Jedynka200 lat Uniwersytetu Warszawskiego
Section07

O cyklu

„Historia z indeksem w tle” – to cykl audycji przypominającego historię największej polskiej uczelni, czyli Uniwersytetu Warszawskiego. Polskie Radio jest patronem medialnym przypadającej w 2016 roku 200 rocznicy powołania uczelni. Radiowa Jedynka przypomina ważne wydarzenia z historii stołecznej Alma Mater.

Jest listopad 1816 roku. Aleksander I, ówczesny król Polski z nadania rosyjskiego, przychylił się do inicjatywy Stanisława Kostki Potockiego i Stanisława Staszica i powołał Królewski Uniwersytet Warszawski. Uczelnia powstała z połączenia Szkoły Prawa i Nauk Administracyjnych oraz Szkoły Lekarskiej. Utworzono 5 wydziałów, na jednym z nich studiował Fryderyk Chopin.

16 lipca 2014 roku Polskie Radio podpisało z Uniwersytetem umowę dotyczącą współpracy przy uczczeniu tego wydarzenia. Do 2016 roku na antenie radiowej Jedynki pojawiać się będą audycji związane z jubileuszem największej polskiej uczelni.

Wspominamy w nich m.in. początki uczelni, przedstawiamy jej wybitnych studentów i wybitne studentki, niezapomnianych wykładowców i rektorów, a także burzliwe dzieje Uniwersytetu związane z dziejami Warszawy i całej Polski.

Przewodnikiem po historii UW jest dr Robert Gawkowski. Autorką audycji jest Dorota Truszczak.