu.

No, nie to jest podstawą projektu, ale jeżeli już to pan porusza, to dzisiaj w ustawie jest dokładnie to samo. Kiedy likwiduje się ogród działkowy, to należy się teren zastępczy, na którym odtwarzany zostanie ogród i odszkodowanie dla działkowców. A więc to jest w gruncie rzeczy nic nowego. I nie w tym jest problem. Problem jest w tym, że Platforma Obywatelska proponuje likwidację ogrodów działkowych poprzez likwidację Polskiego Związku Działkowców. Związek ma wszelkie prawa do gruntów i jeżeli zlikwiduje się Związek, oczywiście nie ma w tych umowach i porozumieniach strony i wobec tego grunty wszystkie wracają do Skarbu Państwa i do gmin...

Panie prezesie...

...a więc działkowiec nie ma już nic do gadania.

...zacytuję Stanisława Huskowskiego z Platformy Obywatelskiej, który na naszej antenie całkiem niedawno mówił o tym, o czym teraz pan mówi, i on mówi tak, że to Trybunał Konstytucyjny zasugerował, że Sejm może zlikwidować Związek i rozdysponować jego majątek. Innymi słowy powołuje się polityk Platformy na Trybunał Konstytucyjny.

Ja na miejscu posła Huskowskiego na antenie Polskiego Radia bym takich rzeczy tutaj nie głosił, bo po pierwsze w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego nie ma takiego stwierdzenia, ponadto...

On mówi o sugestii.

O sugestii. Ponadto, żeby zlikwidować Związek, muszą zaistnieć określone sytuacje opisane w naszej Konstytucji, a to też nie występują, a nareszcie... no a po co likwidować ten Związek? Co takiego się stało złego, że chcemy zlikwidować Związek i mówimy o przejęciu majątku? Na to pytanie posłowie Platformy Obywatelskiej wraz z posłem Huskowskim nie odpowiadają, wobec tego ja odpowiem: oczywiście, w tym projekcie jest sens likwidacji Związku, dlatego że tylko w ten sposób można otworzyć drogę do ogrodów działkowych i pozbawić Związek i ewentualnie przyszłe stowarzyszenia gruntów, a przy okazji...

No dobrze, panie prezesie, to wyjaśnijmy, bo jeżeli nawet by tak było, że jest likwidacja Związku i działkowcy niektórzy np. tracą swoje działki, no to według tego projektu Platformy będą mogli dostać zastępczą działkę, odszkodowanie i tak dalej.

Ale nie jest tak, no przecież w ten sposób nie należy mówić. Proszę pana, myśmy obliczyli, 52% powierzchni terenów w tej chwili zgodnie z tym projektem Platformy Obywatelskiej będzie można natychmiast po wejściu takiego projektu w życie likwidować i to bez odszkodowania dla działkowców (...)

To co powinien Polskie Związek Działkowców?

A Polski Związek proponuje bardzo prosty... Jeszcze może jedną rzecz tu powiemy, bo nareszcie trzeba to dopowiedzieć. W dzisiejszych czasach Platforma Obywatelska proponuje komunalizację majątku Związku i nacjonalizację jego w zależności od tego, czy jest grunt. A ponadto ani słowem nie zająknęła się, co z majątkiem na działkach. A wobec tego ten majątek również stanie się własnością gmin lub Skarbu Państwa. A więc czemu to ma służyć? Przecież to ma służyć totalnej likwidacji ogrodów działkowych w Polsce na przestrzeni jakiegoś czasu.

Te opinie podziela opozycja i także Polskie Stronnictwo Ludowe, które mówi,  że najbliżej jest tej partii do tego projektu obywatelskiego, dlatego wracam do pytania, co proponuje Związek, no bo pan proponuje swoją ustawę...

Już odpowiadam...

...czy wspiera i nazywa się to ustawa obywatelska.

