WSIZ w Rzeszowie również dla niepełnosprawnych

Ostatnia aktualizacja: 11.07.2015 16:13
Dzięki unijnemu projektowi „Wiedza-Staże-Informacja–Zatrudnienie” udało się dostosować uczelnię i tok studiów do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością.
Audio
  • Barbara Leśniak, Monika Strug-Paragończyk, Łukasz Kuk, Kamila Rybczyńska z WSIZ w Rzeszowie o projekcie „Wiedza-Staże-Informacja–Zatrudnienie”/ Sygnały Dnia, Program 1 PR/ Natalia Gorzelnik, Redakcja Publicystyki PR S.A.
Język migowy
Język migowyFoto: SignVideo, London, U.K./Wikipedia/CC


Niepełnosprawni studenci mają szanse korzystać w pełni z życia akademickiego i znaleźć wymarzoną pracę. Pokazuje to przykład Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych
„Wiedza - Staże - Informacja – Zatrudnienie” to bardzo szeroki program, mający na celu rozwój kompetencji studentów i przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy – mówi Barbara Leśniak, kierownik Biura Karier. – Duże nakłady finansowe zostały położone na staże oraz na szkolenia kompetencyjne. Było również finansowanie samego kierunku „Kosmetologia”, laboratorium kosmetycznego oraz podniesienia kompetencji osób niepełnosprawnych.
- Staraliśmy się jak najbardziej dostosować środowisko fizyczne i proces dydaktyczny uczelni do potrzeb wynikających z niepełnosprawności naszych studentów – dodaje Monika Strug-Paragończyk, koordynatorka części projektu, odpowiedzialna za pracę z osobami niepełnosprawnymi.
- Uczelnia zakupiła sprzęt dla studentów niepełnosprawnych – informuje Łukasz Kuk, informatyk. Mają oni możliwość pracy z komputerem, przystosowanym do ich niepełnosprawności i potrzeb.

Ułatwienia dla osób niesłyszących
Żeby takie osoby mogły funkcjonować na uczelni - nie tylko w ramach zajęć, ale też w ramach grupy studentów - potrzebne są osoby, które znają język migowy. W projekcie zaplanowano dwie edycje kursu z podstaw języka migowego. Również wymagania co do absolwentów, którzy chcieliby pracować w administracji publicznej, to znajomość języka migowego. Ta umiejętność stanowi więc „plus”, jeśli chodzi o kompetencje tych osób.

Campus w Kielnarowej
Znajduje się tam laboratorium hodowli tkanek i komórek. Projekt „Wiedza - Staże - Informacja – Zatrudnienie” umożliwił dofinansowanie funkcjonowania laboratorium – wyjaśnia Kamila Rybczyńska, opiekun laboratorium. Dzięki temu rozpoczęło się jego funkcjonowanie i zwiększyły się możliwości badawcze Wydziału Medycznego WSIZ.

W efekcie projektu „Wiedza - Staże - Informacja – Zatrudnienie” wymarzoną pracę znalazł co piąty jego uczestnik, absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

***

Przygotowała: Natalia Gorzelnik

Goście: Barbara Leśniak, Monika Strug-Paragończyk, Łukasz Kuk, Kamila Rybczyńska z WSIZ w Rzeszowie 

Data emisji: 11.07.2015

Godzina emisji: 7.37

ut