Jak parki narodowe i krajobrazowe korzystają z unijnych dotacji?

Ostatnia aktualizacja: 05.07.2014 10:17
W ramach minionej unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013, instytucje zajmujące się ochroną przyrody w Polsce otrzymały znaczące wsparcie.
Audio
  • O projektach środowiskowych zrealizowanych dzięki wsparciu Unii Europejskiej mówili w Radiowej Jedynce goście Porannych rozmaitości: Artur Wojtasik z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego i Artur Wiatr z Biebrzańskiego Parku Narodowego /Dariusz Kwiatkowski, Naczelna Redakcja Gospodarcza Polskiego Radia/
Biebrzański Park Narodowy
Biebrzański Park NarodowyFoto: Pudelek (Marcin Szala)/Wikipedia

Pieniądze przyznane w ramach programu LIFE+ pochodziły zarówno z Komisji Europejskiej, jak i z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki nim wdrażane w życie są 63 projekty na kwotę 617 mln złotych. Około 400 mln przeznaczono na programy realizowane w rezerwatach, parkach narodowych i krajobrazowych.

Jakie przedsięwzięcia realizowano w ramach programu LIFE+?

- Od 2012 roku realizujemy na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd projekt ochrony siedliski nieleśnych, który skupia się przede wszystkim na ochronie muraw naskalnych – informuje Artur Wojtasik z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Inne działania to zachowanie stanowiska warzuchy polskiej, endemicznego gatunku rośliny, która występuje tylko w dwóch, trzech miejscach w województwie śląskim na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. To stanowisko, na które nakierowane były prace, jest najważniejszym stanowiskiem w Polsce i na świecie, bo ten gatunek nigdzie indziej nie występuje.

Jakie środki na to przeznaczono?

- Z Komisji Europejskiej 50%, natomiast z NFOŚiGW 45%, 5% stanowiły środki własne. Całość projektu pochłonęła ok. 7,5 mln zł - mówi Wojtasik.

Jakie będą efekty tego przedsięwzięcia?

- Poprawa warunków dla gatunków ciepłolubnych roślin, poprzez prowadzenie wypasu oraz działania przygotowawcze, jak wycinka podrostów drzew i krzewów. Ważne jest propagowanie tego w terenie, czyli konsultacje społeczne - dodaje Wojtasik.

Wypas, czyli związek z rolnikami i hodowcami zwierząt?

Jak mówi Artur Wojtasik: - Prowadzimy wypas głównie przy użyciu owiec i niewielkiej liczby kóz. Realizują to głównie trzej podwykonawcy, staramy się jednak zaangażować w to lokalnych rolników, posiadających własne owce. Pierwszy rok był trudny, bo testowy, natomiast w tym roku wszystko idzie zgodnie z planem, jest ok. 8 - 10 hektarów powierzchni na wypas. Jest nadzieja, że efekt założony będzie osiągnięty.

Naprawa zniszczeń w w Biebrzańskim Parku Narodowym

- Projekt w Biebrzańskim Parku Narodowym dotyczył renaturyzacji sieci hydrograficznej w środkowej Dolinie Biebrzy – mówi Artur Wiatr z Biebrzańskiego Parku Narodowego. Chodzi o naprawę zniszczeń, dokonanych w połowie XIX wieku przez cara. Bagna Biebrzańskie zostały odwodnione, zmeliorowane przez sieć rowów melioracyjnych i kanałów, co zagroziło unikalnej florze i faunie. Wiadomo, że bagna to materiał organiczny, zależny od wody, więc poziom wód gruntowych i powierzchniowych jest bardzo istotny. Powstała infrastruktura na Kanale Woźnawiejskim, powstał duży jas, progi, aby przywrócić właściwy reżim wodny, a tym samym poprawić warunki dla bytowania unikalnej flory i fauny.

- Budżet projektu to 16 mln zł, z tego 50% to jest dofinansowanie z Komisji Europejskiej, a 45% z NFOŚiGW, reszta z budżetu Biebrzańskiego Parku Narodowego - mówi Wiatr.

- Miejscowi rolnicy nie są bezpośrednio włączeni do realizacji programu, ale pośrednio są beneficjentami. Część działań w projekcie, m.in. wykupy gruntów są kierowane do rolników, wykupowane są podmokłe łąki, żeby można było realizować projekt. Rolnicy więc korzystają finansowo z tych działań. Jest nadzieja na przywrócenie właściwych stosunków wodnych, a to może przyczynić się do poprawy produkcji rolnej - wyjaśnia Wiatr.

Biebrzański Park Narodowy realizuje w sumie 5 projektów z programu LIFE+. Jest w tej dziedzinie liderem w Polsce. W nowej perspektywie finansowej budżet zmodyfikowanego programu LIFE+ dla wszystkich krajów unijnych ma wynieść 3,4 mld euro. Szacuje się, że łączna wartość środków dla Polski może przekroczyć 137 mln euro.

Dariusz Kwiatkowski, ut

Zobacz więcej na temat: ekologia fundusze unijne
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak

Czytaj także

Obszary Natura 2000: szansa czy ograniczenia dla biznesu?

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2014 14:25
Europejski Dzień Obszarów Natura 2000, który obchodziliśmy w środę, to dobra okazja, by przypomnieć, że w naszym kraju ta forma ochrony przyrody funkcjonuje już 10 lat, od czasu naszego przystąpienia do Unii Europejskiej. Niestety część polskiego społeczeństwa postrzega Naturę 2000 jako potencjalne ograniczenie rozwoju.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Fundusze unijne. Startuje LIFE

Ostatnia aktualizacja: 30.06.2014 14:07
Startuje pierwszy polski program w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020, a będzie to instrument finansowy LIFE w nowej odsłonie.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Można już starać się o dofinansowanie projektów w ramach LIFE+

Ostatnia aktualizacja: 02.07.2014 11:44
Można już składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach programu LIFE+. Na inwestycje proklimatyczne i środowiskowe na lata 2014 – 2020 przewidziano trzy miliardy czterysta milionów euro. W Polsce w dużym stopniu program zostanie dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który we wtorek organizował dzień informacyjny o LIFE.
rozwiń zwiń