Może to nazywa się. To nie to, że nazywa się, tylko po prostu jest projekt obywatelski opracowany przez komitet inicjatywy obywatelskiej, do którego akces zgłosiło ponad 1400 osób z całej Polski. I ten projekt jest zasługą tego komitetu. Ten projekt tak jest zredagowany, że w nim udało się zapisać wszystkie, że tak powiem, wymagania Trybunału Konstytucyjnego w stosunku do ogrodów i do działek, ale równocześnie zabezpieczyć interesy działkowców i przyszłych stowarzyszeń. Tam nie ma mowy o likwidacji ogrodów działkowych, tylko jest mowa o tym, że powstanie stowarzyszenie ogrodowe ogólnokrajowe, które przejmie wszystkie dotychczasowe uprawnienia obecnego Polskiego Związku Działkowców...

A czy to nie będzie tylko zmiana nazwy po prostu?

Nie, to nie będzie tylko zmiana nazwy, proszę posłuchać, bo to jest znacznie dalej i mądrzej trochę pomyślane, a mianowicie kiedy tak się stanie, każdy ogród działkowy będzie mógł się usamodzielnić, przekształcić w stowarzyszenie i mocą takiej ustawy przejmie prawa do gruntów, do majątku, ale również i do konta, i do wszystkiego, co dzisiaj w ogrodzie działkowym jest. My idziemy jeszcze dalej, a mianowicie każdy działkowiec będzie miał prawo wyboru. Nie będzie musiał być członkiem stowarzyszenia, ale będzie mógł mieć działkę, nie będąc tego oczywiście członkiem. Więc tutaj z naszej strony w tym projekcie naprawdę jest zachowana daleko idąca demokracja gwarantująca z jednej strony wykonanie zobowiązań w stosunku do Trybunału, a z drugiej strony zachowanie ogrodów działkowych. My nie ukrywamy, że naszym celem, odwrotnie niż Platformy Obywatelskiej, jest zachowanie w Polsce ogrodów działkowych, które sprawdziły się na przestrzeni ponad stu lat istnienia i rozwoju, służą paru milionom rodzin i powinny istnieć. Ja bym się...

Pani prezesie, czy Polski Związek Działkowców jest w kontakcie z politykami, czy wy rozmawiacie z nimi i dyskutujecie, czy to jest tak, że nie ma takiego kontaktu?

Nie no, oczywiście, że w tej chwili bardzo szeroko rozmawiamy, dlatego jest przecież duża koalicja popierająca projekt obywatelski – i Prawo i Sprawiedliwość, i Ruch Palikota, i SLD, i PSL. A powiem panu jeszcze więcej, że w rozmowach z posłami Platformy Obywatelskiej, które prowadzone są na terenie całego kraju, naprawdę bardzo wielu tych posłów rozumie nasz projekt, popiera nasz projekt i nie wiem, co by było, gdyby np. w Sejmie nie było, że tak powiem, dyscypliny klubowej, jak oni by się wypowiedzieli, bo nas zapewniają, że tak, to jest dobry projekt, a projekt Platformy Obywatelskiej niestety nie odpowiada interesom działkowców.

Panie prezesie, na koniec krótko bardzo proszę o odpowiedź. Będą kolejne protesty, pikiety, czy już nie?

To nie od nas zależy. To, że dzisiaj były we wszystkich miastach pikiety, jest to zasługa Platformy Obywatelskiej, która wyprowadziła na ulice działkowców. My dwa tygodnie wcześniej organizowaliśmy pikiety pod wszystkimi biurami poselskimi PO, ale widać nie trafiło to do przekonania posłów. Jeżeli będą prowadzone rozmowy z Platformą, a należy zakładać, że będą, bo dzisiaj odbyło się również spotkanie z naszymi przedstawicielami premiera, który ich przyjął i bardzo pozytywnie się wyrażał, no więc jeżeli tak, to może nie zajdzie w ogóle taka potrzeba. A jeżeli zajdzie, to będą.

I to jest puenta naszej rozmowy. Eugeniusz Kondracki, prezes Polskiego Związku Działkowców. Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję bardzo, do widzenia.

(J.M.)