Na jakie wsparcie mogą liczyć bezrobotni powyżej 50. roku życia?

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2014 10:35
Wydłużony wiek emerytalny to w konsekwencji znacznie większa liczba osób po 50. roku życia pozostających na rynku pracy. Część ma zatrudnienie, ale czuje się niepewnie i obawia się zwolnienia. Część już tę pracę straciła. Tymczasem w obecnej sytuacji demograficznej ważne jest, by jak najwięcej ludzi w wieku 50+ pracowało zawodowo.
Audio
  • Bogumił Czerwiński z Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej o wsparciu dla osób 50 + (Polskie Radio)
Kobiety przy komputerze
Kobiety przy komputerzeFoto: Glow Images

- Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby osoby 50+ były aktywne zawodowo – podkreśla Bogumił Czerwiński z Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. – Istotnym problemem dla osób 50+ jest kwestia podnoszenia kwalifikacji. W Polsce z wiekiem zdecydowanie zmniejsza się aktywność edukacyjna, a w wieku 40 lat i więcej spada dramatycznie. W związku z tym zależy nam, żeby takie osoby, zanim stracą pracę, mogły zwiększyć swoje kompetencje, mogły korzystać z programów szkoleniowych czy studiów podyplomowych - dodaje.

Szkolenia dla pracowników 45+

Jak wyjaśnia Czerwiński, są również programy szkoleniowe adresowane przede wszystkim do pracodawców. - Krajowy Fundusz Szkoleniowy, wprowadzony w myśl nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 27 maja, przez pierwsze dwa lata swojego funkcjonowania jest skierowany wyłącznie do osób 45+ - dodaje.

Pracodawcy są zobligowani kierować na szkolenia osoby w tym wieku.

Programy pożyczkowe

Osoby bezrobotne, których nie interesują same szkolenia, a chciałyby założyć własną firmę, również mogą skorzystać ze specjalnej oferty.

- Są specjalne programy pożyczkowe, przeznaczone dla osób, które straciły pracę i chcą powrócić na rynek pracy - mówi Czerwiński.

Szczególne wsparcie osób bezrobotnych

Na szczególne wsparcie mogą liczyć osoby borykające się z problemem bezrobocia.

Mogą one skorzystać z takich samych programów szkoleniowych jak osoby pracujące.

Oprócz tego w ramach pomocy dla bezrobotnych wykorzystywane są programy z zatrudnieniem subsydiowanym, w tym prace interwencyjne i roboty publiczne.

Są też indywidualne  plany dla osób 50 +. Jeżeli  taka osoba zarejestruje się jako bezrobotna, to może liczyć na specjalną opiekę ze strony pracownika urzędu pracy.

- W ciągu 180 dni od dnia zarejestrowania osoba bezrobotna w wieku 50+ powinna otrzymać propozycję zatrudnienia, jak również inne formy aktywizacji, takie jak np. szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe osób dorosłych zatrudnienie subsydiowane – wyjaśnia Czerwiński.

Efekty programu 50+

Jak wyjaśnia Bogumił Czerwiński, program  50+ przyniósł  już efekty.

- Gdy program 50+ był rozpoczynany w 2008 roku, wskaźnik zatrudnienia w grupie wiekowej 55 – 64 wynosił 31,6 proc. W tej chwili wskaźnik ten wynosi już 40,6 proc. Celem na 2020 rok jest 50 proc. – mówi Czerwiński.

Bezrobocie wśród osób po pięćdziesiątce wynosi 7,7 procent i jest niższe niż to ogólne średnie krajowe. Jednak w przypadku  utraty  pracy w tym wieku, powrót  do aktywności zawodowej jest dużo trudniejszy niż w odniesieniu do   ludzi młodszych.

Aleksandra Tycner, awi

Czytaj także

Urzędy pracy po nowemu: pracę znajdziesz łatwo i szybko

Ostatnia aktualizacja: 15.05.2014 10:33
Od 27 maja urzędy pracy będą funkcjonowały na nowych zasadach. Bezrobotni będą traktowani indywidualnie przez specjalnego doradcę zawodowego, który będzie wynagradzany za skuteczność.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Urzędy pracy skuteczniej pomogą bezrobotnym? Ustawa o promocji zatrudnienia wchodzi w życie

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2014 11:27
Urzędy pracy mają działać sprawniej i skuteczniej. We wtorek wchodzi w życie ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Rewolucja w urzędach pracy… ma być tak jak w Anglii i we Francji

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2014 18:47
Bezrobocie spada - a ma być coraz niższe. Mają się do tego przyczynić nowe przepisy obowiązujące w urzędach pracy. We wtorek wchodzi w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przewiduje on między innymi specjalne programy dla osób młodych i osób z grupy 50+.
rozwiń zwiń