Sytuacja ofiary przestępstwa po zakończeniu postępowania sądowego - SD

Ostatnia aktualizacja: 19.05.2010 06:53
W tym tygodniu mówimy o szczególnej sytuacji pokrzywdzonego już po zakończeniu procesu sądowego. Jakie obowiązki ma wobec niego kurator:
Audio

Główne zadanie kuratora to realizacja wyroku sądu.

Krzysztof Jędrysiak – kurator zawodowy: - Zamyka się postępowanie karne, rozpoczyna postępowanie karne-wykonawcze. Rola kuratora w nadzorowaniu realizacji obowiązków, które sąd na skazanego nałożył, jest bardzo szeroka.

W odniesieniu do konkretnych rodzajów spraw postępowanie jest inne. W przypadku kiedy skazany musi naprawić szkodę wyrządzoną przestępstwem, a kara pozbawienia wolności jest warunkowo zawieszona bez dozoru kuratora, jego rolą jest dopilnowanie by szkoda rzeczywiście została naprawiona.

Krzysztof Jędrysiak: - Jeżeli skazany nie wywiąże się z tego obowiązku w ściśle określonym terminie, kurator może złożyć wniosek o zarządzenie wykonania kary i zawsze sąd z urzędu może taką decyzję podjąć.

Najszersze pole do działania dla kuratora to przemoc domowa. Wtedy jego dozór nie ogranicza się do kontaktów ze sprawcą.

Dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: - Czasami lepiej dla ofiary, jeżeli przestępca nie odbędzie kary w całości i  w ramach przedterminowego zwolnienia jego poczynania obserwuje kurator. Kurator powinien kontrolować okres próby, czyli wykonywanie kolejnych obowiązków. Gdyby się okazało, że nastroje psychiczne tego skazanego idą w kierunku by się zemścić, to powinien składać sądowi z tego sprawozdania, żeby móc jakoś tę ofiarę zabezpieczyć.

Jeżeli będą do tego podstawy, sprawca może – dzięki interwencji kuratora – wrócić do więzienia.

Prof. Zbigniew Ćwiąkalski – były minister sprawiedliwości: - To ma znaczenie dla ewentualnej decyzji sądu o odwieszeniu kary zawieszonej lub dla cofnięcia warunkowego zwolnienia.

Jednak o pracy kuratora media mówią najczęściej w negatywnym kontekście, kiedy doszło do zaniechań i to stało się przyczyną tragedii.

Barbara Niemczyk – kurator: - To fałszywy obraz, jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi, wiec nie mamy prawa wypowiadać się o naszej pracy, podawać dobrych przykładów, bo obowiązują nas różne zakazy i ustawowe zachowanie tajemnicy służbowej. Natomiast o nas można mówić wszystko, a największą sensacją są przypadki, gdy się coś źle zadziało.

Zobacz więcej na temat: prawo Zbigniew Ćwiąkalski

Czytaj także

Sytuacja ofiary przestępstwa po zakończeniu postępowania sądowego - SD

Ostatnia aktualizacja: 17.05.2010 06:49
W ślad za wyrokiem nie zawsze idą: spokój czy poczucie bezpieczeństwa
rozwiń zwiń

Czytaj także

Sytuacja ofiary przestępstwa po zakończeniu postępowania sądowego - PzJ 1

Ostatnia aktualizacja: 17.05.2010 15:52
Często powrót do normalności jest najtrudniejszy dla pokrzywdzonych przez członków rodziny...
rozwiń zwiń

Czytaj także

Sytuacja ofiary przestępstwa po zakończeniu postępowania sądowego - PzJ 2

Ostatnia aktualizacja: 19.05.2010 17:28
Jak ważne jest, żeby w sytuacji, gdy sprawca jest pod dozorem kuratora, ten kontaktował się również z pokrzywdzonym.
rozwiń zwiń