Humaniści na rynku pracy

Ostatnia aktualizacja: 12.02.2014 14:31
Najbardziej poszukiwani na rynku pracy są absolwenci uczelni technicznych, choć humaniści nie są tu bez szans.
Audio
Humaniści na rynku pracy
Foto: Glow Images/East News

Analitycy oceniają, że absolwenci studiów humanistycznych mają nawet większe możliwości w wyborze zatrudnienia, ponieważ pozwala im na to bardziej ogólne wykształcenie. Wciąż zarabiają jednak o wiele mniej. Unia Europejska, która łoży na rozwój studentów kierunków technicznych, nie zapomina również o humanistach. Przykładem jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który realizuje unijny projekt „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”.

Założenia projektu są proste, chodzi o to, aby sprawić, żeby humaniści byli bardziej atrakcyjni na rynku pracy. Aby tego dokonać, władze uczelni – dzięki unijnym funduszom – poszerzają ofertę dydaktyczną dla studentów i ściśle współpracują z firmami. Uczelnia współpracuje też z Francuską Izbą Przemysłowo-Handlową w Warszawie.

- Przede wszystkim sugerujemy jakie kompetencje powinny być rozwijane wśród studentów - mówi przedstawicielka Izby Joanna Jaroch. Staramy się poszerzać wiedzę studentów o tym, jakie są potrzeby pracodawców.

Staże, praktyki i konsultacje są na porządku dziennym. W sumie z ofert do 2015 roku może skorzystać ok. 2 tysięcy studentów. Jednym z nich jest Piotr Kachniarz, student filologii polskiej. Jak mówi, humanista również może być przedsiębiorczy, trzeba go tylko odpowiednio ukierunkować, np. poprzez specjalność. On wybrał bałkanistykę. Dzięki unijnym funduszom odbył już praktykę, teraz czeka na staż.

Dzięki projektowi, który trwa od 2010 roku, kilkunastu studentów otworzyło własną firmę.
Są to działalności związane z tłumaczeniami, z biznesem, doradztwem i handlem – zaznacza Anna Grzegorczyk, koordynatorka projektu. Wszystko dzięki konkretnym specjalnościom, takim jak np. kultura przekazu i techniki audiowizualnej, wielokulturowość czy tłumaczenia symultaniczne. Studenci mają możliwość studiowania specjalności i specjalizacji, czyli takich wąskich dziedzin, które są skierowane na konkretne potrzeby.
To z kolei zachęca pracodawców do współpracy z uczelnią.
Konrad Kowalski, przedstawiciel Lubelskiej Pracowni Edukacji i Animacji, mówi o stażach i praktykach dla studentów. – U nas studenci najczęściej są potrzebni przy pracy projektowej. Realizujemy mnóstwo projektów i studenci poznają od podstaw te prace właśnie przy projekcie.
Z UMCS w Lublinie współpracuje obecnie około 500 firm.

Ewa Chyra

Zobacz więcej na temat: praca studenci Unia Europejska