Section05

Vademecum 1050. rocznicy Chrztu Polski

Section07
O audycji

Powracamy do piastowskiego mitu założycielskiego, poszukujemy korzeni polskości.

Powiedzenia: "Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek" i "mieć duszę na ramieniu", słowa takie jak "miłosierdzie" czy zwyczaj całowania chleba i zakaz jego wyrzucania - to tylko niektóre pojęcia i obyczaje, które weszły do świadomości narodowej wraz z chrześcijaństwem.

W specjalnym cyklu z okazji 1050. rocznicy włączenia Polski w krąg kultury chrześcijańskiej spróbujemy uchwycić historyczno-kulturowe konteksty decyzji Mieszka oraz role świętych - patronów naszego kraju. Ocenimy znaczenie chrześcijaństwa w wiekach średnich i okresie renesansu, przyjrzymy rozkwitowi państwa polskiego pod berłem Jagiellonów, ale także spróbujemy dociec przyczyn rozkwitu kultu maryjnego w Polsce. 

Czy rozbiory stanowiły problem natury duchowej? Dlaczego filozofia mesjanisty Andrzeja Towiańskiego nie przyjęła się w kręgach politycznych? Czy romantyzm polski nie istniałby bez duchowości chrześcijańskiej? O tym wszystkim w "Vademecum".

Prowadzący