Powstanie styczniowe w oczach Moskali

Ostatnia aktualizacja: 12.12.2013 11:35
W grudniu 1863 roku Powstanie Styczniowe trwa już ponad 10 miesięcy. Końca walk na razie nie widać. Partyzanci często przegrywają bitwy, ale ciągle trwają na posterunku. Natomiast Romuald Traugutt z najbliższymi współpracownikami pracuje nad przekształceniem powstańczych oddziałów w regularne formacje wojskowe.
Audio
  • Powstanie styczniowe w oczach Moskali (Jedynka/Kronika Powstania Styczniowego)
Fiodor Berg, ostatni namiestnik Królestwa Polskiego
Fiodor Berg, ostatni namiestnik Królestwa PolskiegoFoto: Mathiasrex Maciej Szczepańczyk/Wikipedia

7 grudnia 1863 roku w czasie rewizji przeprowadzonej na warszawskim Dworcu Wiedeńskim Rosjanie przejęli pocztę Rządu Narodowego, który miał już nie istnieć. Skonfiskowane listy były przygotowane do wysyłki na prowincję i za granicę. Zdziwiony, zirytowany a chyba nawet załamany ostatni namiestnik Królestwa Polskiego Fiodor Berg pisał do cara Aleksandra II.

„Nie do wiary! Od dawna, może od dwóch lat pod nosem nas wszystkich spiskowcy zbierają się co dzień na dworcu kolejowym,  by odbierać  i ekspediować  korespondencję powstańczą. Jedno z centrum rozległej konspiracji mieści się w Warszawie, (..) sprzysiężeniem nie kieruje kilku lekkomyślnych młodzików, lecz jest ono w ręku dojrzałych rewolucjonistów o bardzo rozległych stosunkach”.

Powstanie styczniowe - serwis specjalny >>>

W kolejnym odcinku "Kroniki Powstania Styczniowego" o zrywie niepodległościowym Polaków z rosyjskiej perspektywy. Powstanie było dla Moskali bardzo kosztowne. Rujnowało i tak napięty budżet państwa, ginęli ludzie, a cała Europa obserwowała rosyjską kompromitację wojskową. Czy zatem nie rodziła się w rosyjskich kręgach liberalnych jakaś myśl aby powstanie zakończyć możliwie szybko i honorowo dla obydwu stron?

Kronika Powstania Styczniowego - posłuchaj poprzednich odcinków >>>

Kronika Powstania Styczniowego w radiowej Jedynce we wtorki po godz. 23.10 i w niedziele po godz.15.00, od stycznia do końca grudnia 2013 roku. Autorzy: Dorota Truszczak i Andrzej Sowa.